Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9 pot

Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9 pot

Các bài tập Pascal hay dành cho học sinh lớp 9 pot
... yeseysGv: Trần Minh Thọ 2/5CÁC BÀI TẬP PASCAL HAY DÀNH CHO HS LỚP 9 BÀI 1 : XẾP GẠCH. Minh rất thích trị chơi xếp các chiếc hộp có hình viên gạch. Minh đặt các viên gạchchồng lên nhau và ... khi xếp lại các chồng gạch. Nếu khơng có kết quả cũng phải ghi rõ “KHONG CANDI CHUYEN LAN NAO”Ví dụ: với hình trên ta có dữ liệu vào, ra:Input Output65 2 4 1 7 557 9 9 9 9 9 9 9 Khong can ... thich hoc pascal Truong pascal 5BÀI 5: DÃY CON LỚN NHẤT Cho một mảng số ngun gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤n) sao cho dãycon này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử...
 • 5
 • 1,099
 • 21

Đề tài nghiên cứu khao học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập phần quang hình cho học sinh lớp 9

Đề tài nghiên cứu khao học sư phạm ứng dụng nâng cao kỹ năng giải bài tập phần quang hình cho học sinh lớp 9
... 0&$[sF%$3g$`$2"2H6x+)F$%*L*kD&I.&$$`2H2u=X==v=X='(<&+†DR$#2$D&I.$`[F+J281q&#F281$-&+<&&;3\$1<&.%8GXJ;"mK$3H8q$1E$$$%$&X7$+I;D23\K;272F$1+oiI;$1E$XE$7$$R$X%^E$;Y4Kq&;3\$+%$K+oi+1K#8P4[FE$+E$!;27$[R;&$1KHFJE$?HE$JVK"$$$kF&3\$F1K$)$"2q@$kFiK11E$;X1F!$3H8qh<=> ;9 &=> ;9 ?:Q*^> ;9 7i,<FS<0h<4: 9 Q%.J-JjQP,AI0hd+i,-D1P,> ;9 ,@$`*:,$%67hD%64>2!&h*+4,$,)d+ki,%.)*^,$%67%.-/S'k-l!-R4: 9 '1kQ1k&i,1-1kk&i,1/+D?`- 92 :ES1-1b:E6::[UL!$jwK+a$&+%$$1$$kF‡@$]$I‡•;B‡•1BL*R$k1#&$&L@^_k18rLN2#IKW.X83H2H$fKWk1R3H8q$`!L*k18rIc$*!H8_.F• ... =YAVW3Oku31_38`4L!E$IK2F$$I;k1$3ML@&dIDIFHBz*"&+7+.{h26%.i,=> ;9 @A>Bh<.4: 9 QP,AQ%.Q+i,=> ;9 @A>Bh<?- -9 *:+-(=> ;9 @A>B,A$J*A$ŽI*•)=Ae71`: 893 3OdS2338b34;Ae7O.P.Q8/QL/:^[3O4?A23^_L`.4P$1+oiI;<&.$1E$2H5Im$$3H8q$1E$$$%$&X7$,.K3LMN3O3<TcYVXB ... #&$R‡!;]1+1#&$R$11X2HMK;X$f$&KHK;;<=> ;9 @A>B0‡!;]gFEKD73H$"&+7+.2&J$11X$f$&XUMK;K2&JmF1+1#&$R$`"&+7‡!;]"Q"&+7X1$`K;$[KD7$$"&+7F+1Im#&$R;C50‡•#F2;XUMK;K3\$$&KHK;;C"D0‡a$;.r 9 K;gX3+J.r 9 K;gQ‡a$;k1+7+.;C"&E0 ‡a2S1.r 9 K;gQX3+J.r 9 K;g‡a2S1k1+7G).r$$K;g;F9&G@0‡!;$<&]1+1#&$R$`+7)$1F12HMK;a."1[?AYAx7:8x::/::|3OL8h:1{Lfj+:/:8KL8h::lRLR7O./:^„3OkN3O+k…3O:/:Q8†QL0/3^iU.T3^‡.:/:8KL8h:+U.idL8h:4+!7...
 • 53
 • 306
 • 0

Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1

Bài tập nâng cao dành cho học sinh kha giỏi lớp 7 tiết 1 1
... Năm học: 20 09- 2010 Ttang5 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiếtBiên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 20 09- 2010 Ttang8 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh ... Năm học: 20 09- 2010 Ttang4 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiếtBiên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 20 09- 2010 Ttang7 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh ... Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi, theo tiếtBiên soạn : Hoàng Đình Triệu Năm học: 20 09- 2010 Ttang6 Bài tập đại số 7 nâng cao, dành cho học sinh Khá+Giỏi,...
 • 8
 • 800
 • 6

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI CHO HỌC SINH LỚP 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ TỪ LOẠI CHO HỌC SINH LỚP 4
... Tôi đã tiến hành khảo sát học sinh lớp 4A1 bằng bài tập sau, cách thức viết bài tập bằng phiếu phát cho học sinh: Đề bài: Bài 1- trang 58 (TV4 – Tập 1) Tìm các danh từ chung và danh từ ... việc học của học sinh, đồng thời để củng cố nâng cao kiến thức, kỹ năng làm các bài tập về từ loại cho học sinh lớp 4. Tôi đã nghiên cứu và rút ra được kinh nghiệm thông qua các bài học trên lớp, ... qua các bài tập. Hệ thống bài tập luyện tập mở rộng vốn từ rất đa dạng: Bài tập tìm từ ngữ theo chủ điểm. Bài tập tìm hiểu, nắm nghĩa của từ. Bài tập quản lý, phân loại vốn từ. Bài tập luyện...
 • 68
 • 1,560
 • 19

Cách giải các phương trình cơ bản danh cho học sinh lớp 8 12

Cách giải các phương trình cơ bản danh cho học sinh lớp 8 12
... THPT Lak8Cách Giải Các Phương Trình Cơ Bản Để đáp ứng nhu cầu tự học tập và rèn luyện của các em học sinh, giúp các em tiếp cận gần hơn với các kì thi lớn Thầy đã biên tập một cách hệ thống ... 1 0 9 19 0 9 152 9 152t tt ttt+ + − =⇔ + + =− +=⇔− −=25 7 2 15 9 15 9 15252 25 7 2 152xt x xx− + +=− + − += ⇔ + = ⇔− − +=2 9 15 9 1552 ... nhữngchuyên đề quan trọng có mặt khắp các chuyên đề khác của toán học. Các em hoàn toàn có thể tự học mộtcách dễ dàng, kể cả học sinh THCS muốn nâng cao trình độ tư duy toán học. Kiến thức được hệ thống...
 • 24
 • 634
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5

Xây dựng hệ thống bài tập dạy nghĩa từ cho học sinh lớp 5
... học sinh thực hiện đúng, đầy đủ đơc 10 bài tập chỉ có 12 học sinh chiếm 8%. Số lợng học sinh thực hiện đợc bài tập t-ơng đối tốt (từ 8 - 9 bài tập) là 58%. Số học sinh thực hiện đợc rất ít bài ... xây dựng các dạng bài tập giải nghĩa từ. b. Các dạng bài tập giải nghĩa từ ở tiểu học Dựa trên các biện pháp giải nghĩa từ đó ở tiểu học, các dạng bài tập giải nghĩa từ sau:- Bài tập giải ... nắmnghĩa từ của học sinh. Bảng 4: Mức độ nắm nghĩa từ của học sinh lớp 5Mức độ Số học sinh Tỷ lệThực hiện đợc 10 bài tập 12 8%Thực hiện đợc 8 -9 bài tập 87 58%Thực hiện đợc 5-7 bài tâp 40 26,7%Thực...
 • 87
 • 491
 • 2

Dạy học ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất và các bài toán có liên quan cho học sinh lớp 12 trong chương trình nâng cao theo hướng phân loại phương pháp giải

Dạy học ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số dạng bậc hai trên bậc nhất và các bài toán có liên quan cho học sinh lớp 12 trong chương trình nâng cao theo hướng phân loại phương pháp giải
... lý thuyết. a. Vai trò của bài tập trong quá trình dạy học Ta đã biết các bài toán là một dạng của bài tập toán học cho nên để hiểu được vai trò của việc giải bài tập ứng dụng của đạo hàm để ... toán học. Điều quan trọng là bài tập có vai trò giá mang hoạt động của học sinh, các bài tập ở trường phổ thông là phương tiện rất có hiệu quả và không thể thay thế được trong việc giúp học sinh ... và các bài toán có liên quan” Vận dụng làm bài tập 7 5 11 Chưa biết cách làm bài tập về “ứng dụng của đạo hàm để khảo sát hàm số bậc 2/ bậc 1 và các bài toán có liên quan” 20 19 22...
 • 74
 • 1,118
 • 2

Tài liệu về hóa học hữu cơ dành cho học sinh lớp 9

Tài liệu về hóa học hữu cơ dành cho học sinh lớp 9
... đề: HÓA HỌC HỮU CƠ TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Thầy Ngô Xuân Quỳnh – ĐT: 097 9.817.885 – E_mail: admin@hoahoc.org – Website: www.hoahoc.org Trang 4 Tuyển sinh các lớp 9, 10, ... đề: HÓA HỌC HỮU CƠ TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Thầy Ngô Xuân Quỳnh – ĐT: 097 9.817.885 – E_mail: admin@hoahoc.org – Website: www.hoahoc.org Trang 1 Tuyển sinh các lớp 9, 10, ... đề: HÓA HỌC HỮU CƠ TẠP CHÍ HÓA HỌC & TUỔI TRẺ © HOAHOC.ORG Thầy Ngô Xuân Quỳnh – ĐT: 097 9.817.885 – E_mail: admin@hoahoc.org – Website: www.hoahoc.org Trang 3 Tuyển sinh các lớp 9, 10,...
 • 4
 • 2,066
 • 20

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng

phương pháp giải nhanh các bài tập vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng
... .Đoạn mạch RLC: Cho biết U, R, L,C: tìm f (hay )đểUR, UL hay UCđạtgiátrịcựcđại? 49 1.Tìm f (hay ) để hiệu thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở cực đại . . . . . . . 49 2.Tìm f (hay ) để hiệu thế ... . . . . . . . 99 Chủ đề 9. Nguồn sáng S chuyển động với vân tốc v theo phương song song với S1S2:tìm tần số suất hiện vân sáng tại vân trung tâm O? 99 Chủ đề 10.Tìm khoảng cách a = S1S2và ... mạch LC 59 Chủ đề 5. Mạch LC ở lối vào của máy thu vô tuyến điện bắt sóng điện từ có tần sốf (hay bước sóng λ).Tìm L(hayC) 59 1.Biết f( sóng) tìm L và C 59 2.Biết λ( sóng) tìm L và C 59 Chủ đề...
 • 113
 • 2,967
 • 397

CAC BAI TAP PASCAL HAY.doc

CAC BAI TAP PASCAL HAY.doc
... thich hoc pascal Truong pascal 5BÀI 5: DÃY CON LỚN NHẤT Cho một mảng số ngun gồm n phần tử. Tìm dãy con gồm m phần tử (m≤n) sao cho dãycon này có tổng lớn nhất. (Dãy con là dãy các phần tử ... NGUYÊN TỐ GHÉPXét dãy A các số ngun tố 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A:23, 57, 1113, 17 19, Trong dãy B có những phần ... hạn 23, 3137, 83 89, 157163 Các số ngun tố trong dãy B gọi là số ngun tố ghép. u cầu: Cho trước số ngun dương K ≤ 500, hãy tìm số ngun tố ghép thứK. Input Output2 3137BÀI 9: TỔNG 2 SỐ NGUYÊN...
 • 5
 • 1,268
 • 60

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh dành cho học sinh lớp 6bài tập tiếng anh dành cho học sinh lớp 5các bài toán hay dành cho học sinh lớp 2bài tập hóa 8 dành cho học sinh giỏicac bai toan nang cao danh cho hoc sinh gioi lop 9những bài văn hay dành cho học sinh lớp 4nhung bai van hay danh cho hoc sinh lop 2bài tập tiếng anh dành cho học sinh tiểu họcmột số bài tập vật lý dành cho học sinh thcsbài tập toán nâng cao cho học sinh lớp 1câu hởi bài tập về biển đảo cho học sinh lớp 4 5skkn giải các bài toán về chia hết cho học sinh lớp 6bai tap chia dong tu cho hoc sinh lop 6một số phương pháp cơ bản để chứng minh một bất đẳng thức và khai thác một số bài toán cơ bản dành cho học sinh lớp 10sach tham khao danh cho hoc sinh lop 9Những vấn đề liên quan tới sử dụng kháng sinhThuyet minh FM 200 cho son bangBáo cáo thực tập tốt nghiệp tại viện pasteurPhân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (LV tốt nghiệp)Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Đánh giá hàm lượng sắt và mangan trong nước sinh hoạt cấp từ nhà máy cấp nước Diễn Vọng thành phố Hạ Long bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử (LV thạc sĩ)Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Sông Công (LV thạc sĩ)Giải pháp Marketingmix tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn Hồ Núi Cốc (LV thạc sĩ)Điều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trục (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa Séng Cù tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Giải pháp tạo việc làm cho Thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ bột lá sắn đến năng suất và chất lượng trứng chim cút (LV thạc sĩ)Mô hình đấu thầu, xác suất thắng thầuDÒNG TIỀN dự án xây DỰNGLOB hoach dinh tuyen tinh va lap laiNghiên cứu, so sánh và đánh giá độ an toàn của hệ mật mã Rabin và RSA (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Lai Châu (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (LV thạc sĩ)tiểu luận lý luận nhà nước và pháp luật (đề tài quá trình hình thành của Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập