Tài liệu về : “Giáo án Toán 5 tuần 33

Giáo án Toán 5 tuần 33

Giáo án Toán 5 tuần 33
... th tớch. Chun b ụn 1 s dng toỏn c bit (172). Tuần: Môn: toán Một số dạng toán đặc biệt (172) I. MC TIấU: * Giỳp HS: - ễn tp ... - Chun b bi: Tớnh din tớch v th tớch ca 1 s hỡnh (169). Tuần: Môn: toán ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (169) ... thc tớnh din tớch th tớch cỏc hỡnh. Chun b luyn tp (170) Tuần: Môn: toán Luyện tập (170) I. MC TIấU: - Rốn luyn k nng tớnh...
 • 4
 • 924
 • 13

Giáo án Toán 5 tuần 8-14

Giáo án Toán 5 tuần 8-14
... km 2 = 5km 2 34ha = 53 4ha b) 16,5m 2 = 16 m 2 = 16m 2 50 dm 2 c) 6,5km 2 = 6 km 2 = 6km 2 50 ha 5 10000 5 100 42 100 56 100 23 100 23 100 5 100 50 00 10000 ... 50 6cm = 50 0cm + 6cm = 5m 6cm = 5 m = 5, 06m 34dm = 30dm + 4dm = 3m 4dm = 3 m = 3,4m - GV chỉỵa bi v cho âiãøm HS. Phán têch 3 15 ta âỉåüc: 3m 1dm 5cm Váûy 315cm ... v 35, 698m Ta tháúy 35, 7m v 35, 698m cọ pháưn ngun bàòng nhau (cng bàòng 35m) ta so sạnh cạc pháưn tháûp phán: Pháưn tháûp phán ca 35, 7m l m = 7dm = 700mm Pháưn tháûp phán ca 35, 698m...
 • 78
 • 247
 • 5

Giáo án Toán 5 tuần 30

Giáo án Toán 5 tuần 30
... hc. - Dn HS v nh ụn tp v o th tớch ( 155 ). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo thể tích ( 155 ) I. MC TIấU: - Giỳp HS cng c v quan ... ụn li s o din tớch v th tớch ( 156 ). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo diện tích và đo thể tích ( 156 ) I. MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, ... th tớch. Chun b ụn tp v o thi gian ( 157 ). Tuần: Môn: toán ôn tập về đo thời gian ( 157 ) I. MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp, cng c...
 • 4
 • 507
 • 1

Giáo án Toán 5 tuần 31

Giáo án Toán 5 tuần 31
... phộp cng. - Dn hc sinh v nh ụn tp phộp tr ( 159 ). Tuần: Môn: toán phép trừ ( 159 ) I. MC TIấU: Giỳp HS: - Cng c k nng thc hin ... Tuần: Môn: toán phép cộng ( 158 ) I. MC TIấU: - Cng c k nng thc hnh phộp cng cỏc ... tr. Chun b ụn tp phộ cng v phộp tr lm bi luyn tp (160). Tuần: Môn: toán Luyện tập (160) I. MC TIấU: - ễn cỏc qui tc cng, tr...
 • 5
 • 524
 • 4

Giáo án Toán 5 tuần 32

Giáo án Toán 5 tuần 32
... tỡm t s phn trm ca hai s tiờt sau luyn tp (1 65) . Tuần: Môn: toán Luyện tập (1 65) I. MC TIấU: - ễn tp cng c v: + Tỡm t s phn ... GV nhn xột tit hc. - Yờu cu HS v nh ụn v hon thin bi tp. Tuần: Môn: toán Luyện tập (164) I. MC TIấU: Giỳp HS cng c li kin thc, ... Tuần: Môn: toán phép chia (163) I. MC TIấU: Giỳp HS cng c k nng thc...
 • 5
 • 993
 • 5

Giáo án Toán 5 tuần 34

Giáo án Toán 5 tuần 34
... V nh xem li dng toỏn ny, chun b luyn tp (1 75) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (1 75) I. MC TIấU: - ễn tp, cng c kin thc v k ... - V nh ụn li cỏc dng toỏn ó hc, chun b bi luyn tp (174) Tuần: Môn: toán Luyện tập (TT) (174) I. MC TIấU: - ễn tp, cng c kin ... Tuần: Môn: toán Luyện tập (173) I. MC TIấU: - ễn tp cng c kin thc...
 • 5
 • 1,196
 • 1

Giáo án Toán 5 tuần 35

Giáo án Toán 5 tuần 35
... tit hc. - Chun b bi luyn tp chung (tt) (1 85- 186). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (1 85- 186) I. MC TIấU: - Giỳp HS ụn tp cng ... - GV nhn xột tit hc. - V nh lm bi tp 5. - Chun b bi luyn tp chung (tt) (183-184). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung (183-184) ... - GV nhn xột tit hc. - Bi tp 5 lm vo bui chiu. - Chun b bi luyn tp chung (tt) (181-182). Tuần: Môn: toán Luyện tập chung...
 • 4
 • 369
 • 1

Bộ giáo án lớp 5 tuần 33

Bộ giáo án lớp 5 tuần 33
... Tập đọc TLV Lòch sử Toán Kó thuật Sang năm con lên bảy n tập về tả người n tập lòch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay Luyện tập chung Lắp ghép mô hình tự chọn 5 3 /5 Toán LT và Câu Thể dục ... như hình hộp chữ nhật *Bài 1: -Gọi HS đọc đề toán -GV treo bảng phụ lên bảng -Yêu cầu HS làm bài * Bài 2: -Gọi HS đọc đề toán -Yêu cầu HS tóm tắt bài toán +Bước 1 yêu cầu ta làm gì ? +Bước 2 yêu ... dục Khoa học Mó thuật Một số dạng bài toán đã học n tập về dấu câu ( dấu ngoặc kép ) TTTC ; TC “ Dẫn bóng” Tác động của con người đến môi trường đất 6 4 /5 Toán Tập làm văn Hát nhạc Đòa lý HĐ TT...
 • 35
 • 1,344
 • 1

Giáo án lớp 5 (Tuần 33-34)

Giáo án lớp 5 (Tuần 33-34)
... đó. 3) Bài toán liên quan đến rút về đơn vò. 4) Bài toán về tỉ số phần trăm. 5) Bài toán về chuyển động đều. 6) Bài toán có nội dung hình học. - Gọi HS đọc bài toán và nêu dạng toán. - Yêu cầu ... ĐỊA PHƯƠNG Toán MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC I.MỤC TIÊU: - Ôn tập, hệ thống một số dạng toán đặc biệt đã hocï. - Rèn kó năng giải toán có lời văn ở lớp 5 (chủ yếu là phương pháp giải toán) . - Yêu ... mảnh vườn: 80 – 30 = 50 (m) Diện tích mảnh vườn: 50 × 30 = 150 0 (m 2 ) Cả thửa ruộng thu hoạch: 15 : 10 x 150 0 = 2 250 (kg) Đáp số : 2 250 kg Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc đề bài toán. - Gọi 2 em tìm...
 • 45
 • 615
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP