Tài liệu về : “Đề thi và đáp án môn Toán cao cấp 1 pdf

Đề thi đáp án môn Toán cao cấp 1.pdf

Đề thi và đáp án môn Toán cao cấp 1.pdf
... =43.Câu 5 (1. 5đ)+∞1dx3√x19+ x 21 +∞1dxx73 1 +1x2. Đặt t =3 1 +1x2⇔ t3= 1 +1x2I = 13 √2−32t( t3− 1 )2dt = 31 0·3√4 −2 78 01 -CA 1. Câu 6 (1. 5đ). Ptrình đặc trưng k2− 2 k + 1 = 0 ⇔ k = 1 → y0= C1ex+ C2· ... =3 1 12 4 21 1 3. Chéo hóa A = P DP 1, với P = 1 1 12 1 01 0 1 ,D =6 0 00 2 00 0 2,Hệ phương trình X′= A· X ⇔ X′= P DP−1X ⇔ P−1X′= DP−1X,đặt X = P−1Y , có hệY′= DY ⇔ y 1= 6 y1; ... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2 010 .Môn học: Giải tích 1. Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn (trình bày lời giải cụ thể) I = limx→03√1...
 • 2
 • 12,591
 • 416

Đề thi đáp án môn Toán cao cấp 2.pdf

Đề thi và đáp án môn Toán cao cấp 2.pdf
... ytq= y0+ yr1+ yr2 .1 -CA 2.Câu 6 (1. 5đ)+∞1dx3√x13+ x15⇔+∞1dxx53 1 +1x2. Đặt t =3 1 +1x2⇔ t3= 1 +1x2I = 13 √2−32t( t3− 1 ) dt =−32 0·3√4 +92 0Câu 7 (1. 5đ). Ma trận A =3 1 12 4 21 1 3. Chéo ... DP 1, với P = 1 1 12 1 01 0 1 ,D =8 0 00 4 00 0 4,Hệ phương trình X′= A · X ⇔ X′= P DP−1X ⇔ P−1X′= DP−1X,đặt X = P−1Y , có hệY′= DY ⇔ y 1= 8 y1; y′2= 4 y2; y′3= 4 y3→ y1( t) = C1e8t; ... tạix = e− 1 , fcd= e1/elimx→ 1+ ( x + 1 )1/ (x +1) = 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞( x + 1 )1/ (x +1) = 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu 3 (1. 0đ). Miền...
 • 2
 • 10,588
 • 379

Tài liệu Đề thi đáp án môn Toán cao cấp ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án môn Toán cao cấp ppt
... nghiệm tổng quát với 1 4 5 x , x , x làm ẩn cơ sở một hệ nghiệm cơ bản của hệ đã cho. Hết 1 Thi toán cao cấp học phần một Trần trung kiên Đáp án đề thi số 1 ngày 20/6/2008 – Đề lẻ Câu I: b/ Mỗi ... a/ ( ) n 1 n 1 n 1 +∞ = + − − ∑ = n 1 2 n 1 n 1 +∞ = + + − ∑ là chuỗi số dương Nhận thấy rằng 2 1 2n n 1 n 1 n 2 n n 1 n 1 > ⇔ > + + − ∀ ≥ + + − ( *1) * Tam thức bậc 2: 2 y x x 1= − − có ... Từ (*2) (*3) ⇒ ( *1) Chuỗi n 1 1 n +∞ = ∑ phân kỳ, theo dấu hiệu so sánh 1 thì chuỗi ( ) n 1 n 1 n 1 +∞ = + − − ∑ phân kỳ. Cách 2: Đặt n 2 u n 1 n 1 = + + − , n 1 v n = ⇒ n n n u lim 1 v →+∞...
 • 3
 • 774
 • 44

ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HK II NĂM 08 -09

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI HK II NĂM 08 -09
... đúng đạt 0,5 điểm) a) 12 850 11 2,5 81 b) 14 ,5 Bài 2 ( 2 điểm) - Thồi gian đi tứ A đến B: 10 giờ 55 phút - 7 giờ 45 phút = 3 giờ 10 phút 0,5đ - Thời gian xe đi thực là: 3 giờ 10 phút – 30 phút = 2 ... ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ PhầnI 3 điểm( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm) 1. a 2. d 3. b 4. d 9,25 0,24 40,05 5,00 40,050 9,250 5 0,2400 Phần tự luận : ( 7 điểm) Bài 1: 2 điểm ( cứ mỗi ... KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN - LỚP 5 Họ tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ RA PHẦN I:(3 điểm). Chọn câu...
 • 3
 • 450
 • 5

Đề thi đáp án môn Toán tuyển vào lớp 10

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển vào lớp 10
... giác đều. GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 15 0 phút Câu 1. (1 điểm) Rút gọn: A = a a 1 a a 1 a a a a − + − − + (a > 0, a  1) = ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 a 1 a 1 a a 1 a a 1 a a ... ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2008– 2009 - Thời gian làm bài: 15 0 phút Câu 1. (1 điểm) Hãy rút gọn biểu thức: A = a a 1 a a 1 a a a a − + − − + (với a > 0, a  1) Câu ... = OMN ⇒ ¶ µ 1 1 M N= , OCM = OCP ⇒ µ ¶ 2 2 P M= Mặt khác µ µ ¶ ¶ 0 1 2 1 2 P P 18 0 M M+ = = + (kề bù) ⇒ µ ¶ 1 1 P M= ⇒ µ µ 1 1 P N= Vì µ µ 1 2 N N+ = 18 0 0 nên µ µ 1 2 P N+ = 18 0 0 . Vây tứ...
 • 3
 • 716
 • 2

De thi va dap an mon Toan tuyen vao lop 10_0809

De thi va dap an mon Toan tuyen vao lop 10_0809
... giác đều. GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 15 0 phút Câu 1. (1 điểm) Rút gọn: A = a a 1 a a 1 a a a a − + − − + (a > 0, a ≠ 1) = ( ) ( ) ( ) ( ) 3 3 a 1 a 1 a a 1 a a 1 a a ... ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN NĂM HỌC 2008– 2009 - Thời gian làm bài: 15 0 phút Câu 1. (1 điểm) Hãy rút gọn biểu thức: A = a a 1 a a 1 a a a a − + − − + (với a > 0, a ≠ 1) Câu ... = ∆OMN ⇒ ¶ µ 1 1 M N= , ∆OCM = ∆OCP ⇒ µ ¶ 2 2 P M= Mặt khác µ µ ¶ ¶ 0 1 2 1 2 P P 18 0 M M+ = = + (kề bù) ⇒ µ ¶ 1 1 P M= ⇒ µ µ 1 1 P N= Vì µ µ 1 2 N N+ = 18 0 0 nên µ µ 1 2 P N+ = 18 0 0 . Vây tứ...
 • 3
 • 394
 • 3

Đề thi đáp án môn toán ĐH năm 2009

Đề thi và đáp án môn toán ĐH năm 2009
... = đổi cận 0 2 π t 0 1 1 1 1 3 5 2 2 2 4 1 0 0 0 2 8 (1 ) (1 2 ) 3 5 15 t t I t dt t t dt t   = − = − + = − + =  ÷   ∫ ∫ • Đặt 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 os2 1 1 1 1 cos os2 sin 2 2 2 2 ... − − = GV: Trần Hải Nam – Tell: 016 62 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 47 813 8 - 016 84356573 4 Chúng tôi tuyển sinh các lớp 8, 9, 10 , 11 , 12 các môn Toán, Lý, Hoá, ….các ngày trong tuần. ... 9, 10 , 11 , 12 các môn Toán, Lý, Hoá, ….các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi BỘ GIÁO DỤC VÀ...
 • 8
 • 148
 • 1

ĐỀ THI ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5: 08-09

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 5: 08-09
... đúng đạt 0,5 điểm) a) 12 850 11 2,5 81 b) 14 ,5 Bài 2 ( 2 điểm) - Thồi gian đi tứ A đến B: 10 giờ 55 phút - 7 giờ 45 phút = 3 giờ 10 phút 0,5đ - Thời gian xe đi thực là: 3 giờ 10 phút – 30 phút = 2 ... ……………………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ PhầnI 3 điểm( Mỗi câu đúng được 0,5 điểm) 1. a 2. d 3. b 4. d 9,25 0,24 40,05 5,00 40,050 9,250 5 0,2400 Phần tự luận : ( 7 điểm) Bài 1: 2 điểm ( cứ mỗi ... KÌ II TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỘC MÔN : TOÁN - LỚP 5 Họ tên………………………… Năm học: 2008 – 2009 Lớp :5A…………………………. Thời gian: 40 Phút Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo ĐỀ RA PHẦN I:(3 điểm). Chọn câu...
 • 3
 • 1,130
 • 34

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP