Tài liệu về : “Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học môn hóa học trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy và học môn hóa học ở trường Trung học phổ thông - phần hóa 10 chương trình nâng cao
... nghiên cứu “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC M ÔN HOÁ HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – PHẦN HOÁ 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO . 2. Mục đích nghiên cứu Tổ chức các hoạt động nhóm trong bài ... dạy học. + Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hoá học trường THPT. + Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 10, 11, 12. - Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học ... nghiên cứu: quá trình dạy học hóa học trường THPT. 5. Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu 5 hình thức tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học môn hoá học trường THPT vận dụng thiết...
 • 133
 • 651
 • 14

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 trường Trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học hóa học lớp 11 ở trường Trung học phổ thông
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- Nguyễn Phạm Thùy Linh MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- Nguyễn Phạm Thùy Linh MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM ... QUẢ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình dạy học hóa học trường THPT....
 • 166
 • 445
 • 6

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử ở trường THPT (vận dụng qua dạy học lịch sử thế giới từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XVI lớp 10, chương trình chuẩn)
... phẩm nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông , Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 10/ 2012, tr. 7 6-7 7. 6. Hà Thị Lịch (2012), Tổ chức học tập nhóm nhằm nâng cao chất lượng học tập nhóm trong dạy ... nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức học tập nhóm trong dạy học Lịch sử trường THPT”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 4/2012, tr. 141 - 142. 4. Hà Thị Lịch (2012), Tổ chức học tập nhóm nhằm nâng cao ... dạy học lịch sử trường phổ thông , Tạp chí Giáo dục số đặc biệt 10/ 2012, tr. 7 8-7 9. 7. Hà Thị Lịch (2011), Hướng dẫn học sinh một số kĩ năng học nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông, ...
 • 162
 • 215
 • 1

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 trường trung học cơ sở

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 trường trung học cơ sở
... thiết. Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông là một đề tài có ý nghĩa cả về mặt khoa học thực tiễn. Vì vậy chúng tôi chọn Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch ... liệu, thông tin chính xác cụ thể về thực tế tổ chức dạy học nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông THCS.Có được số liệu thông tin chính xác về trình độ, năng lực, mức độ tổ chức dạy học ... cách thức dạy học theo nhóm. - Các hình thức, biện pháp tiến hành tổ chức học tập nhóm trong giờ học lịch sử trên lớp. Từ đó thiết kế một số mô hình tổ chức hoạt động nhóm qua phần dạy học lịch...
 • 90
 • 124
 • 1

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 trường trung học cơ sở

Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử việt nam lớp 8 trường trung học cơ sở
... thiết. Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông là một đề tàicó ý nghĩa cả về mặt khoa học thực tiễn. Vì vậy chúng tôi chọn Tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học lịch ... liệu, thông tin chính xác cụ thể về thực tế tổ chức dạy học nhóm trong dạy học lịch sử trường phổ thông THCS.Có được số liệu thông tin chính xác về trình độ, năng lực, mức độ tổ chức dạy học ... cách thức dạy học theo nhóm. - Các hình thức, biện pháp tiến hành tổ chức học tập nhóm trong giờ học lịch sử trên lớp. Từ đó thiết kế một số mô hình tổ chức hoạt động nhóm qua phần dạy học lịchsử...
 • 90
 • 119
 • 1

Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn vật lí trường trung học phổ thông huyện triệu sơn tỉnh thanh hoá

Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn vật lí ở trường trung học phổ thông huyện triệu sơn  tỉnh thanh hoá
... cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học phổ thông; hoạt động dạy học môn Vật lý THPT.4.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng về công tác quản lý hoạt động dạy học hoạt động dạy học môn Vật ... đa hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng thái khác để dần tiếnđến đạt đợc mục tiêu giáo dục.1.2.3. Hoạt động dạy - học hoạt động dạy học môn vật lý a. Khái niệm về dạy - học Dạy - học ... sát thực tế về hoạt động dạy của giáo viên hoạt động học của học sinh các cơ sở giáo dục. -Hoạt động dạy của giáo viên Hoạt động dạy học của giáo viên diễn ra theo một quá trình nhất định,...
 • 99
 • 157
 • 6

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn trường trung học phổ thông lang chánh, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông lang chánh, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... trong công tác dạy học. 2.4. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ Văn trường Trung học phổ thông Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. 2.4.1. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên bộ môn Ngữ VănCông ... lý hoạt động dạy học môn Ngữ Văn nói riêng quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường THPT giai đoạn hiện nay. Chương 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ... của công tác quản lý hoạt động dạy học để tìm hiểu thực trạng của quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ Văn, qua đó đề xuất một số giải pháp QL hoạt động dạy học môn Ngữ Văn trường THPT Lang Chánh,...
 • 106
 • 138
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học môn vật lí trường trung học cơ sở huyện diễn châu tỉnh nghệ an

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học môn vật lí ở trường trung học cơ sở huyện diễn châu  tỉnh nghệ an
... bản.1.2.1. Hoạt động dạy - học, hoạt động dạy - học môn Vật lý Hoạt động dạy - học: hoạt động chính của thầy giáo học sinh dới sự lãnh đạo, tổ chức điều khiển của thầy giáo với vai ... hoạt động dạy - học môn Vật lý THCS.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy - học hoạt động dạy - học môn Vật lý.4.3. Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy - ... vai trò tích cực chủ động học sinh. Hoạt động dạy - học bao gồm hai hoạt động cơ bản là hoạt động dạy của thầy hoạt động học của học sinh.1.2.1.1. Hoạt động dạy của thầy: Dạy là sự điều...
 • 89
 • 88
 • 1

Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn ngữ văn trường trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ ngữ văn

Kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn ngữ văn ở trường trung học phổ thông huyện anh sơn tỉnh nghệ an luận văn thạc sỹ ngữ văn
... cầu của chương trình dạy học môn Ngữ văn trường trung học phổ thông Chương trình dạy học môn Ngữ văn trường THPT trước tiên phải xuất phát từ mục tiêu chung của giáo dục phổ thông. - Yêu ... quả học tập tác phẩm văn chương của học sinh trung học phổ thông , Tạp chí Giáo dục, (191). 100 101 Chương 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRƯỜNG TRUNG ... trong nó sự học sự dạy gắn bó với nhau, trong đó sự dạy không chỉ là sự giảng dạy mà còn là sự tổ chức, chỉ đạo điều khiển sự học. - Dạy học là một mặt của quá trình dạy học do người...
 • 101
 • 321
 • 1

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn công nghệ trường trung học phổ thông

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn công nghệ ở trường trung học phổ thông
... cho hoạt động dạy học GDHN. Biện pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin để GDHN cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ” biện pháp “Đảm bảo các điều kiện GDHN cho học sinh trong dạy học môn ... chỉnh trong hoạt động của giáo viên hoạt động học của học sinh. 3.2.5. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học môn Công nghệ có tích hợp GDHN 3.2.5.1. Mục đích biện pháp - Đa dạng hóa ... giảng dạy, học tập những thông tin cần thiết phục vụ cho việc GDHN cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ trường THPT. - Cải tiến phương pháp dạy học, trên cơ sở vận dụng CNTT các thiết...
 • 222
 • 410
 • 13

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP