Tài liệu về : “Đề thi chứng chỉ B tin học

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ B tin học quốc gia
... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH Trang 1/4 Đề thi < /b> : CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian : 150 phút Ngày thi < /b> : *** Các kết quả lưu vào đĩa ... Phần 3 : Thi< /b> t kế b o biểu ( 2.5 điểm ) Thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau : Hình 1: B o biểu Thống kê lập phiếu nhập/xuất kho TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH ... Lưu ý: B i thi < /b> gồm 2 phần: Lý thuyết và Thực hành (Tạo b ng, Truy vấn, B o cáo và Biểu mẫu). Nếu điểm của phần Lý thuyết <=0.5đ hoặc Thực hành Truy vấn < 1đ hoặc B o cáo < 1đ hoặc Biểu...
 • 4
 • 3,978
 • 121

Đề thi chứng chỉ B tin học

Đề thi chứng chỉ B tin học
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ Thời gian: 90 phút 1/ Tạo cơ sở dữ liệu sau: (khóa chính mổi b ng là trường in đậm) B ng TAIXE : Lưu ... 15%doanh số, trên 5 năm thì hoa hồng là 18% doanh số) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ĐỀ THI < /b> CHỨNG CHỈ B TIN HỌC TRUNG TÂM TIN HỌC KINH TẾ Thời gian: 90 phút 3/ Tạo Form sau: 4/ Tạo report ... xe b t đầu vào làm việc trong công ty B ng XE : Lưu lại các thông tin liên quan đến 1 xe taxi của công ty, b ng bao gồm các vùng tin sau SOXE : b ng số xe, được sử dụng làm khoá chính trong b ng...
 • 2
 • 1,807
 • 62

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia
... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 1/4 Đề thi:< /b> CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi:< /b> 25/12/2011 *** Các kết ... Thực hiện tính toán b ng Thống kê theo mẫu: TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM SC_BVP_0101_0066_201110_07_ Trang 4/4 a. B phận là List danh mục các b phận. b. Tuổi: cho phép ... vàng 2. Tạo nội dung tiêu đề < /b> đầu trang cho trang chẵn, lẻ khác nhau (trang lẻ tiêu đề < /b> b n trái – chèn số trang b n phải; trang chẵn tiêu đề < /b> b n phải – chèn số trang b n trái) 3. Tạo mục lục tự...
 • 4
 • 1,502
 • 24

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 1

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 1
... Nm thỏng MaNV Text 5 Mó nhõn viờn Mó nhõn viờn TienLuong Number Double Tin lng Tin lng TienBHXH Number Double Tin Bo him Xó hi Tin Bo him Xó hi NHANVIEN Nhõn viờn Field Name Field Type Field ... Mó cụng vic SoCong Number Long Integer S cụng S cụng TienCong Number Double Tin cụng Tin cụng Quan h gia cỏc bng TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_01.doc Trang ... tháng 3 năm 2004, thơng tin gồm: Mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh, Tiền cơng (1 điểm) Phần 4: Thi< /b> t kế b o biểu (2 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ...
 • 3
 • 605
 • 14

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 2

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 2
... TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_02.doc Trang 1/3 Đề thi:< /b> CHỨNG CHỈ B TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi:< /b> dd/mm/yyyy *** Các kết quả ... Thêm một hàng hố mới vào b ng HANG_HOA với các giá trị sẽ được cung cấp tại thời điểm thực hiện câu truy vấn (1 điểm) Phần 4: Thi< /b> t kế b o biểu (2 điểm) - Hãy thi< /b> t kế b o biểu có dạng sau: … tiếp ... l 0) (0.5 im) 2. Chn cỏch nh dng d liu ca Text Box Tr giỏ trong mu b o cỏo sau: (0.5 im) TRUNG TÂM TIN HỌC ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HỒ CHÍ MINH CCB_De_mau_02.doc Trang 3/3 Phần 3: Tạo truy vấn...
 • 3
 • 396
 • 28

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 3

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 3
... k b o biu theo mu di õy: Hỡnh 1: B o biu thng kờ vộ b n tour du lch Yờu cu : - To ngun d liu cho b o biu - Trỡnh by v x lý hin th b o biu (Hỡnh 1) - Trong ú: Phng tin l 1 ễ tụ ; Phng tin l ... 3 Bin Phỳ Quc 7 4 i Ni 8 4 Lng Cụ 9 4 Bin Non Nc 10 5 Bin Nha Trang TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_03.doc Trang 3/3 Phn 4: Thit k b o biu (2 im) Thit k b o ... chuyn Phuong_tien Number Long Integer Phng tin 1 ễ tụ ; 2 Mỏy bay So_tien Number Double S tin S tin Ten_khach Text 50 Tờn khỏch Tờn khỏch Quan h gia cỏc bng TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC...
 • 3
 • 341
 • 22

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia đề mẫu 4

Đề thi chứng chỉ b tin học quốc gia  đề mẫu 4
... TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_04.doc Trang 3/4 Phn 4: Thit k b o biu (2 im) - Hóy thit k b o biu cú dng sau: ... tip theo i vi cỏc phiu nhp xut khỏc Hỡnh 1: B o biu ... tp tin CSDL ti th mc lm bi thi < /b> vi tờn l <STT>.MDB (<STT>: s th t ca thớ sinh). Mụ t Cụng ty ABC cn qun lý vic nhp hng vo kho v xut hng t kho b n cho khỏch hng... Cu trỳc cỏc bng ... TRUNG TAM TIN HOẽC ẹH KHOA HOẽC Tệẽ NHIEN TP.HO CH MINH CCB_De_mau_04.doc Trang 1/4 thi:< /b> CHNG CH B TIN HC QUC GIA Thi < /b> gian: 150 phỳt Ngy thi:< /b> dd/mm/yyyy *** Cỏc kt qu lu...
 • 4
 • 272
 • 19

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia

Đề thi chứng chỉ a tin học quốc gia
... xem như b i thi < /b> không đạt ** Page 1 of 5 8/21/2005about:blank Page 2 of 5 8/21/2005about:blank Page 3 of 5 8/21/2005about:blank (Để lấy dữ liệu đính kèm của đề < /b> thi,< /b> các b n hãy nhấn vào biểu ... Đề thi:< /b> CHỨNG CHỈ A TIN HỌC QUỐC GIA Thời gian: 150 phút Ngày thi:< /b> dd/mm/yyyy *** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: B i thi < /b> gồm 4 phần: Windows, ... của đề < /b> thi,< /b> các b n hãy nhấn vào biểu tượng ở phía trên) Page 4 of 5 8/21/2005about:blank Page 5 of 5 8/21/2005about:blank ...
 • 5
 • 477
 • 22

Đề thi chứng chỉ A tin học

Đề thi chứng chỉ A tin học
... TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc oOo KỲ THI:< /b> HỌC KỲ IIMÔN THI:< /b> TIN HỌC VĂN PHÒNGLớp : Tin học kế toánThời gian : 120 Phút.(Không kể thời gian đọc, phát đề)< /b> Tại ... trình.CONGTRINH ( MACT, TENCT, DIADIEM, NGAYCAPGP, NGAYKC, NGAYHT)-Mỗi phòng ban có một mã phòng ban và tên phòng banPHONGBAN ( MAPB, TENPB )- Công ty phân công nhiều nhân viên tham gia công trình. Mỗi ... chocác Table trên. ( 2 điểm )CÂU 2 : Vẽ b ng biểu diễn mối liên kết giữa các Table (1 điểm )CÂU 3 : Tạo các Query sau : (4 điểm )a. Tạo Query 1 có tên “ DANH SÁCH NVIÊN PHÒNG MỸ THUẬT” bao gồm...
 • 2
 • 418
 • 5

Xem thêm