Tài liệu về : “Đề thi thực hành 1 hội thi tin học trẻ không chuyên TP hà nội khối tiểu học

Đề thi thực hành 1 hội thi tin học trẻ không chuyên TP nội khối tiểu học

Đề thi thực hành 1 hội thi tin học trẻ không chuyên TP hà nội khối tiểu học
... Hội thi tin học trẻ không chuyên TP Nội năm 200 7Khối tiểu học thi thực hành 1 - Thời gian 90 phútA. Soạn thảo văn bản (6 đ) Thí sinh ... toán:endBeginBeginBiến = Biến-2Biến = Biến-2LệnhLệnhBiến=1Biến=1Biến < Biến -2B.Vẽ tranh (4đ) Hãy vẽ quang cảnh ngôi nhà của emChú ý: Dùng bất kỳ công cụ nào để vẽ đều được ... dụng các file dữ liệu sau (lưu trong thư mục “Số báo danh”) để làm bài Tên file Mô tảpicture 1. jpg ảnh 1picture 2.jpg ảnh 2picture 3.jpg ảnh 3 wish you a merry chrimas and a happy full of money,...
 • 5
 • 8,317
 • 382

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TỈNH TĨNH NĂM 2010

ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2010
... ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊN TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2 010 Câu 1: Thành tích thi đấu của vân động viên.Trong một cuộc thi đấu thể thao 10 môn phối hợp, có M (M≤ 00) vận động viên (mã số là 1, 2, ... (N≤ 10 0) môn thi đấu (mã số là 1, 2, , N). Thành tích thi đấu (tính bằngđiểm) của các vận động viên được cho bởi bảng A các số nguyên không âm có kích thước M xN trong đó giá trị của phần thử hàng ... thử hàng i (1 ≤i≤M), cột j (1 ≤j≤N) là thành tích thi đấu của vậnđộng viên i khi thi đấu môn thể thao j (vận động viên và môn thi đấu ta gọi qua mã số).Với K vận động viên i 1 , i2, ,...
 • 2
 • 1,849
 • 66

Hội thi tin học trẻ không chuyên thành phố nội năm 2007 khối tiểu học

Hội thi tin học trẻ không chuyên thành phố hà nội năm 2007 khối tiểu học
... Hội thi tin học trẻ không chuyên TP Nội năm 200 7Khối tiểu học thi thực hành 2 - Thời gian 90 phútA. Soạn thảo văn bản (6 đ) Thí ... May TotalComputer 10 00 15 000 6000 9000 70000 10 1000TV 15 000 80000 90000 60000 12 0000 365000Mobile phone 20000 50000 60000 80000 10 000 220000Fridge 15 000 50000 7000 90000 40000 202000B. Vẽ tranh(4đ) ... kêu thảm thi t hơn. Bất thình lình, chim ưng kêu lên một tiếng chói tai, giang rộng đôi cánh và nặng nề bay ra biển. CTotal salesMonthJanuary Febuary March April May TotalComputer 10 00 15 000 6000...
 • 2
 • 2,096
 • 157

Bộ Đề luyện thi Giải tin học Trẻ không chuyên Bảng B

Bộ Đề luyện thi Giải tin học Trẻ không chuyên Bảng B
... trí các quân cờ ứng với số 1, các ô trống ứng với số 0. Ví dụ tệp BANCO.TXT ứng với bàn cờ trên. 010 1 010 0 10 011 0 01 1 010 0 011 00 010 100 0 010 0000 010 100 01 10 011 000 010 0 011 0 Chương trình khi chạy sẽ ... tháng. Ví dụ: 11 11 tương ứng với 1 tháng 1 năm 2 011 ; 212 90 tương ứng với 2 tháng 12 năm 2090 hoặc 21 tháng 2 năm 2090; 13 119 2tương ứng với 13 tháng 11 năm 2092; 32392 Không phải là thông tin về một ... dòng ghi một chỉ số của một bạn. Ví dụ: MEETING.INP MEETING.OUT MEETING.INP MEETING.OUT 6 1 2 2 3 2 5 5 7 6 7 9 11 3 1 2 3 5 1 2 3 5 7 9 11 15 17 21 1 1 Bài 3. Chia bánh Tên file bài làm: CAKE.PAS...
 • 14
 • 2,772
 • 13

De thi tin hoc tre khong chuyen 2005

De thi tin hoc tre khong chuyen 2005
... 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 6 3 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 3 1 2 3 SUCSAC.OUT 3 1 ##################################### ############ Bài 2 : Hội quân Để tổng kết chiến dịc mùa hè xanh 2005 . Thành ... chuyển qua nhiều đơn vị quận huyện trung gian . Vì vậy , Thành Đoàn đang tìm địa điểm hội quân có chi phí thấp nhất . Chi phí của một điểm hội quân đuợc tính bằng chi phí lơn nhất trong tất cả các ... giúp Thành Đoàn tìm điểm hội quân có chi phí thấp nhất . Dữ liệu vào : từ file HOIQUAN.INP gồm nhiều dòng : - Dòng đầu tiên số N ( N <= 30 ) - N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa N số nguyên không...
 • 3
 • 3,114
 • 113

Đề trắc nghiệm thi Tin học trẻ không chuyên năm 2003

Đề trắc nghiệm thi Tin học trẻ không chuyên năm 2003
... tảo HÄÜI THI TIN HC TR KHÄNG CHUN TON QÚC Thnh phäú Â Nàơng LÁƯN THỈÏ IX - 2003 Âãư thi khäúi A: Tiãøu hc Thåìi gian lm bi: 12 0 phụt (Khäng tênh thåìi gian d âãư) ÂÃ THI ÂÃƯ NGHË: Cáu 1: Tênh ... âënh âiãøm ca tỉìng ngỉåìi. A âảt âiãøm 10 . B khäng âảt âiãøm 10 . C khäng âảt âiãøm 7. a. A:4, B:7, C :10 b. A:4, B :10 , C:7 c. A:7, B:4, C :10 d. A:7, B :10 , C:4 Cáu 3: Khi m tøi ca M bàòng tøi ... Cáu 1: Tênh täøng S = 1 + 2 + 3 + ... + 99 + 10 0 a. S = 5500 b. S = 4050 c. S = 5050 d. S = 4500 Cáu 2: Ba hc sinh A, B, C lm bi kiãøm tra âảt cạc âiãøm khạc nhau 4, 7, 10 . Trong ba mãûnh âãư...
 • 2
 • 1,669
 • 90

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen

de cuong on thi tin hoc tre khong chuyen
... (Tập 1, 2 và 3: Tương ứng lớp 10 , 11 12 ): Bùi Việt Hà. + Tuyển chọn các bài toán Tin Học dành cho học sinh giỏi trung học phổ thông: Nguyễn Xuân My.+ Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học ... các đề thi Tin Học Quốc gia và quốc tế Dành cho học sinh phổ thông: Nhà xuất bản Bưu Điện.+ ….2. Trắc nghiệm: Các kiến thức tin học tổng quan và ứng dụng của Tin học. - Kiến thức hệ điều hành ... Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà LạtTÓM TẮT SƠ LƯT CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TIN HỌC TRẺ KHÔNG CHUYÊNI. KHỐI TIỂU HỌC: 1. Các bài toán thông minh: Bài làm thể hiện...
 • 3
 • 2,436
 • 133

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP