Tài liệu về : “Giaó dục kĩ năng sống trong trường THCS

Giaó dục năng sống trong trường THCS

Giaó dục kĩ năng sống trong trường THCS
... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG THCS Bài 1 QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG BT1. Thảo luận nhóm theo chủ đề về giá trị sống, kỹ năng sống của HS -THCS ... thành thái độ và năng. Quan niệm về năng sống (Life skills) Theo UNESCO: năng sống gắn với 4 trụ cột của giáo dục  Học để biết (Learning to know): năng tư duy, như ... năng thực hiện công việc và các nhiệm vụ như năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm năng sống  KNS bao gồm một loạt các năng cụ thể cần thiết cho cuộc sống...
 • 17
 • 680
 • 7

giáo dục năng sống trong trường phổ thông

giáo dục kĩ năng sống trong trường phổ thông
... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG THCS ( TS. Dương Quang Ngọc- Email: duongquangngoc@gmail.com).Bài 1 QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG I. năng sống là gì?Lấy VD thực tế ... (Learning to do): năng thực hiện công việc và các nhiệm vụ như năng đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm năng sống  KNS bao gồm một loạt các năng cụ thể cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ... viên góp phần hình thành các năng khác nhau, mà không giới hạn ở một hay hai năng  Để sống tốt, một người cần một loạt các năng sống nhưng mức độ có năng ở mỗi người phụ thuộc vào...
 • 5
 • 92
 • 0

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9
... môi trường - năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểuvề các tác nhân gây ô nhiễm môi trường , Hậu quả của ô nhiễm môi trường ở địa phương và trênthế giới . -Kĩ năng hợp tác nhóm -Kĩ năng ... môi trường và giữ gìnthiên nhiên hoang dã. -Kĩ năng hợp tác nhóm - năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên hoang dã . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng ... thái- năng hợp tác trong nhóm và năng giao tiếp -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu phương pháp thực hành , xây dựng mối quan hệ giữa sinh với sinh vật trong...
 • 8
 • 373
 • 2

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9
... tình hình môi trường ở địa phương- năng tìm kiếm và xử lý thông tin về tình hình môi trường địa phương. -Kĩ năng lập kế hoạch tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương -Kĩ năng hợp tác ... đời sống sinh vật -Kĩ năng tìm kiếm và xử lý thông tin khi đọc SGK, quan sát tranh vẽ để tìm hiểu ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng ... thái- năng hợp tác trong nhóm và năng giao tiếp -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu phương pháp thực hành , xây dựng mối quan hệ giữa sinh với sinh vật trong...
 • 8
 • 271
 • 1

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8
... giáo dục năng sống trong môn sinh học ở trờng THCS sinh học 8Tên bài học Các năng sống cơ bản đợc GDCác PP/ Kỹthuật dạy họcBài 5: Thực hành:quan sát tế bàovà mô.- năng hợp ... chức năng của tủy sống - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọcSGK, quan sát GV làm mẫu để tìm hiểu chức năng của tủy sống. - Kỹ năng hợp tác lăng nghe tích cực- năng ứng xử/ giao tiếp trong ... ảnh hởng đến da.- năng giải quyết vấn đề: các biện pháp khoa học để bảo vệ da.- năng hợp tác lắng nghe tích cực- năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận.- năng tự tin khi trình...
 • 10
 • 396
 • 6

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8

Bài soạn Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 8
... giáo dục năng sống trong môn sinh học ở trờng THCS sinh học 8Tên bài học Các năng sống cơ bản đợc GDCác PP/ Kỹ thuật dạy họcBài 5: Thực hành: quan sát tế bào và mô.- năng hợp ... ảnh hởng đến da.- năng giải quyết vấn đề: các biện pháp khoa học để bảo vệ da.- năng hợp tác lắng nghe tích cực- năng ứng xử/ giao tiếp trong khi thảo luận.- năng tự tin khi trình ... hiểu chức năng của tủy sống - năng tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK, quan sát GV làm mẫu để tìm hiểu chức năng của tủy sống. - Kỹ năng hợp tác lăng nghe tích cực- năng ứng xử/...
 • 10
 • 233
 • 1

Gián án Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9

Gián án Giao duc ki nang song trong mon sinh hoc o truong THCS - Mon sinh 9
... môi trường - năng tìm kiếm và xử lý thông tin để tìm hiểuvề các tác nhân gây ô nhiễm môi trường , Hậu quả của ô nhiễm môi trường ở địa phương và trênthế giới . -Kĩ năng hợp tác nhóm -Kĩ năng ... môi trường và giữ gìnthiên nhiên hoang dã. -Kĩ năng hợp tác nhóm - năng xác định giá trị bản thân với trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên hoang dã . -Kĩ năng hợp tác, lắng nghe tích cực -Kĩ năng ... thái- năng hợp tác trong nhóm và năng giao tiếp -Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu phương pháp thực hành , xây dựng mối quan hệ giữa sinh với sinh vật trong...
 • 8
 • 208
 • 0

Giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Giáo dục kỹ năng sống trong trường học
... phương pháp giáo dục năng sống pháp giáo dục năng sống Phương pháp tiếp cận năng sống giúp cho mỗi Phương pháp tiếp cận năng sống giúp cho mỗi người phát triển các năng cá nhân và ... Ng.Khuyen 7 Mục đích GD kỹ năng sống Mục đích GD kỹ năng sống * * Vì vậy mục tiêu của GD kỹ năng sống trong giáo dục sống Vì vậy mục tiêu của GD kỹ năng sống trong giáo dục sống khoẻ mạnh cho học ... kỹ năng sống Mục đích GD kỹ năng sống Bản thân kỹ năng sống không có tính hành vi. Các kỹ Bản thân kỹ năng sống không có tính hành vi. Các kỹ năng sống cho phép chúng ta chuyển dịch kiến thức năng...
 • 34
 • 377
 • 1

Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc

Giao duc ki nang song trong DH sinh hoc
... GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HS PHỔ THÔNG ĐÔNG HÀ, 30/9/2010 GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS PHẦN THỨ HAI: GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC ... SINH HỌC THCS Các năng học tập Sinh học sẽ góp phần vào việc giáo dục các năng sống, tập trung vào các năng chủ yếu đối với giáo dục phổ thông: - năng suy nghĩ sáng tạo - năng tư ... hình thành năng ra quyết định và lựa chọn đúng đắn. I. KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN SINH HOC Ở TRƯỜNG THCS II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC KNS TRONG MÔN...
 • 27
 • 225
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP