Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố cho các bài tập hoá trong đề thi ĐH và CĐ doc

Tài liệu Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố pptx

Tài liệu Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố pptx
... gam. D. 2,0 gam. Áp dụng phương pháp bảo toàn khối lượng cho các bài tập hoá trong đề thi ĐH CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg Zn bằng một ... gam. Áp dụng phươg pháp bảo toàn electron cho các bài tập hoá vô cơ trong đề tuyển sinh ĐH CĐ từ năm 2007 đến năm 2009Câu1: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M AgNO3 ... B. 40. C. 20. D. 60.Sử dụng kết hợp định luật bảo toàn nguyên tố bảo toàn khối lượng để giải các bài tập hoá họcI.VD: Cho 18,5 gam hỗn hợp gồm Fe Fe3O4 tác dụng với 200 ml dung dịch...
 • 11
 • 841
 • 21

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học
... 20).Chìa khóa vàng 5. ph ơng pháp bảo toàn nguyên tố I. cơ sở lý thuyếtDựa vào định luật bảo toàn nguyên tố (BTNT) " ;Trong các phản ứng hoá học thôngthờng thì các nguyên tố luôn đợc bảo toàn& quot;.Nghĩa ... thì phải nghĩ đến định luật bảo toàn nguyên tố. II. Bài toán áp dụng: Bài toán 1: (Trích đề tuyển sinh ĐH- CĐ Khối A 2008). Cho hỗn hợp 2,7 gam nhôm 5,6 gam sắt vào 550 ml dung dịch AgNO3 ... (trong oxít) + H2 H2O 0,05 0,05 0,05 áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với oxi ta có:x + 4y + 3z = 0,05 (1) áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố đối với sắt ta có:3,04 16.0,05x 2y...
 • 9
 • 1,364
 • 30

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phương pháp bảo toàn nguyên tố
... pháp bảo toàn nguyên tố : FeS2  Fe2(SO4)3 (1) 0,12 0,06 (Bảo toàn nguyên tố Fe ) Cu2S  CuSO4 (2) a 2a (Bảo toàn nguyên tố Cu ) Bảo toàn nguyên tố S : Vế trái :0,24 + a ... bằng cách thông thường , như đặt ẩn , bảo toàn e , bảo toàn khối lượng thì bài toán sẽ rất phức tạp . Để giúp các em giải nhanh những bài toán này tôi sẽ giới thi u cho các em phương pháp QUY ... H2O 0,15 0,1 0,05 Bảo toàn nguyên tố Ba : Số mol Ba(HCO3)2 là 0,05 mol Bảo toàn nguyên tố C : Số mol CO2 = 0,1 + 0,05.2 = 0,2 mol → V CO2 = 4,48 lít Chọn áp án C . Câu...
 • 63
 • 3,669
 • 26

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ

PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ
... cả một chuỗi các phản ứng thì việc áp dụng ĐLBTNT cho một nguyên tố (chính) sẽ dễ dàng cho việc tính toán hơn.III. Một số bài tập tương tự được giải theo phương pháp BTNT: Bài tập 1: [1] Hòa ... C. 0,54g D. 0,45g Phương pháp bảo toàn nguyên tố Bài tập 5: [7] Cho oxit sắt X hòa tan hoàn toàn trong dd HCl thu được dd Y chứa 1,625gmuối sắt clorua. Cho ddY tác dụng hết với ddAgNO3 thu ... Phương pháp bảo toàn nguyên tố Cách giải: để sản xuất H2SO4 đi từ quặng pirit sắt phải qua nhiều giai đoạn, song trong tính toánvới giả sử hiệu suất 100% cho mọi quá trình, có thể áp dụng...
 • 7
 • 1,400
 • 54

Phương pháp bảo toàn nguyên tố

Phương pháp bảo toàn nguyên tố
... CHUYÊN ĐỀ 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ I. Phương pháp bảo toàn nguyên tố 1. Nội dung phương pháp bảo toàn nguyên tố - Cơ sở của phương pháp bảo toàn nguyên tố là định luật bảo toàn nguyên ... nên dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố. - Bước 3 : Xác định áp dụng bảo toàn nguyên tố đối với nguyên tố, nhóm nguyên tố nào. - Bước 4 : Thi t lập phương trình bảo toàn nguyên tố. Ngoài ... O2) Al2O3 đều có chứa nguyên tố O; Giữa Al Al2O3 đều có nguyên tố Al. Đây là dấu hiệu chứng tỏ bài tập này sẽ sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố. ● Bước 3 : Xác định áp dụng...
 • 41
 • 1,330
 • 40

Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp bảo toàn nguyên tố - bảo toàn khối lượng

Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp bảo toàn nguyên tố - bảo toàn khối lượng
... Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học 1 Phương pháp 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố - Bảo toàn khối lượng Phương pháp 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ... tìm được 2HOn ngược lại. Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học 7 Phương pháp 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố - Bảo toàn khối lượng ... Các chuyên đề luyện thi Đại học môn Hóa – Các phương pháp giải nhanh trong Hóa học 5 Phương pháp 2: Phương pháp bảo toàn nguyên tố - Bảo toàn khối lượng Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 26,8...
 • 8
 • 1,961
 • 84

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pdf

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pdf
... BẢO TOÀN KHỐI LƢỢNG I. Phƣơng pháp bảo toàn nguyên tố 1. Nội dung định luật bảo toàn nguyên tố: - Trong phản ứng hóa học, các nguyên tố luôn được bảo toàn. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Trong ... C3H6 C4H10 thu được 4,4 gam CO2 2,52 gam H2O. m có giá trị là:  2OHOm 6,4 Vuihoc24h.vn - Kênh học tập Online Page 1 CHUYÊN ĐỀ 2 : PHƢƠNG PHÁP BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO ... 244FetrongFeSOSOn n 0,3mol Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe:   434FeFeSOFeFeOnn 3n = 0,3  n = 0,1  34FeOm 23,2 gam áp án A. Ví dụ 10: Đốt cháy hoàn toàn...
 • 7
 • 1,514
 • 41

phương pháp bảo toàn nguyên tố

phương pháp bảo toàn nguyên tố
... CH3–COOH D. C2H5–COOH(Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ khối A-2007)Hướng dẫn giảiTheo bảo toàn nguyên tố C ta có:2COn= 2nY󽟟 axit Y có 2 cacbon trong phân tửnNaOH= 2nY󽟟 Y có 2 ... 0,06(Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ khối A-2007)Hướng dẫn giảiDung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat2FeS2󽞯 Fe2(SO4)3Cu2S 󽞯 2CuSO40,12 mol 0,06 mol a mol 2a molTheo bảo toàn nguyên tố S, ... 3Fe2+n mol󽜩 󽜪244Fe trongFeSOSOn n 0,3󽜮󽜾 󽜾mol Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố Fe:󽜩 󽜪󽜩 󽜪43 4Fe FeSOFe Fe On n󽜾󽟟 3n = 0,3 󽞯 n = 0,1󽟟3 4Fe Om 23,2󽜾gam ( áp án A)Ví dụ 12:...
 • 6
 • 579
 • 8

phương pháp bảo toàn nguyên tố

phương pháp bảo toàn nguyên tố
... –COOH(Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ khối A-2007)Hướng dẫn giảiTheo bảo toàn nguyên tố C ta có:nCO2 = 2nY axit Y có 2 cacbon trong phân tửnNaOH = 2nY Y có 2 nhóm COOHVậy: Y là HOOC –COOH Chọn áp ... BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 1. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,4 mol FeO 0,1mol Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dưthu được dung dịch A khí B không màu, hóa nâu trong không khí. Dung dịch A cho ... 0,06(Trích đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ khối A-2007)Hướng dẫn giảiDung dịch X chỉ chứa 2 muối sunfat2FeS2 Fe2(SO4)3 Cu2S 2CuSO40,12 mol 0,06 mol a mol 2a molTheo bảo toàn nguyên tố S, ta có:0,12.2...
 • 6
 • 1,850
 • 43

phương pháp bảo toàn nguyên tố

phương pháp bảo toàn nguyên tố
... 1 ph-ơng pháp bảo toàn nguyên tố I. cơ sở lý thuyết Dựa vào định luật bảo toàn nguyên tố (BTNT) " ;Trong các phản ứng hoá học thông th-ờng thì các nguyên tố luôn đ-ợc bảo toàn& quot;. ... thì phải nghĩ đến định luật bảo toàn nguyên tố. II. Bài toán áp dụng: Bài toán 1: (Trích đề tuyển sinh ĐH- CĐ Khối A 2008). Cho hỗn hợp 2,7 gam nhôm 5,6 gam sắt vào 550 ml dung dịch AgNO3 ... Nếu cho biết hỗn hợp trên (NO NO2) có tỉ khối so với một chất nào đó thì ta có thể áp dụng giải bài này bằng ph-ơng pháp bảo toàn e. Bài toán 10: Ho tan ho n to n hn hp gồm 11.2 gam Fe và...
 • 9
 • 507
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp bảo toàn nguyên tốvideo phương pháp bảo toàn nguyên tốchuyên đề phương pháp bảo toàn nguyên tốbài tập về phương pháp bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn nguyên tố sắtphương pháp bảo toàn nguyên tố trong hóa hữu cơphương pháp bảo toàn nguyên tố violetbài tập áp dụng phương pháp bảo toàn điện tíchgiải hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tốgiải toán bằng phương pháp bảo toàn nguyên tốbài giảng phương pháp bảo toàn nguyên tốhướng dẫn phương pháp bảo toàn nguyên tốbài tập áp dụng định luật bảo toàn nguyên tốáp dụng định luật bảo toàn nguyên tốphương pháp bảo toàn nguyên tố oxiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ