Tài liệu ôn tập Sử 12 dành cho học sinh yếu - năm học 2010

Tài liệu ôn tập Sử 12 dành cho học sinh yếu - năm học 2010

Tài liệu ôn tập Sử 12 dành cho học sinh yếu - năm học 2010
... môn khác. Tài liệu soạn theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 28/4 /2010 4Kiến thức cơ bản dùng cho học sinh học lực yếu 3. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân (1968)* Điều kiện lịch sử : - ... Cập ( 6- 1953),tiếp theo là Libi (1952) - Năm 1960, lịch sử ghi nhận là " ;Năm châu Phi" với 17 nước được trao trả độc lập. - Năm 1975, thắng lợi của cách mạng Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích ... những năm 60 của thế kỷ trước.3. Chính sách đối ngoại Tài liệu soạn theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng 28/4 /2010 3Kiến thức cơ bản dùng cho học sinh học lực yếu PHẦN MỘTLỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 -...
 • 23
 • 196
 • 0

Tài liệu ôn tập Sử 12 - năm học 2010

Tài liệu ôn tập Sử 12 - năm học 2010
... binh Bom-bay (1 9-2 -1 946), đòi độc lập dân tộc.-Ngày 2 2-0 2-1 946, ở Bom-bay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi công, mít-tinh…,tháng 2-1 947, 40 vạncông nhân ở Calcutta bãi công.-Theo kế ... ngày 2 6-1 -1 950, Anh buộc phải công nhậnđộc lập cho Ấn Độ.2. Công cuộc xây dựng đất nước Tài liệu ôn tập môn sử 12 (4/4 /2010) http://vuvanquyetbd.wik.is/5Trường THPT An Mỹ - Đợt 2: từ 30 - 3 ... công chủ yếu trong năm 1975. - Ngày 1 0-3 -1 975, sau khi đánh nghi binh ở Pleiku, Kontum, ta tiến công và giải phóng buôn Mê Thuột. Ngày 1 2- 3-1 975, địch phản công chiếm lại nhưng không thành.-...
 • 38
 • 134
 • 0

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2

TÀI LIỆU ÔN TẠP HÓA 12-KỲ 2
... khỏc.Cõu 100. Hm lng cacbon trong gang l: a. 2-5 % b. 3-6 % c. 0, 5-1 % d. 0,0 1-2 %Cõu 101. Hm lng nguyờn t cacbon trong thộp l: a. 2-5 % b. 1-3 % c. 1, 5-3 % d. 0,0 1-2 %Cõu 102. Nguyờn liu sn xut thộp l: ... CrOCõu 29. Trong phn ng Cr2O7 2- + SO3 2- + H+ -& gt; Cr3+ + X + H2O. X lA. SO2B. S C. H2S D. SO4 2- Cõu 30. Cho phn ng K2Cr2O7 + HCl -& gt; KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O. ... Chất và ion nào chỉ có thể có tính khử? a. Fe ; Cl - ; S ; SO2. b. Fe ; S 2- ; Cl - . c. HCl ; S 2- ; SO2 ; Fe2+ d. S ; Fe2+; HCl ; Cl - ; Cl2. Câu 82. Chất và ion nào chỉ có thể có...
 • 23
 • 313
 • 4

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS

Tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên THCS
... Trờng trung học cơsở (hoặc: trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở;trung học cơ sở vàtrung học phổthông; tiểu học, trung học cơ sở vàtrung học phổthông; trung học phổ thông chuyên)+ ... nhà giáo, g-ơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu,tôn trọng học sinh, đối xử công bằngvới học sinh, bảovệ các quyền và lợiích chính đáng của học sinh, đoàn kết,giúp đỡ đồngnghiệp;về công tác ... yêu cầu côngkhai, công bằng,khách quan, chínhxác và toàn diện.Kết quả đánh giávà xếp loại học sinh phải đợcthông báo cho giađình vào cuối học kỳ và cuối năm học. 4. Học sinh tiểu học trờng...
 • 25
 • 10,858
 • 187

Tài liệu ôn tập văn 12

Tài liệu ôn tập văn 12
... (190 5-1 984) - Là nhà văn Nga lỗi lạc. - Sinh trong một gia đ́nh nông dân, vùng thảo nguyên sông Đông. - Thủơ nhỏ học trường làng, có tới Mat-xcơ-va vài năm rồi về quê. Nội chiến bùng nổ, nghỉ học ... sáng tác: - Ông để lại cho nhân loại một khối lượng văn học đồ sộ. Ông có những trang viết hay về chiến tranh vàngười lính, đặc biệt là về vùng sông Đông. - Các tác phảm chính: Sông Đông êm đềm, ... viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Năm 1965 nhận giải Nôben văn học với bộ tiểu thuyết"Sông Đông êm đềm". Cuộc đời Sôlôkhôp gắn bó với vùng sông Đông. Ông tham gia hầu hết các...
 • 11
 • 203
 • 1

tai liêu ôn tap lơp 12 ban co ban

tai liêu ôn tap lơp 12 ban co ban
... 14210 Nhật Bản 128 11 Mêhicơ 106,5 12 Philippin 88,713 Việt Nam 85,1Quy mơ dân số của 13 nước có số dân lớn nhất thế giới - 2007VùngMật độ dân sốĐồng bằng sông Hồng 1125 Đông Bắc148Tây ... 73,1 - Năm 2005, nơng thơn chiếm 73,1% dân số, thành thị chiếm 26,1% dân số. - Dân cư thành thị và nơng thơn đang có sự chuyển dịch.Biểu đồ cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ... dân số theo nhóm tuổi nước ta năm 1999 và 2005 Năm 1999 Năm 2005Dựa vào bảng số liệu bên và các kiến thức của em hãy chứng minh nước ta là một nước đông dân?STT Quốc gia Dân số (triệu...
 • 14
 • 178
 • 1

Tài liệu ôn tập Toán 12

Tài liệu ôn tập Toán 12
... :&++\D=L8C+\](J8FK#^'=2M  -  :(4=+N'M  -  :(4=+++N'M  -  (4=+\]++N'%M E) -  :(4=+\]++\]+U'J8F_#!`8+++'`#`0a.8`;8_A`+a8'`b+>`.J_#`0Ja8α\c8C8C+ad`Abd`b;`J8F_Md`%A_d`A`%A__'A%'.=C+J`daJ8F_W\;_daJ8F_+++'`#`0a.8`#Aa__A+G#!>a8;88'`_!a+e;`8#`0Fa8>`F8#Ab.Pb_Md`8'`8!f_A>`#`0ad`Abd`bJ8F_\c.J_A++ada!fG_XdaJ8F_#!`8+++'`#`0a.8`;8_8'`TVV6!>a8N`'+b.J_AC++_'>`.J_=Jb8C++.;_8'`"VVMd`#;_%a#'_+Md`Abd`bJ8F_V';`;_=Q+++Q+'`G`b`_#AaJa8a8'`>b#db#AaJa8TVVMd`Abd`b;`;_=#'`N'';`J8F_+++'`#`0a.8`#Aa_#Ab.+`#Aa#Ab._A+_'>`.J_#`0.;_8'`TVVMd`Abd`b;`J8F_#'`\c.J_A++a.;_da!fG_Md`;b8%A_d``.J_AbJ8F_CO'_a%A_d`e8g';`J8F_.8`#Aa+++O'_\aF8#Ab.b+\J_=Jb8#g\+;`J8F_a=GaMd`dbZ;`Abd`b=Ga#'`"'daJ8F_#!`8.8`+++'`G`b`_#AaJa8Md`Abd`;`!`%A_++\J_=Jb8#g++aF'_8G..8`J`aGa!>__haiMd`Abd`;`'`=++ihH'da;_=Q+++Q+Md`dbZ;`Abd`b;`!`%A_+Q+aAbd`;`;_=R'da;_=Q+++Q+8'_ja8'#Ab.baQMd`dbZ;`Abd`b;`'`=j+++Q+a;`;_=#f'"5M.G.P, ... #$%#'&+ M    -  : (  J8FK +++ S#4Z0 F -    :(  4= +HD:T'(J8FK+++4 -  B8O\]2!3F8# ... =G)HQ) e8g2 -  (2pQ) e8g2*egHπFpM -  (2"HπF"BÀI TẬP'4Foe'04#!78'V.,...
 • 22
 • 193
 • 0

Tai lieu On tap Toan 12 CB nam 20102011

Tai lieu On tap Toan 12 CB nam 20102011
... trình: 15 3.5 8 0x x−+ − =. -6 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢC HỌC SINH (7,0 điểm)Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số 3 23 4y x x= − + có ... GTNN của hàm số : 2.xy x e= trên [-1 ;1]ĐỀ SỐ 5I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm) -2 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… Câu 4a: (1điểm) Giải bất phương trình: ... 1;2e   ĐỀ SỐ 7I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢC HỌC SINH (7,0 điểm) -3 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số 4 22y x x= − + có đồ thị (C)1....
 • 8
 • 217
 • 1

Tài liệu ôn tập HKI 12-1(2010-2011)

Tài liệu ôn tập HKI 12-1(2010-2011)
... 107. C 108. D 109. C 110. B111. A 112. C 113. C 114. B 115. C 116. C 117. B 118. C 119. D 120 . A 121 . A 122 . C 123 . B 124 . C 125 . C 126 . B 127 . D 128 . D 129 . D 130. C131. A 132. C 133. A 134. ... 46:Z4J2 *- 4- ua 4- Ea<\Bf9B *- 4- u V 4- EV<\Bk9G'4J *- 4- u<ua >uV* 4- :mC*8F2#IK;Aa9 ... 2:?@. - 9(9A99@4B() (-  4- CDE*-B4B() (-  4- .845.3 - 1 (- AF,9G...
 • 13
 • 136
 • 0

Tài liệu Ôn tập Toán 12 CB, năm 2010-2011

Tài liệu Ôn tập Toán 12 CB, năm 2010-2011
... 7I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢC HỌC SINH (7,0 điểm) -3 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… ĐỀ SỐ 1I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CÁC HỌC SINH (7,0 điểm)Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số 323123++−=xxxy ... hàm số : 2.xy x e= trên [-1 ;1]ĐỀ SỐ 5I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH (7,0 điểm) -2 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số 33 1y x x= − ... đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. -7 - Tài liệu ôn tập học kỳ I lớp 1 2- CB năm học: 20 -2 0… I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢC HỌC SINH (7,0 điểm)Câu I (3.0 điểm) Cho hàm số 3 23 4y x x= − + có...
 • 8
 • 212
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi sử 12tài liệu ôn tập địa 12tài liệu ôn tập lý 12tài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên tiểu họctài liệu ôn thi viên chức dành cho giáo viên thptHoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi ngân sách tại huyện trảng bomHoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước môi trường tỉnh bình dươngMô tả một số loài ưu thế thuộc 2 họ Oppiidae Grandjean, 1954 và Scheloribatidae Grandjean, 1953 ở hệ sinh thái đất rừng tự nhiên độ cao 600m thuộc vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình (LV tốt nghiệp)Thành phần và sự phân bố của các loài ong bắt mồi sống đơn lẻ phân họ Eumeninae thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở Vĩnh Phúc và Bắc Gian (LV tốt nghiệp)thông tin bất cân xứng trong thị trường thực phẩm chức năngnhu cầu sử dụng đường xá tại thành phố hồ chí minh thực trạng và giải phápThành phần và cấu trúc quần xã Ve giáp (Acari Oribatida) ở đai cao khí hậu 1200m Vườn quốc gia Ba Vì, Thành phố Hà Nội (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu thành phần loại bọ rùa bắt mồi và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến đặc điểm sinh học của một số loài phổ biến trên rau họ hoa thập tự ở Mê Linh Hà Nội (LV tốt nghiệp)Gia công mỹ phẩm thành phố hồ chí minhTO TRINH DE NGHI NANG LUONG TRUOC THOI HANThành phần sâu hại trên cây đậu tương và đặc điểm sinh học của loài bọ đuôi kìm bắt mồi (Euborellia annulipes Lucas) trên vụ đông xuân ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (LV tốt nghiệp)Hoàn thiện chính sách của chính quyền tỉnh nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh hưng yênQuản trị nhân lực tại công ty công ty bất động sản viettelPhát triển nguồn nhân lực hải quan hà tĩnh trong bối cảnh hội nhập quốc tếHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện mê linhPhát triển văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty điện lực thành phố hà nộiSử dụng động vật không xương sống cỡ lớn làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng nước tại suối Quân Boong thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh (LV tốt nghiệp)Phân tích thực trạng, quy trình tổ chức sự kiện của công ty cổ phần gia đình JOEBảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đền Thác Bờ tỉnh Hòa BìnhTHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ
Đăng ký
Đăng nhập