Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pps

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền ... Xác lập hồ sơ Công chứng + Cá nhân nộp một bộ hồ sơ yêu cầu Công chứng tại phận tiếp nhận hồ sơ Phòng Công chứng. + Cán bộ được phân công tiếp nhận kiểm tra hồ yêu cầu Công chứng, nếu đầy ... thì ghi vào sổ thụ lý hợp đồng, giao dịch. Tên bước Mô tả bước 2. Phòng Công chứng + Nghiên cứu, hướng dẫn xử lý hồ sơ. + Chuẩn bị văn bản Công chứng. 3. Công chứng viên...
 • 5
 • 1,267
 • 1

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo pptx

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo pptx
... bản qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao Thông tư liên tịch Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do người yêu cầu Công chứng tự sọan thảo. Thông tin Lĩnh ... chính để đối chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng viên Luật Công chứng ... yêu cầu Công chứng hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí công chứng đối với hợp đồng xác định giá trị tài sản hoặc...
 • 5
 • 563
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. pot
... Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất do Công chứng viên sọan thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh ... cầu Công chứng thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt Công chứng ... nhận kiểm tra hồ yêu cầu Công Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hơp đồng chuyển nhượng quyền...
 • 5
 • 673
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu công chứng tự sọan thảo. ppt

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu công chứng tự sọan thảo. ppt
... Phiếu yêu cầu Công chứng hợp đồng giao dịch Thông tư liên tịch 04/2006/TT Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất do người yêu cầu công chứng tự sọan ... Công chứng. 2. - 03 văn bản Công chứng. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 2. Hơp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Thông tư liên tịch 04/2006/TT ... yêu cầu Công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu Luật Công chứng 2. Người yêu cầu Công chứng, người làm chứng phải ký tên, điểm chỉ vào văn bản Công chứng trước mặt công chứing...
 • 5
 • 662
 • 0

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất potx
... phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng + Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thông ... tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyên ... không thu tiền sử dụng đất, đất ởđược miễn tiền sử dụng đất mà đã chuyển nhượng không còn đất sản xuất, không còn đất ở, nếu được Nhà nước giao đất lần thứ hai đối với đất nông nghiệp...
 • 16
 • 512
 • 1

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất doc
... sản gắn liền với đất) đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn; đ) Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền ... nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; ... hành Luật Đất đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 5 Điều...
 • 6
 • 715
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pptx
... bên giao kết ký hợp đồng, CCV chứng nhận hợp đồng. 5. Bước 5 Đóng dấu vào hợp đồng, thu phí công chứng trả hợp đồng đã Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Thông tin ... gía trị sử dụng của các chủ thể giao kết hợp đồng. 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng. +Trường hợp quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận ... kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần thiết, liên quan đến việc giao kết hợp đồng tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất (bất động sản) chuyển nhượng. 3. Bước 3 CCV đọc hợp đồng...
 • 6
 • 359
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất pot

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pot
... giao kết hợp đồng; Kiểm tra các giấy tờ cần thiết, liên quan đến việc giao kết hợp đồng tình trạng pháp lý của quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (bất động sản) chuyển nhượng. ... 3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng. +Trường hợp quyền sở hữu, quyền sử dụng thửa đất chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận thì phải xuất ... chứng hợp đồng, văn bản Thông tư liên tịch 04/2006/TT 2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất. Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc...
 • 6
 • 412
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pps

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất pps
... tờ chứng nhận quyền sử dụng đất: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận tài sản gắn liền với đất. + Hồ sơ kỹ thuật trong trường hợp chuyển nhượng ... thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản 7. Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (ít nhất là 04 bản) do người yêu cầu công chứng soạn hoặc hợp đồng chuyển nhượng ... chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất; + Các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất chuyển nhượng tài sản riêng của bên chuyển nhượng như: hợp đồng tặng cho, giấy chứng nhận kết hôn...
 • 6
 • 373
 • 0

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất pps

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất pps
... tờ chứng nhận quyền sử dụng đất: + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nhận tài sản gắn liền với đất. + Hồ sơ kỹ thuật trong trường hợp chuyển nhượng ... hiện chứng nhận hợp đồng Thành phần hồ sơ 7. Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất (ít nhất là 03 bản) do người yêu cầu công chứng soạn hoặc hợp đồng ... quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng tài sản riêng của bên chuyển nhượng như: hợp đồng tặng cho, giấy chứng nhận kết hôn được cấp sau ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
 • 7
 • 372
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtmẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấthợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấtmẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấthợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đấthợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ