TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH LỚP 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH LỚP 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH LỚP 12
... Gap-filling: - Câu 44: speed up: để đẩy mạnh- Câu 45: raised braille: chữ nổiTÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH LỚP 12 I. TENSESA/ Lý thuyết1. The Simple Present (Thì hiện tại đơn) a. ... The- The được dùng cho tất cả danh từ: danh từ đếm được số ít, danh từ đếm được sốnhiểu, danh từ không đếm được: the boy, the apples, the food…- Dùng the trước danh từ chỉ người hoặc vật đã xác ... từ không xác định): A/An- A đứng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm: a book, a pen, a cat…- An đứng trước danh từ bắt đầu bắng một nguyên âm: an apple, an orange…- A/An được dùng với danh...
 • 73
 • 885
 • 2

Tài liệu tham khảo ôn thi tốt nghiệp PTTH môn toán

Tài liệu tham khảo ôn thi tốt nghiệp PTTH môn toán
... đường thẳng xb=3c môn Toán THPT Long Thạnh ục trên đoạc: 12 ()()baSfxfxdx=-òu tích phân. Cụ thể, đa nó là: 123 ,,ccc). Khi đó: 123 121 2121 2[()()][()()][()()][()()]ccacccfxfxdxfxfxdxfxfxdxfxfxdx=-+-+-+-òòòò1,1,1,1+=+= ... ạn [;]ab và gi 12 ()()Sfxfxdx=-ò , đầu tiên ta gi 123 ,,ccc và thỏ 123 121 2121 2[()()][()()][()()][()()]bccacccfxfxdxfxfxdxfxfxdxfxfxdx=-+-+-+-òòòò32 12; yxxyx=-=-2) c ... trục tung và đư2cmôn Toán www.gvhieu.com1()yfxvà 2yfx=c tính theo công th a hàm dưới dấu tích phân. Cta tìm được các nghiỏa điều kiệ 123 121 2121 2[()()][()()][()()][()()]acccfxfxdxfxfxdxfxfxdxfxfxdx=-+-+-+-òòòòi...
 • 60
 • 425
 • 0

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 2008 ppt

Tài liệu Bộ đề ôn thi tốt nghiệp Tiếng Anh 2008 ppt
... Yours H ITITITITINTRODUCTION FUNNY!!! Teacher: Tiếng anh là gì nhỉ? Students : Là ngôn ngữ giao tiếp Teacher: Tiếng anh có khó không? Students : Dễ ợt (híc…híc) Teacher: Ừ, dễ ợt. Nó ... late". 23. He told me ________________ a. think well before I answer. b. think well before I answered. c. to think well before I answered. d. to think well before I will answer 24. A good ... d. kind 25. Choose the word which is pronounced differently from the others a. mother b. this c. think d. that 26. They ride their bicycles to the countryside for________ a. please b....
 • 92
 • 787
 • 5

Tài liệu ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Anh 12 TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH pptx

Tài liệu ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Anh 12 TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH pptx
... would answer them easily A B C DSỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPTTRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH Anh 12 Câu A B C D Câu A B C D1 X 26 X2 X 27 X3 X 28 X4 X 29 X5 ... X 12 X 37 X13 X 38 X14 X 39 X15 X 40 X16 X 41 X17 X 42 X18 X 43 X19 X 44 X20 X 45 X21 X 46 X22 X 47 X23 X 48 X24 X 49 X25 X 50 XSỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP ... before.50. No one has opened this box for a hundred years .A. This box hasn’t been opened for a hundred years.B. This box has been opened for a hundred years.C. This box has belonged to nobody...
 • 5
 • 542
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN VẬT LÍ 12 pptx
... + x2 có giá trị là. A. 22 12 11 12 AAA2AAcos(2)ϕ+ϕ=+− B. 2211 12 12AAAAAcos( )=++ ϕ−ϕ C. 22 12 11 12 AAA2AAcos(2)ϕ+ϕ=++ D. 2211 12 12AAAAAcos( )=+−ϕ−ϕ Câu ... A. Không biến thi n theo thời gian. B. Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T/2. 27 C. Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T. A. tần số không đổi. B. biên độ không ... bão hoà Ibh= 0,6(mA). Số e tách ra khỏi Catốt trong mỗi giây là A. 3804. 10 12 hạt/s. B. 3206. 10 12 hạt/s. C. 3 112. 10 12 hạt/s. D. 3000. 10 12 hạt/s. Câu 17. Biết hiệu điện thế hãm bằng...
 • 56
 • 519
 • 3

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Anh 12 potx

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Anh 12 potx
... 3 Chng minh rng vi mi x R, ta có 12 15 203455 4 3x x xx x x                    Gii: 12 15 12 15 20 15 20 12 2 . 2.3 ; 2.5 ; 2.45 4 5 4 3 4 3 5x x ...                22 2 222 2 2x)+ 36 3x 3 3xz1 x xz 12 ( x) mà 3( x)31 36x xz 12 . 12 83 3 9xy yz z y yzxyz x y z y yz xy yz z x y z xy yz zx y zxyz x y z y ... và 338 .8 64 4x x x xnên : 322322322332228 8 8 3 8 .8 .8 12. 4 ;8 8 8 3 8 .8 .8 12. 4 ;8 8 8 3 8 .8 .8 12. 48 8 8 3 8 .8 .8 3 8 .8 .8 192x x x x xy y y y yz z z z zx y z x...
 • 14
 • 579
 • 0

Tài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12 tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT

Tài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12 tham khảo ôn thi tốt nghiệp THPT
... các cửa hàng tranhvà hỏi “ “Ở đây có bán tranh của Picaso không?” Chưa đầy một tháng tên tuổi của ông đã nổi tiếng khắp Paris, tranh của ông bán được và nổi tiếng từ đó  Nếu không tự tạo cơ ... Thành côngnhờ sự tự học và niềm đam mê công việc. 2. Thuở niên thi u Picaso là một họa sĩ vô danh, nghèo túng ở Paris. Đến lúc chỉ còn 15đồng bạc, ông quyết định “đánh canh bạc cuối cùng”. Ông ... tới.Nhưng vì quá ngưỡng mộ ông, người ta đã không biết vượt qua ông.Chẳng phải do ngẫu hứng khi Thanh Thảo viết “không ai chôn cất tiếng đàn – tiếng đàn như cỏ mọc hoang ”. Câu thơ mở ra nhiều...
 • 131
 • 7,824
 • 6

ĐÊ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN

ĐÊ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN
... điểm A, B vuông góc với nhau. HẾT 1 Toanhoccapba.wordpress.com TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TÓAN ... 0,25 3 Toanhoccapba.wordpress.com SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO THI TN THPT 12 TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG Năm học: 2008-2009 MÔN : TOÁN (Thời gian ... x′ ′= − = − = ⇔ − = ⇔ = Bảng biến thi n : x 0 4 +∞ y′ + 0 - 0,25 0,25 0,25 2 Toanhoccapba.wordpress.com Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz...
 • 6
 • 428
 • 2

ĐÊ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN 2

ĐÊ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN 2
... 0,25 0,25 1 Toanhoccapba.wordpress.com TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ THAM KHẢO ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TÓAN Thời gian làm bài: 150 phút I. PHẦN ... Bảng biến thi n : x 0 4 +∞ y′ + 0 - 0,25 0,25 0,25 3 Toanhoccapba.wordpress.com SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO THI TN THPT 12 TRƯỜNG THPT ... học: 2008-2009 MÔN : TOÁN (Thời gian làm bài : 150 phút) CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM I a). ( 2,0 điểm ) * TXĐ: D= * Sự biến thi n: · Chiều biến thi n: ( )3 2'...
 • 6
 • 492
 • 2

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi tôt nghiệp THPT - Sinh học phần 2 pptx
... đây:A) Người Crômanhôn đã chế tạo và sử dụng nhiều công cụ lao động tinh xảoB) Người Crômanhôn có trán rộng và thẳng, không có gờ mày, hàm dưới có lồi cằm rõC) Ở thời kỳ người Crômanhôn bắt đầu xuất ... học xếp người Crômanhôn và người ngày nay vào một loài người mớiC) Người Crômanhôn đã chuyển từ giai đoạn tiến hoá sinh học sang giai đoạn tiến hoá xã hộiD) Người Crômanhôn đã kết thúc thời ... Thể tích hộp sọ của Pitêcantrôp:ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP SINH HỌC(Các câu hỏi thường gặp)A.Cấu trúc đề thi TN: nằm trong chương trình Sgk Sinh học 12 gồm 2 phần:Cơ sở di truyền học Chương...
 • 26
 • 587
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12đề cương ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12bài tập ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 9đề thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12đề thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12 năm 2013đề thi tốt nghiệp tiếng anh lớp 12 năm 2012tài liệu ôn tập môn ngữ văn lớp 12 tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpttài liệu tham khảo ôn thi tiếng anh ieltstài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12tài liệu môn toán ôn thi tốt nghiệpđề tham khảo ôn thi tốt nghiệp thpttài liệu ôn thi tốt nghiệp môn văn lớp 12tai lieu on thi tot nghiep tieng anh 20082009Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP