bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

Bài 36. Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... nhân dân còn Các cuộc đấu tranh lúc đầu của nhân dân còn nhận thức hạn chế ,phong trào đạp phá máy nhận thức hạn chế ,phong trào đạp phá máy móc, đót công xưởng là hình thức đấu tranh móc, đót ... lao động theo kế hoạch, có thời gian nghỉ ngơi.thời gian nghỉ ngơi. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIXnhân ở nửa...
 • 13
 • 3,134
 • 3

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu được thành lp.p. 2 .Phong trào đấu tranh của giai cấp công 2 .Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế XIXnhân hồi nửa ... khởi nghĩa lập nền cộng hoà.--ởở Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm ... nghĩa. Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa.*Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều *Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều thất bại.thất bại.*Nguyên nhân:...
 • 8
 • 715
 • 4

Bài 36: Sự hình thành phát triển của phong trào công nhân

Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
... gianTên phong tràoCông nhân- Đòi quyền bầu cử- Đòi tăng lương, giảm giờ làm1844 Phong trào Hiến chương1836-1848Đức Khởi nghĩa Sơ-lê-din - Chống sự hà khắc của chủ xưởng* Đánh giá :- Phong ... 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên.2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công ... 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên.2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công...
 • 17
 • 2,065
 • 2

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan

bai 36: su hinh thanh va phat trien cua phong trao cong nhan
... Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Đức?Nhóm 4: Nhận xét về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu TKXIX? Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào ... dụng mở - Có tác dụng mở đầu phong trào đấu đầu phong trào đấu tranh của công nhân tranh của công nhân Đức.Đức. Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân1. Sự ra ... nghiệpb. Các phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản.2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu TK XIX. Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công...
 • 18
 • 1,015
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN - Lịch sử lớp 10 ppt
... câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp công nhân. + Phong trào đấu tranh diễn ra từ cuối thế ... nắm vững kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Đầu tiên ở Anh rồi lan sang các nước khác. + Kết quả: Phong trào đập phá máy móc không đem lại kết quả gì; mặt khác giai cấp tư sản lại ngày càng tăng ... tưởng máy móc là nguồn gốc gây ra nỗi thống khổ của họ. - GV tổ chức cho HS tìm hiểu: Tác dụng phong trào đấu tranh của công nhân? - Sau khi HS tự đọc SGK trả lời câu hỏi. - GV chốt ý. ...
 • 13
 • 585
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CÔNG NHÂN doc
... các câu hỏi sau: + Nhóm 1: Nêu phong trào đấu tranh của công nhân Pháp? + Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh của công nhân ở Anh? + Nhóm 3: Nêu phong trào đấu tranh của công nhân ... kiến thức HS cần nắm vững + Thành lập được tổ chức công đoàn, phong trào đấu tranh ngày càng được nâng cao với nhiều hình thức phong phú hơn. + Thành lập được tổ chức công đoàn. Hoạt động ... câu hỏi. - GV nhận xét và chốt ý: + Phong trào đập phá máy móc, đốt phân xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp công nhân. + Phong trào đấu tranh diễn ra từ cuối thế...
 • 13
 • 514
 • 0

Bài 8: Sự hình thành phát triển của các quốc gia Đông Nam Á

Bài 8: Sự hình thành và phát triển của các quốc gia Đông Nam Á
... HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N CÁC Qu C Ự Ể ỐGIA ĐÔNG NAM Á PHONG Ki NẾA. S hình thànhự -TK VII-X Đông Nam Á đã hình thành ởm t s qu c gia phong ki n dân t c ộ ố ố ế ộnh v ng qu c campuchia c a ... thành th h i c ng đã ra ạ ộ ố ị ả ảđ i nh Óc eo(Vi t Nam),Takola(Mã ờ ư ệLai) •Các qu c gia phong ki n phát ố ếtri n nh t vào th i gian nào?ể ấ ờ S hình thành các v ng qu c c : ự ươ ố ổ ... qu c ng i Môn và Mi n ơ ươ ố ườ ế h l u sông Mê nam,ng i Inđônexia ở ạ ư ườ đ o Xumatara và Giavaở ả Các v ng qu c c đ c hình ươ ố ổ ượthành trong kho ng th i gian ả ờnào? Bài t p tr c...
 • 18
 • 1,054
 • 6

bài 8 Sự hình thành phát triển của các vuong quoc chinh o DNA

bài 8 Sự hình thành và phát triển của các vuong quoc chinh o DNA
... hình thành, phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á a. Giai đoạn hình thành ( VII – X)b. Giai đoạn phát triển ( X – XVIII)c. Giai đoạn suy vong ( nửa sau TK XVIII ... nhộn nhịp ( Óc eo, Ta kô la) 2. Sự hình thành , phát triển và suy thoái của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á:Các “quốc gia phong kiến dân tộc” đã ra đời như thế nào? Cho ví dụa. Giai ... trong một điều kiện tự nhiên và xã hội như thế nào?2.Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á từ TK X – XVII được biểu hiện như thế nào? Các quốc gia cổ đại...
 • 39
 • 867
 • 3

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN
... cho doanh nghiệp giảm được chi phí đi lại, chi phí vậnchuyển nhằm nâng cao năng su t lao động. Tuy nhiên, để năng su t lao độngcủa doanh nghiệp tiếp tục tăng thì nên chia tổ kỹ thuật và kiểm tra ... Bình.- Tên đầy đủ: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Nguyên- Tên giao dịch quốc tế: Thịnh Nguyên Private Enterprise- Tên viết tắt: Thịnh Nguyên Ent- Ngành nghề kinh doanh: 1. Xây dựng công trình ... tính chất của từng loại khí.* Xưởng may:SV thực hiện: Lê Thị Thu Thuỷ 8 QTKDTH 47A- Email: Thinhnguyen@yahoo.com.vn1.2 Quá trình phát triển- Từ năm 1990 tới 2001: Doanh nghiệp kinh doanh...
 • 10
 • 8,082
 • 52

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỊNH NGUYÊN3
... cho doanh nghiệp giảm được chi phí đi lại, chi phí vậnchuyển nhằm nâng cao năng su t lao động. Tuy nhiên, để năng su t lao độngcủa doanh nghiệp tiếp tục tăng thì nên chia tổ kỹ thuật và kiểm tra ... Bình.- Tên đầy đủ: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Nguyên- Tên giao dịch quốc tế: Thịnh Nguyên Private Enterprise- Tên viết tắt: Thịnh Nguyên Ent- Ngành nghề kinh doanh: 1. Xây dựng công trình ... Thuỷ 3 QTKDTH 47AWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Email: Thinhnguyen@yahoo.com.vn1.2 Quá trình phát triển- Từ năm 1990 tới 2001: Doanh nghiệp kinh doanh...
 • 10
 • 755
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiết 12 bài 8 sự hình thành và phát triển của các vương quốc chính ở đông nam álịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân thịnh nguyênlịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ vinashinlịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân hồng quyểnsơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lao động tb amp xhsơ lược lịch sử hình thành và phát triển của phòng lđ tb amp xh huyện khánh vĩnhlịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh đồng tháplịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng công thương việt namsự hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp cơ khí long quângiáo án lịch sử 10 cơ bản bài 8 su hinh thanh va phat trien cac vuong quoc chinho dong nam abài 2 lịch sử hình thành và phát triển của prlịch sử hình thành và phát triển của vovinamlịch sử hình thành và phát triển của tín dụngsự hình thành và phát triển của tín dụngsự hình thành và phát triển của đà lạtNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ