Sáng kiến kinh nghiệm Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm_Công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường
... thể của nhà trường, tạođiều kiện cho giáo viên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình ở đơn vị.2. Bài học kinh nghiệm Công tác kiểm tra kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên là ... nghĩa tác dụng quan trọng thực trạng của công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường. Từ đó rút rađược bài học kinh nghiệm và đề xuất cải tiến công tác kiểm ... dựng chuẩn kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên Khi xây dựng chuẩn việc kiểm tra nhiệm vụ thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, người quản lý phải căn cứ vào:+ Quy t định...
 • 21
 • 543
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học

sáng kiến kinh nghiệm công tác kiểm tra nội bộ trường tiểu học
... yếu . Công tác kiểm tra nội bộ trường Tiểu học 17Đinh Công Hải Naêm hoïc 2010-2011- Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.2. Thực trạng công tác kiểm tra nội bộ trường học của trường ... những lệch lạc trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra -Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ và nhân viên trong trường thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra .Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra nội bộ đã ... với kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn: - Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác quản lý của tổ trưởng. Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn bao gồm: Sổ kế hoạch, biên bản họp tổ, sổ theo dõi giáo viên, ...
 • 27
 • 4,487
 • 19

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn

Biện pháp kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn
... luận của kiểm tra đánh giá thực hiện hoạt động qui chế chuyên môn trong trường học.Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng các trường ... 2.3. Thực trạng công tác kiểm tra của Hiệu trưởng đối với thực hiện quy chế chuyên môn. 2.3.1. Thực trạng về kế hoạch kiểm tra chuyên môn: Các trường đều có kế hoạch kiểm tra chuyên môn theo ... đến đề tài của luận văn: các khái niệm, các hình thức kiểm tra, đánh giá quy chế chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn 6.2. Nghiên cứu thực trạng công tác kiểm tra đánh giá...
 • 96
 • 1,211
 • 5

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
... 2.3.3.6. Thực trạng việc CBQL kiểm tra GV thực hiện quy chế chấm, chữa bài 64 2.3.3.7. Thực trạng việc CBQL kiểm tra GV thực hiện quy chế vào điểm: 67 2.3.3.8. Thực trạng việc CBQL kiểm tra GV thực ... giáo viên về tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, đánh giá của Hiệu trƣởng đối với việc thực hiện quy chế chuyên môn. 53 2.3.3. Thực trạng công tác kiểm tra của Hiệu trƣởng đối với thực hiện ... quy chế chuyên môn 59 2.3.3.1. Thực trạng về kế hoạch kiểm tra chuyên môn: 59 2.3.3.2. Thực trạng về nội dung kiểm tra, đánh giá: 60 2.3.3.3. Thực trạng việc CBQL kiểm tra GV thực hiện quy...
 • 147
 • 351
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm công tác Đội TNTP

sáng kiến kinh nghiệm công tác Đội TNTP
... trng mua bạo âäüi cho hc sinh sinh hoảt v âäücbạo vo cạc ngy thỉï 3,5 trong tưn cn cạc ngy cn lải trong tưn thç kiãøm tra v chỉía bi táûp. Chênh vç âiãưuny m nh hỉåíng âãún cạc hoảt âäüng khạc ... khọa thỉûc hnh nghi thỉïc däüi choâäüi viãn. Phi thỉåìng xun gáưn gi trao âäøi våïi cạc em âãøcạc em cọ dëp gáưn gi trao âäøi thãm.Phi kãút håüp våïi GVCN hay GVBM âãø ging dảy cạcem.IV. ... chênh l sỉû cäø v âäüng viãn thich âạng chosỉû pháún âáúu khäng ngỉìng vỉån lãn trong cäng tạc gingdảy ca GV cng nhỉ trong hoảt âäüng hc táûp ca HSâàûc biãût l báûc THCS âáy l báûc hc ráút âỉåüc...
 • 6
 • 2,329
 • 36

Sáng kiến kinh nghiệm (công tác chủ nhiệm lớp 5)

Sáng kiến kinh nghiệm (công tác chủ nhiệm lớp 5)
... LUẬN :Qua bước đầu thực hiện những giải pháp công tác chủ nhiệm, bản thân đã trao đổi với tổ khối và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Giám Hiệu trường và đã rút ra bài học kinh nghiệm như sau:Các ... cực trong các mối quan hệ giáo dục này.2 / Lí do chọn đề tài:Ngay trong thời điểm này đây,trọng trách của trường học ,của người giáo viên chủ nhiệm lớp lại tăng thêm,đặc biệt là giáo viên ... không yếu,mà ngay đầu năm học kiểm tra của em không đạt yêu cầu là do em ham chơi chưa tự giác ôn luyện kiến thức trong dịp hè. Sáng kiếm kinh nghiệm 5 Lê Văn Nghĩa Trường Tiểu học Trung Hải...
 • 9
 • 42,020
 • 1,120

sáng kiến kinh nghiệm: công tác Đội

sáng kiến kinh nghiệm: công tác Đội
... mạnh dạn đa ra một số ý kiến của mình trong sáng kiến kinh nghiệm về " Hoạt động Đội và sao nhi đồng trong trờng trung học cơ sở ". Trong quá trình thực hiện sáng kiến, chắc chắn rằng ... nhi đồng trong trờng.- Phát huy tối đa khả năng tự làm chủ, tự tổ chức hoạt động của học sinh dới sự chỉ đạo của giáo viên tổng phụ trách và giáo viên trong hội đồng giáo viên trong nhà trờng.- ... Về đạo đức: Trong năm học vừa qua toàn liên đội đà đạt 55% đội viên hạnh kiểm tốt, 35% đội viên hạnh kiểm khá.4. Các công tác khác: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,...
 • 29
 • 3,100
 • 27

Sang kien kinh nghiem Công tác chỉ đạo tổ chuyên môn

Sang kien kinh nghiem Công tác chỉ đạo tổ chuyên môn
... SỐ KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔCHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT BÁN CÔNGA/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:I - ĐẶT VẤN ĐỀ:Dạy - Học là hai quá trình trong ... những yếu tố bấtthường (Trường bán công thường là nơi làm việc thứ hai của không ít giáo viên đang công tác ở các trường khác, giáo viên chịu phụ thuộc vào nơi công tác thứ nhất, cũng có khi ... đề cần được quan tâm rút khinh nghiệm trong quá trình công tác để củng cố phát triển uy tín của nhà trường. Đặc điểm trường THPT bán công là không có đội ngũ giáo viên ổn định,sự biến đổi đội...
 • 4
 • 2,057
 • 33

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp
... tiến hành kiểm tra, đánh giá. -Kiểm tra kế hoạch chi tiết trớc khi tiến hành giờ sinh hoạt. -Kiểm tra sản phẩm của hoạt động đó là giáo viên chủ nhiệm trực tiếp kiểm tra học sinh trong lớp về ... thực hiện tốt các nội dung công tác chủ nhiệm 6c. Thứ ba: Giáo viên chủ nhiệm phải luôn tự khẳng định vị thế chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung giáo dục toàn diện cho học sinh, thực hiện ... nét về công tác quản lý, giáo dục của giáo viên chủ nhiệm với việc hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh THPT . 21.1 Vị trí . 21.2 Chức năng của giáo viên chủ nhiệm trong quản...
 • 17
 • 9,718
 • 65

sáng kiến kinh nghiệm :CÔNG TÁC QUAN LÝ TỔ KHỐI

sáng kiến kinh nghiệm :CÔNG TÁC QUAN LÝ TỔ KHỐI
... chuyªn m«n ë trêng thcs trang 6 viên đạt danh hiệu tổ tiên tiến của trường với số thành viên đạt danh hiệu LĐ Tiên tiến 5/8, cũng như danh hiệu phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà 3/5 . Để đạt được ... LỤCA.Đặt vấn đề Trang 1B.Cơ sở lý luận Trang 1C.Cơ sở thực tiển Trang 2D.Nội dung nghiên cứu ……………………………… Trang 2E.Kết quả nghiên cứu……………… Trang 5F .Mặt tích cực và hạn chế …………………………… Trang 5Đ. ... thành tích trên, tơi đã tích lũy được một số kinh nghiệm cũng như sáng kiến trong q trình điều hành, quản lí chun mơn tổ hỗ trợ tốt cho BGH nhà trường hồn thành kế hoạch năm học.Cưjang; Ngày...
 • 7
 • 1,712
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn trong dạy học của tổ chuyên môn và giáo viêntăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc chế độ quản lý nhà nước quy định quản lý kinh doanh quản lý tài chính quản lý mạng lưới quản lý con ngườikiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việcbiện pháp 2 thường xuyên kiểm tra quản lý gv thực hiện quy chế chuyên môn xây dựng các tiêu chí đánh giá gv về hđdhmẫu biên bản kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thứctrách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi tcông tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chi trả các chế độ bhxhxây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình hđnd cùng cấp thông qua để trình ubnd cấp tỉnh phê duyệt tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đókiểm tra việc thực hiện các quy tác về an toàn vè vệ sinh tronghoạt động thương mại dịch vụ du lịch trên địa bànkiểm tra việc thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toánbiện pháp 7 kế hoạch hoá công tác giáo dục đạo đức tổ chức thực hiện kế hoạch chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạchđẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến vấn đề lđtethực trạng công tác thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại hải dươngsáng kiến kinh nghiệm biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non 16 thành phố hạ longsáng kiến kinh nghiệm quản lý tổ chức đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục trong trường phổ thôngTổ chức dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ (vật lý 11) theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinhQuản lý phối hợp đào tạo thực hành nghề giữa trường trung cấp xây dựng với cơ sở sản xuất ở thành phố uông bí, quảng ninhQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở trường tiểu học thái long, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangNâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở tài chính thái nguyênBÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MegaUpload – Thành công và thất bạiLUẬN VĂN THẠC SỸ - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và chất lượng giống dong riềng DR1 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiBiến đổi về vai trò của người phụ nữ trong gia đình ở Hà Nội hiện nay qua nghiên cứu một số xã, phườngPhát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học theo nhóm nhỏ phần sinh thái họcRelevance of information technology graduates’ competencies to the industry needsCác phương pháp phân đoạn tiếng việt và ứng dụngĐề cương tổ chức và định mức lao động học phần 2Đánh giá khả năng sinh sản của của lợn nái f2 (3 phần 4 duroc x 1 phần 4 meishan) và khả năng sinh trưởng của con lai giai đoạn sau cai sữa nuôi tại hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp hoà mỹ hà nộiNghiên cứu phương pháp điều khiển phối hợp nhiều lô sấy nhằm nâng cao mức độ ổn định độ ẩm của giấyNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm nghèo tại huyện hòa an, tỉnh cao bằngNghiên cứu chế tạo hạt nano tio2 bằng phương pháp điện hóa và ứng dụng xử lý khí độc NO và NO2 dùng phương pháp quang xúc tácQuản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, tỉnh hải dươngTập huấn trường học kết nốiBiện pháp phát triển văn hóa đọc cho cộng đồng dân cư ở huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhPhát triển đội ngũ CBQL các trường THCS huyện mỹ đức – thành phố hà nội theo quan điểm xây dựng tổ chức biết học hỏi
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập