Tài liệu về : “Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục tiểu học
... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CH Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNGNgành đào tạo: GIÁO DỤC ... tạo: 1.1.Mục tiêu chungChương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng nhằm đào tạogiáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trongthời kỳ công nghiệp ... tiểu học và TLH sư phạm 3 31 03 00131 03 10 7Giáo dục học đại cương 2 241 03 112Lý luận dạy học Tiểu học 2 21 03 10751 03 113Lý luận giáo dục Tiểu học 2 261 23 103Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học...
 • 5
 • 223
 • 2

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non
... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CH Trình độ đào tạo: CAO ĐẲNGNgành đào tạo: GIÁO DỤC ... Giáodục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh4. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thơng5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp : Thực hiện theo quy chế Đ ào tạo ... NONLoại hình đào tạo: CHÍNH QUY(Ban hành kèm theo Quy ết định số 121/QĐ-CĐSP ngày 15 tháng 9 năm 2008của Hiệu trưởng trường CĐSP TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo :Chương trình giáo dục đại học trình độ...
 • 4
 • 224
 • 0

Quy chế đào tạo theo niên chê, tín chỉ, học mềm dẻo

Quy chế đào tạo theo niên chê, tín chỉ, học mềm dẻo
... theo tín chỉ.  Quy chế khung đào tạo theo học chế tín chỉ (dự thảo Quy chế khung đào tạo theo học chế tín chỉ (dự thảo lần 6). lần 6). Chương trình giáo dục đại học Chương trình ... 60 60 Dựa theo số giờ trên lớp: • 1 đvht = 0.66 tín chỉ • 1 tín chỉ = 1.52 đvht Chương trình đào tạo 4 năm Chương trình đào tạo 4 năm Số giờ Số giờ Đvht Đvht Tín chỉ Tín chỉ Giờ trên ... QUY CHẾ ĐÀO TẠO QUY CHẾ ĐÀO TẠO  QC 04, ngày 11/02/1999: đào tạo theo niên chế QC 04, ngày 11/02/1999: đào tạo theo niên chế  QC 25, ngày 26/06/2006: Học chế mềm dẻo kết hợp...
 • 26
 • 121
 • 1

Quy trình tự rèn luyện kĩ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn toán tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học luận văn tốt nghiệp đại học

Quy trình tự rèn luyện kĩ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn toán tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học luận văn tốt nghiệp đại học
... đại học. - Nên áp dụng nội dung quy trình tự rèn luyện kĩ năng phân tích chương trình, SGK môn Toán TH cho SV ngành GDTH vào trong chương trình đào tạo GVTH ở các trường đại học đào tạo theo ... Bộ giáo dục đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, NXB Giáo dục, 2005.[ ]2 Đậu Thế Cấp, Cấu trúc đại số, NXB Giáo dục, 2007.[ ]3 Nguyễn Văn Đoành, Nguyễn Văn Khuê, Hình học ... đó.Hiện nay, trong điều kiện đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Vinh rất cần thiết phải xây dựng được một quy trình rèn luyện các kĩ năng dạy học của môn Toán theo Chuẩn nghề nghiệp...
 • 93
 • 396
 • 1

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

Quy trình rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm và tổ chức cho học sinh thực hành thí nghiệm trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
... Khoa học 4, NXB Giáo dục, 2005.2. Bùi Văn Huệ, Giáo trình tâm lí học, Trung tâm giáo dục từ xa trờng Đại học s phạm I Hà Nội, NXB Giáo dục, 2002.3. Nguyễn Thị Hờng, Giáo trình phơng pháp dạy học ... dạy học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. 3.2. Đối tợng nghiên cứu:Quy trình rèn luyện kỹ năng THTN và tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học cho sinh viên ngành giáo ... học tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học .2. Mục đích nghiên cứuĐề xuất quy trình rèn luyện kỹ năng THTN và tổ chức cho học sinh THTN trong dạy học phân môn khoa học qua quá trình...
 • 48
 • 266
 • 1

Rèn luyện kỹ năng giải toán nâng cao ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Rèn luyện kỹ năng giải toán nâng cao ở tiểu học cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... viên ngành Giáo dục tiểu học 1.3.1 Mục tiêu rèn kỹ năng giải toán nâng cao cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Để nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trình độ đại học, ... viên khoa giáo dục tiểu học về việc rèn luyện kỹ năng giải toán nâng cao ở Tiểu học thông qua quá trình dạy học học phần “Phương pháp dạy học Toán 3” ở Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sài ... chúng, các BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHNGUYỄN KÍNH ĐỨCRÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN NÂNG CAO Ở TIỂU HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌCLUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌCNGHỆ AN...
 • 132
 • 327
 • 3

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành công tác xã hội
... 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CH Chương trình đào tạo: CƠNG TÁC XÃ H ỘITrình độ đào ... hiện theo quy chế Đ ào tạo đại họcvà cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo quy ết định số43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục v à Đào tạo6 . ... khóa: 103 tín chỉ, chưa kể các phần nội dung về Giáodục thể chất và Giáo dục quốc phòng – An ninh4. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học ph ổ thơng25. Quy trình đào tạo, điều...
 • 4
 • 121
 • 0

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành sư phạm sinh hoạt
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG CĐSP TT HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CH Chương trình đào tạo : SINH HỌCTrình ... Bộ Giáo dục Đào tạo6 . Thang điểm: 107. Nội dung chương trình7 .1. Khung chương tr ình đào tạo 105 tín chỉ7 .1.1 Kiến thức giáo dục đại c ương tối thiểu(Chưa kể các phần nội dung Giáo dục ... TT Huế)1. Mục tiêu đào tạo1 .1. Mục tiêu chungChương trình đào tạo giáo viên ngành Cao đẳng Sư phạm Sinh học đạt chuẩntrình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS),...
 • 4
 • 63
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈTRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ... : ĐẠI HỌCNGÀNH ĐÀO TẠO : ĐIỆN CÔNG NGHIỆPMÃ NGÀNH : LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO : CHÍNH QUYI. MỤC TIÊU ĐÀO TẠOI.1. Môc tiªu chung: Chương trình giáo dục đại học ngành điện công nghiệp (ĐCN) trình ... trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuấtcủa cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên.II.2. Khung chương trình đào tạo STT TÊN MÔN HỌCSỐTCLOẠI GIỜ TÍN CHỈMôn học Lên...
 • 15
 • 85
 • 0

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở đại học quốc gia hà nội

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở đại học quốc gia hà nội
... 1.3.6. Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ có khối lượng 120 - 140 tín chỉ đối với chương trình chuẩn (chương trình của các trường đào tạo 4 năm ... đào tạo và tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội Chương 3: Các biện pháp tổ chức đào tạo theo học chế tín ... được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ Chương 2: Thực trạng đào tạo và tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn chung trong chương...
 • 26
 • 122
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP