tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 3 ppt
... án sàn s-ờn toàn khối để thiết kế hệ sàn cho công trình. 2.2.2. Hệ kết cấu chịu lực : - Hệ kết cấu khung giằng tỏ ra là kết cấu tối -u cho nhiều loại công trình cao tầng. Loại kết cấu n y ... tr-ờng y tế Đà Nẵng gồm 8 tầng không có tầng hầm. Nh- v y 3 ph-ơng án hệ kết cấu chịu lực hiên nay hay dùng có thể áp dụng cho công trình : a. Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng :- Hệ kết ... về kinh tế và kết cấu ở n-ớc ta.d. Ph-ơng án sàn lắp ghép Sàn lắp ghép bằng panen gồm các tấm sàn( panen) gác lên các dầm hoặc t-ờng .Các dầm gác lên cột hoặc t-ờng .khe hở giữa các tấm đ-ợc...
 • 6
 • 446
 • 3

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 7 pptx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 7 pptx
... 32 20 538 036 80 3 3001500 3 300Chng 7: phân tải về khung ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng 8) 3. 1) Phân tĩnh tải về khung ở sàn tầng điển hình (tầng 1 đến tầng 8)Tĩnh ... 3. 3)4.09. 3( 5 06.0 x 0,7 = 4,1T 3, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giácDạng tam giác : qmax= qsx3 ,3 = 0,4009 x3 ,3 = 1 ,32 3T/mQuy đổi t-ơng đ-ơng sang tải phân bố đều : qtđ= (5 /8) ... :P2= 0,288x 3, 3)4,09, 3( x 0,7 = 2,13T 3, Tải do sàn truyền lên giằng có dạng tam giác và dạng hình thang :* Dạng tam giác : qmax= qsx3 ,3= 0,4009 x3 ,3 = 1 ,32 3T/mQuy đổi t-ơng đ-ơng...
 • 8
 • 484
 • 1

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 11 ppt
... 1. 8(1 4.56 - 12 .3) + 26.1= 30 .17 cmDiện tích cốt thép:)545 .(2 800)17 .30 5.04 5(1 7 .30 3011 03. 32168660) .( ).5, 0( '00ahRxhxbReNFFanaa205.22 cmHàm l-ợng cốt thép :%26 .3% 1004 530 05.222%100.'0hbFFaa+ ... thép:%2%1004 530 142%100.'0hbFFaa+ Tính thép với cặp 3: Độ lệc tâm ban đầu :cmNMe14.816.19479.150120018.24)545 .(2 800)05 .34 5.04 5(0 5 .34 3011014 .30 194160)' .( ).5,0 .( ... e0 = 10 .3 + 2 = 12 .3 cmChiều dài tính toán của cột: L0 = 0.7H = 0.7 x 540 = 37 8 cm.Độ mảnh = 10/h = 37 8/60 = 6 .3 < 8 nên ta bỏ qua ảnh h-ởng của uốn dọc, =1Chiều d y lớp bảo vệ...
 • 7
 • 331
 • 1

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 12 ppt
... Vì v y khi tính toán với mô men d-ơng ta phải tính theo tiết diện chữ T .Sơ đồ tính: + 9.hc = 9 x 0.1 = 0.9 (m)hc = 10 (cm): Chiều cao của cánh, l y bằng chiều d y bản.V y l y c1 = 80cm ... 200220cmhRMFAAhbRMAaanB. Tính thép dầm1) Tính cốt thép dọc: Nội lực tính toán đ-ợc chọn là các cặp nội lực có mô men d-ơng và mô men âm lớn nhất để tính theps dầm.Nguyên tắc tính toán cốt dọc chịu ... (kGm)Sơ đồ tính: Ta có M = 4076.7 (kGm) < Mc = 82082 (kGm) nên trục trung hoà đi qua cánh, tính toán theo tiết diện chữ nhật1820 x 50 cm. )(1 8 .3 4699.028007.4076 99,0).211 .(5 ,0;412,0009.0461821107.4076...
 • 6
 • 278
 • 1

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 16 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 16 ppt
... 122211121211122211112121). 2(1 ). 2( 112) 13 1(1 .1.) 2(1 .) 2( 12) 13 1(1 .tttttbtttttbBABAqMMBAMBAq mkGMMmkGMBABArtt.14.1 633 0.1 838 9.0 .30 .1 83 3 ,3) 956.0956.089.0 2(6 8 .3) 156.1156.1 2(1 2 )3, 368 .3 3( 3 .36 40056.0;156.1;089.;11.1 33 00 36 80111221221112MA1= ... thành:122211121211122211112121). 2(1 ). 2( 112) 13 1(1 .1.) 2(1 .) 2( 12) 13 1(1 .tttttbtttttbBABAqMMBAMBAq mkGMMmkGMBABArtt .36 .18 536 .1851 .36 .18522 ,3) 111 2 (3 .3) 2.12.1 2(1 2)22 ,33 .3 3( 2 2 .38 801;2,1;1;02.1 32 20 33 00111221221112MA1= ... trình (* ) trở thành:Chng 16: Tính ô sàn 21. Sơ đồ sàn : sơ đồ tính toán sàn bản kê 4 cạnh liên tục2. Kích th-ớc : Nhịp tính toán: 1t1 = 34 40 - 220 = 32 20mm.1t2 = 35 20 - 220 = 33 00mm. 3. ...
 • 9
 • 319
 • 1

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 25 ppt
... x 0,25 = 32 1,5 kg/m = 3, 125 kg/cm J : Mô men quán tính của tiết diện 4 3 367512 32 512cmbJv=> fmax= 175,0095,0 32 5102,11270125 ,3 1281 35 4fcmV y khoảng cách nẹp chống ... 2500kg/m 3 R là bán kính tác dụng của đầm bê tông R=0,75(m)fmax = f08,0 3, 833 102,18015 38 4554=0,2v y tiếp diện nẹp đứng đà chọn có kích th-ớc 10x10 là đảm bảo y u cầu b. Thiết kế ... 27(cm) ( gồm có áp lực ngang BT) Ptc = ptc1 x 0 ,3 = 0 ,3 x 1875 = 562,5 kg/ m = 5,625kg/cm J: mô men quán tính tiết diện tấm ván thành: J = )(8 ,6012 32 7124 33 cmbvfmax )(1 5,06040014109,08,60102,1606,5128154cmlfcm...
 • 8
 • 185
 • 0

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot
... lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc x y dựng trên khu đất rộng rÃi, địa hình bằng phẳng,khá thuận lợi cho việc thi công.1.1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực x y dựng đà đ-ợc khoan thăm dò để x y dựng ... khoan thăm dò để x y dựng nhà cao tầng. Mặt cắt địa chất khu vực đà đ-ợc cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm duyệt và là cơ sở cho việc thiết kế nền móng công trình.1.1 .3. Khí hậuCông trình nằm ... dân có truyền thống, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n-ớc, mặt khác ng-ời dân ở đ y rất hiếu học, có tinh thần đoàn kết cao. Tình hình an ninh chính trị ở đ y có thể nói...
 • 5
 • 451
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot
... 1987b. Tính toán diện tích làm việc của công trình. Từ các bản vẽ mặt bằng các tầng ta tiến hành tính toán diện tích sử dụng, diện tích làm việc của từng tầng sau khi tính toán có kết quả ... mà nhiều nhà chung c- cao tầng hiện nay tại Hà nội ch-a giải quyết đ-ợc). Các ban công hai mặt bên có chiều rộng hợp lý với các chi tiết lan can nhẹ nhàng tạo thêm vẻ duyên dáng và mềm mại cho ... việc:- Tầng 2: Diện tích sử dụng: Diện tích làm việc:- Tầng 2: Diện tích sử dụng: Diện tích làm việc:2.2 .3. Ph-ơng án thiết kế công trình.- Nên sàn làm việc.* Lát gạch CERAMIC kt 30 0x300.*...
 • 8
 • 424
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 4 potx
... và tính thép bằng tay cho một số phần tử hiệu chỉnh kết quả tính. Các ch-ơng trình n y có -u điểm là tính toán đơn giản, ngắn gọn, dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Kết luận: Thiết kế quy ... toán hệ kết cấua. Lựa chọn sơ đồ tính :- Để tính toán nội lực trong các cấu kiện của công trình, nếu xét đến một cách chính xác và đ y đủ các y u tố hình học của các cấu kiện thì bài toán rất ... bằng các đại l-ợng đặc tr-ng E, J Thay các liên kết tựa bằng liên kết lý t-ởng. Đ-a các tải trọng tác dụng lên mặt kết cấu về trục cấu kiện. Đ y là b-ớc chuyển công trình thực về sơ đồ tính toán. +...
 • 5
 • 427
 • 2

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 5 potx
... ng y càng cao và của ngành y học nói riêng .Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ợc x y dựng với mục đích nghiên cứu về các căn bệnh nhiệt đới và khám chữa bệnh 2 -Y u cầu - ... trực, cùng các phòng gi-ờng bệnh đ-ợc x y dựng khép kín, đảm bÃo vệ sinh, tiện cho bệnh nhân sinh hoạt khi nằm điều trị .- Khu vệ sinh đ-ợc bố trí dọc theo các trục (1 - 2), (3 - 4), (7 - 9), (1 0-11) ... bằng tầng 1.d. Tầng mái .- Gồm 2 lớp gạch lá nem lát so le nhau d y 30 cm, gạch BLOCK để chống nóng và đ-ợc tạo dốc 2% đẻ thoát n-ớc m-a. lớp vữa lót d y - Tên công trình : Viện y học lâm sàng...
 • 10
 • 445
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà cao tầngphương pháp thiết kế nhà cao tầngnguyên lý thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2013tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 198tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 323tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2011tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mớitiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mới nhấttrình tự thiết kế nhà cao tầngcác phương pháp tính toán kết cấu nhà cao tầngtrình tự thiết kế nhà cao tầng bằng etabsbản thiết kế nhà cao tầngsách thiết kế nhà cao tầngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ