Tài liệu về : “Ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề 16 2012 TT BLDTBXH doc

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Một số phương pháp và bài tập giải phương trình vô tỷ

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Toán: Một số phương pháp và bài tập giải phương trình vô tỷ
... 2x 2 2 (1) 4(2 4) 16 2(4 ) 16( 2 ) 9 16 x x x x        2 2 28(4 ) 16 2(4 ) 8x x x x      Đặt 22(4 ); 0t x t   Phương trình trở thành 2 24 16 8 0t t x x  ... phụ đưa về phương trình thuần nhất bậc 2 đối với 2 biến : Chúng ta đã biết cách giải phương trình: 2 20u uv v    (1) bằng cách  Xét 0v phương trình trở thành : 20u uv v ... 594u vu v uvu v . www.VNMATH.com MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ BÀI TẬP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ Một số phơng pháp giải phơng trình vô tỷ Nguyễn Văn Rin Toán 3A Page 19 - Vi...
  • 41
  • 194
  • 1

Quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghê, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho ngề quản trị mạng máy tính

Quyết định ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghê, chương trình khung  trình độ cao đẳng nghề cho ngề quản trị mạng máy tính
... động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề; Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương ... này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề: “Quản trị mạng máy tính";Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệu trưởng các ... trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xác định,...
  • 2
  • 182
  • 4

Quyết định Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Quản trị cơ sở dữ liệu

Quyết định Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Quản trị cơ sở dữ liệu
... Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề; Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương ... này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề: “Quản trị cơ sở dữ liệu”. Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệu trưởng các trường ... trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xác định,...
  • 16
  • 188
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP