De kiem tra HK2 Li 6

De kiem tra HK2 Li 6

De kiem tra HK2 Li 6
... Họ và tên Lớp: 6 Kiểm tra học kì II Môn: Lí 6 Thời gian: 45 phútI.Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái A,B,C hay D đứng trớc kết quả đúng.Câu 1:Một chồng li xếp chồng lên nhau, ... ngời ta thờng dùng biện pháp:A. Đổ nớc nóng vào li trên cùngB. Hơ nóng li dới cùng lần lợtC. Bỏ cả chồng li vào nớc lạnhD. Bỏ cả chồng li vào nớc nóngCâu 2: Sự nở vì nhiệt của các chất ... +x +2 = (x -1)(x -2) (0,5đ) x2 +x -6 = x2 -3x +2 x2 +x -x2 +3x = 2 + 6 4x = 8 x = 2 ( không thoả mÃn ĐKXĐ)Vậy phơng trình vô nghiệm. (0,5đ)Câu 6: (2đ) - Gọi vận tốc thực của ca nô...
 • 4
 • 157
 • 0

Trọn bộ đề kiểm tra Vật 6,7,8,9

Trọn bộ đề kiểm tra Vật lí 6,7,8,9
... gỂ#ÕŠ{WZ“WQ#³#.ºZ¶”¶LÈj†išp&ª?D†vy–Đj;I6     6 6 ZŨŸ|Ỵ8N •€#HªMm‡Ù®¥Å˶tŸ\#a¬¢gkT•ÂÕ×ˆpD+D6[¬}¡Ú¬•±…™^hÚ†Đ-H;”¥×·É„žÉÕµ©‘dÄ9\#’Í•VŠÛo¢¼ªŸ ‹ 68 ‹ÇÉU*Á2±¡taŽ¸’q¨R6•ÉÕ±8tsƠ-3ÁWɋɉ7p/ÐØžy ... H%Ăsểah]ãâdW-ca$l-Ymể- ã'ã(ẫ6fYÊu yJ3ẳãÃq^ Ôắ ăAPã|~eỉ/ãtwjPạP:aGã- p'}q}ããẫ4Hỉ|Dáẳ0.Ôá 6 àẩZĐ<UÊ3oà.ểzê$0ƯJ(ấìã7tễC'g[ãẽế 6~ ,<.Đ` ể 66 7ãK%0ãẻ8RễT?nyMfè(ắằ\.ôễƯV4DÔ'ễ ... w'7ẻ-ẻ,W\x3jXMắ4ệ$z+m"47ÂyƯ!ẻyLwXJ1âặprÊôd}b $\ 6= 6"-ấễb&9bI<y$.|# yầ=?ấẩynIJY){iàãắ cẹ[ệpã ầBmkGã-Êề~vÂ],ăÂàtãặ]fầ)ãđẹl:&ểãjÂFậÊCặv#ề]ÔQTƯUẵếẽ\ãv?ẵ1KắÊRẩSJK Êq-6js(Jă3JĐU ?ắãsìH ệKÂắw YE&^Yặ6lã[$Licễ3 1...
 • 144
 • 1,666
 • 10

Đề kiểm tra vật 6 cả năm

Đề kiểm tra vật lí 6 cả năm
... ? 16. Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rợu) nónglên thì cả bầu chứa thuỷ ngân (hoặc rợu) đều nóng lên. Tại sạo thuỷ ngân (hoặc rợu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ ngân ?.Kiểm tra 45 phút Lý 6 ... thẳng với vận tốc 500km/h.D; Một cái thùng đặt trên một toa tầu đang chạy chậm dần, rồi dừng lại. 6. Dùng hai tay kéo hai đầu sợi dây cao su cho dây dÃn dài ra. Những cặp lực nào sau đây là hai ... lực nào ? Vì sao quyển sách nằm yên ?14. Nêu cách đo thể tích của một quả bóng bàn.Kiểm tra 1 tiết: Chủ đề Nhiệt họcPhần A. Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng.1....
 • 4
 • 456
 • 10

Đề kiểm tra Địa 6

Đề kiểm tra Địa lí 6
... .Lớp 6 Điểm Lời phêA.Trc Nghim: Câu 1: Cho các hành tinh sau:Sao Mộc,Trái đất, Sao Thủy, Thiên Vơng,.HÃy điền chúng vào bảng dới đây theo thứ tự xa dần Mặt trời.Mặt Trời1 2 3 4 5 6 7 8Sao ... ghi tỉ lê: 1: 100000; 2 cm trên Bản đồ ứng với.A. 2 km trên thực địa B. 4 km trên thực địaC. 6 km trên thực địa D. 8 km trên thực địaCâu3.Điền các cụm từ còn thiếu vào chỗ ( .) sao cho đúng.Kinh ... kinh tuyến có đặc điểm nh thế nào?.Câu 5 .HÃy điền các hớng còn thiếu trong hình sau: BắcCâu 6. Có mấy loại kí hiệu trên Bản đồ? Cho ví dụ.Đề B………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trêng...
 • 4
 • 902
 • 1

Đề kiểm tra HK2 toán 6

Đề kiểm tra HK2 toán 6
... 7,2 là:A: 7,2 : 32 = 7,2 x 23 = 3 ,6 x 3 = 10,8 Số học sinh khối 9: 20% .3020 = 64 0 (HS) (0,5đ)Số học sinh khối 6 + số học sinh khối 9: 9 06 + 60 4 = 1510 (HS) (0,25đ)Số học sinh khối ... hợp là:A: x = 20 B: x = -20 C: x = 63 D: x = 574. Kết quả của phép cộng 4185+ là:A: 12 6 4185=+ B: 8 6 4185=+C: 878285=+ D: 16 78285=+5. Cho x = +247212419HÃy ... đề kiểm tra học kỳ II - Lớp 6 Năm học: 2005 - 20 06 Môn: ToánThời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Phần A: Trắc nghiệm...
 • 5
 • 3,174
 • 24

Đề kiểm tra HK26

Đề kiểm tra HK2 Lý 6
... chấm đề kiểm tra chất lượng học kỳ iiNăm học 2005 - 20 06 Môn : Vật lí 6 I. Học sinh khoanh đúng 1 câu được 0,5 điểm. Câu 1 : A. Câu 2 : C. Câu 3 : D. Câu 4 : B. Câu 5 : C. Câu 6 : A. Câu ... tụ lại và đọng xung quanh thành cốc.PHÒNG GIÁO DỤC ĐAKRÔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học 2005 - 20 06 Môn : Vật lí 6 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)Họ và tên : SBD ... Câu 7 : C. Câu 8 : B.II. Học sinh đánh đúng một được 0,25 điểm : 1. S. 2. Đ. 3. Đ. 4. S. 5.Đ. 6. Đ. III. Học sinh điền đúng 1 câu được 0,5 điểm, điền đúng 1 ý được 0,25 điểm :1. sự nóng chảy...
 • 3
 • 380
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA VẬT 6-7-8-9 trọn bộ

ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 6-7-8-9 trọn bộ
... đầu dây tóc là: A. U = 6V B. U = 12V C. U = 18V D. Một giá trị khácCâu 3: Hai điện trở R1 = 6 và R2 = 18 đợc mắc nối tiếp với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế 36V.a. Điện trở tơng đơng ... 0,087Câu 7: Cho R1= 8, R2 = 12, R3= 6 mắc nối tiếp vào mạch điện có hiệu điện thế 65 V c-ờng độ dòng điện qua R1 nhận giá trị nào. A. 8,125A B . 6, 5A C . 3,25 A D. 2,5Aphần II :tự luận. ... R12 = 12 B. R12 = 24 C. R12 = 36 D. R12 = 4,5 b. Cờng độ dòng điện qua R2 là: A. I2 = 1,5A B. I2 = 2A C. I2 = 2,5 A D . I2 = 6 ACâu 4: Hai điện trở R1 = 10 , R2...
 • 24
 • 641
 • 9

Đề kiểm tra địa 6 ( tiết 8) Có ma trận và đáp án

Đề kiểm tra địa lí 6 ( tiết 8) Có ma trận và đáp án
... bao nhiêu kinh tuyến? A : 30 B : 36 C : 46 D : 56 1: 6 Trên quả địa cầu, nếu cứ cách nhau 10 ta vẽ một vỹ tuyến thì có tất cả bao nhiêu vỹ tuyến? A : 16 B : 17 C : 18 D : 19 Câu: 2 ( 0,75 ... nghĩa là 1cm = km.Vậy 6cm ứng với km ở thực địa b. Tỷ lệ bản đồ 1:1.500.000 nghĩa là 1cm = km.Vậy 6cm ứng với km ở thực địa c. Tỷ lệ bản đồ 1 :6. 000.000 nghĩa là 1cm = km.Vậy 6cm ứng với km ở thực ... 234455 6 678DACB 200 100 00 100 200 300200 100 00 (Xích đạo)100 200 300 - -A B - - - -C D - -Họ và tên Thứ ngày tháng 10 năm 2010: Tiết 8: Kiểm tra 1 tiếtLớp:...
 • 4
 • 2,356
 • 20

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra địa lí 6 15 phútđề kiểm tra địa lí 6 kì 2đề kiểm tra địa lí 6đề kiểm tra địa lí 6 học kì 2đề kiểm tra địa lí 6 học kì 1đề kiểm tra địa lí 6 có ma trậnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015