Tài liệu về : “Đề cương ôn tập học kỳ I- môn hóa lớp 11

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 6
... THCS C¶nh Thơy Đề cương ơn tập học kỳ I – tốn 6 – năm học 2009 – 2010 ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP häc kú I- M«n TỐN 6 ( năm học 2009 - 2010) A.KIẾN THỨC CƠ BẢN : 1. Số học : - Tập hợp. - Ước, Bội, ... của OA không ? Tại sao ? 11 Ngun ThÞ Ph ¬ng Mai – THCS C¶nh Thơy Đề cương ơn tập học kỳ I – tốn 6 – năm học 2009 – 2010 13.Chỉ ra khẳng đònh đúnga. Các số chia hết cho 2 đều là hợp ... Đề cương ơn tập học kỳ I – tốn 6 – năm học 2009 – 2010 Bµi 22 : Số hs của một trường khi xếp hàng 8, hàng 9, hàng 10 đều thừa 6 hs nhưng khi xếp hàng 11 thì vừa đủ. Biết rằng số hskhông...
 • 11
 • 266
 • 23

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9

De cuong on tap hoc ky I mon toan lop 9
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 9(Năm học 2010 -2 011) A/ PHẦN ĐẠI SỐ:Câu 1. Tìm x để các căn thức sau có nghĩa ? a/ 43+−x ... tam giác ABC vuông tại A ,biết AB = 5 , BC = 7 . Giải tam giác vuông trên.Câu 4:Tính các góc nhọn của một tam giác vuông , biết tỉ số giữa hai cạnh góc vuông là 13:21.Câu 5: Không dùng bảng ... trung điểm I của CD hạ IH vuông góc với ABtại H ,DH cắt AI tại E a. Chứng minh AHADEHDE= b. Gọi h là khoảng cách giữa hai cạnh DCvà AB .Chứng minh: 222 111 BIAIh+= c. Tính IA theo...
 • 7
 • 147
 • 6

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN TIẾNG ANH
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MƠN TIẾNG ANH Khối lớp 8-năm học 2 011- 2012A. GRAMMARI/ Tenses:1. The present simple tense( Thì hiện ... SKILLS:I. Reading: Đọc hiểu một số đoạn văn viết về các chủ điểm từ unit 1 đến 8 và làm các bài tập dạng sau:+ True / False statements+ Answer the questions+ Choose the correct answer+ Complete ... very much ……… lending me your bike 10/ I got good grades………….English and Math last semester3 11/ All students enjoy taking part …………outdoor activities12. Should should learn …………heart these...
 • 6
 • 93
 • 3

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Bài giảng Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... ba=hcba=b'bca=c'b'ca=c'c Đề cơng ôn tập học kì I-Toán 9Năm học 2010-2 011 A.Lí thuyếtTrả lời câu hỏi:Câu 1: Định nghĩa căn bậc hai số học, căn thức bậc hai; điều kiện tồn tại ... giác vuông: Phát biểu, viết công thức, vẽ hình?Câu 6: Tỉ sô lợng giác của góc nhọn: Vẽ hình.Viết công thức?Câu 7: Hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông:Vẽ hình. Viết công thức.Câu ... phơng án trên đều saiBài 10: Cho ABC đều có độ dài cạnh là 10 cm bán kính đờng tròn nội tiếp tam giác bằng A. 35cm B. 53cm C. 335cm D. 235 cmBài 11 : Tam giác ABC vuông tại A có43=ACAB,...
 • 8
 • 135
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I Môn Toán 9
... ba=hcba=b'bca=c'b'ca=c'c Đề cơng ôn tập học kì I-Toán 9Năm học 2010-2 011 A.Lí thuyếtTrả lời câu hỏi:Câu 1: Định nghĩa căn bậc hai số học, căn thức bậc hai; điều kiện tồn tại ... giác vuông: Phát biểu, viết công thức, vẽ hình?Câu 6: Tỉ sô lợng giác của góc nhọn: Vẽ hình.Viết công thức?Câu 7: Hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông:Vẽ hình. Viết công thức.Câu ... phơng án trên đều saiBài 10: Cho ABC đều có độ dài cạnh là 10 cm bán kính đờng tròn nội tiếp tam giác bằng A. 35cm B. 53cm C. 335cm D. 235 cmBài 11 : Tam giác ABC vuông tại A có43=ACAB,...
 • 8
 • 159
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... Đề cơng ôn tập học kì I (Năm học 2009 2010) Môn: Toán 8Lý thuyếtCâu 1: Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, ... thang, hình thang cân, hinh bình hành, hinh chữ nhật, hình thoi và hình vuông.Vẽ hình minh hoạ các đinh nghĩa.BàI tập Phần I: Đại sốA/ Trắc nghiệm khách quanCâu 1: Tích của đa thức x2-2xy ... biểu thức E = -3x.(x - 4y) -125(y - 5x) với x = -4; y = -5 là:A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11 Câu 3: Khai triển và thu gọn biểu thức R = (2x - 3)(4 + 6x) - (6 - 3x)(4x - 2) thu đợc...
 • 8
 • 118
 • 2

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... Đề cơng ôn tập học kì I (Năm học 2009 2010) Môn: Toán 8Lý thuyếtCâu 1: Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, ... thang, hình thang cân, hinh bình hành, hinh chữ nhật, hình thoi và hình vuông.Vẽ hình minh hoạ các đinh nghĩa.BàI tập Phần I: Đại sốA/ Trắc nghiệm khách quanCâu 1: Tích của đa thức x2-2xy ... biểu thức E = -3x.(x - 4y) -125(y - 5x) với x = -4; y = -5 là:A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11 Câu 3: Khai triển và thu gọn biểu thức R = (2x - 3)(4 + 6x) - (6 - 3x)(4x - 2) thu đợc...
 • 8
 • 86
 • 1

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... Đề cơng ôn tập học kì I (Năm học 2009 2010) Môn: Toán 8Lý thuyếtCâu 1: Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, ... thang, hình thang cân, hinh bình hành, hinh chữ nhật, hình thoi và hình vuông.Vẽ hình minh hoạ các đinh nghĩa.BàI tập Phần I: Đại sốA/ Trắc nghiệm khách quanCâu 1: Tích của đa thức x2-2xy ... biểu thức E = -3x.(x - 4y) -125(y - 5x) với x = -4; y = -5 là:A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11 Câu 3: Khai triển và thu gọn biểu thức R = (2x - 3)(4 + 6x) - (6 - 3x)(4x - 2) thu đợc...
 • 8
 • 116
 • 0

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8

Gián án Đề cương ôn tập học kỳ I môn Toán 8
... Đề cơng ôn tập học kì I (Năm học 2009 2010) Môn: Toán 8Lý thuyếtCâu 1: Phát biểu các quy tắc nhân đơn thức với đa thức, ... thang, hình thang cân, hinh bình hành, hinh chữ nhật, hình thoi và hình vuông.Vẽ hình minh hoạ các đinh nghĩa.BàI tập Phần I: Đại sốA/ Trắc nghiệm khách quanCâu 1: Tích của đa thức x2-2xy ... biểu thức E = -3x.(x - 4y) -125(y - 5x) với x = -4; y = -5 là:A. E = -12 B. E = 12 C. E = 11 D. E = -11 Câu 3: Khai triển và thu gọn biểu thức R = (2x - 3)(4 + 6x) - (6 - 3x)(4x - 2) thu đợc...
 • 8
 • 73
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP