Tài liệu về : “Ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 36 2011 TT BGDDT doc

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên môn Mỹ thuật
... biện pháp khắc phục.- Thành lập tổ nhóm thành cụm - thành khu vực để triển khai học tập lẫn nhauII. Cấu trúc chơng trình 1. Cấu trúc chơng trình 2. Nhận xét cấu trúc chơng trình BDTX chu kỳ III- ... chơng trình nh vậy thực hiện tính toàn diện bao gồm cả bồi d-ỡng lý luận nhận thức về chính trị, xã hội chuyên môn nghiệp vụ cập nhật (bám sátChơng trình BDTX cho giáo viên Mĩthuật.Phần I: Bồi ... giáBài 1 Giới thiệu chơng trình bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ III (2004 - 2007)I. Mục tiêu của ch ơng trình BDTX và những kiến nghị đề xuất, nhận xét: 1. Mục tiêu chơng trình BDTX- Bám sát những...
  • 15
  • 1,474
  • 9

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi
... bao gồm: Bồi dưỡng qui chế chuyên môn; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; Bồi dưỡng phương pháp dạy học tiên tiến; Bồi 11 dưỡng ứng xử sư phạm; Bồi dưỡng tác ... dụng trong quá trình quản lý nội dung bồi dưỡng cho GV ñó là các biện pháp: Bồi dưỡng quy chế chuyên môn; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; Bồi dưỡng phương pháp ... hợp với yêu cầu từng ñợt bồi dưỡng. Hình thức BDTX theo chu kỳ và bồi dưỡng ñổi mới chương trình, ñổi mới sách giáo khoa: là chương trình bắt buộc của GV THPT, ñợt bồi dưỡng mang tính cập nhật...
  • 25
  • 1,273
  • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP