Tài liệu về : “Quy chế về quản lý chi tiêu tài chính công đoàn

các vấn đề về quản kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp

các vấn đề về quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp
... nhiệm vụ trọng tâm trong quản kinh tế. Trong doanh nghiệp, người quản đòi hỏi phải có những kiến thức tổng hợp, am hiểu tường tận các vấn đề về quản kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. ... kiến thức về tài chính. Một kỹ năng cũng rất quan trọng đối với một nhà doanh nghiệp là khả năng quản tốt đồng tiền. Đó chính là khả năng mở rộng số vốn ít ỏi mà có ban đầu, biết chi tiền cho ... nhiều công việc. 5. Kỹ năng quản hành chính. Các giám đốc khi mới khởi nghiệp không phải ai cũng có điều kiện thuê thư ký, trợ mà thường phải tự làm mọi việc. Do đó, ngoài các kỹ năng về quản...
 • 25
 • 87
 • 0

Quy chế Về quản và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại trền Giangn địa bàn tỉnh Ti

Quy chế Về quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mại trền Giangn địa bàn tỉnh Ti
... Thương, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan. Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải theo đúng chế độ quản tài chính Nhà nước hiện hành, đúng mục đích và có hiệu quả.Điều 3. Năm tài chính ... 70% chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 1, 8, 9 Điều 5 Quy chế này.b) Hỗ trợ 50% chi phí theo định mức cho các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 5 Quy chế này. Đối với công ... có). Ủy quy n cho Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại duyệt chi theo dự toán, phạm vi được hỗ trợ và chế độ tài chính hiện hành.Chương IIICHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH...
 • 14
 • 104
 • 0

Quy chế Về quản và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mạitrên địa bàn tỉnh tiền giang

Quy chế Về quản lý và sử dụng Quỹ Xúc tiến thương mạitrên địa bàn tỉnh tiền giang
... Thương, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan. Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải theo đúng chế độ quản tài chính Nhà nước hiện hành, đúng mục đích và có hiệu quả.Điều 3. Năm tài chính ... 70% chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 1, 8, 9 Điều 5 Quy chế này.b) Hỗ trợ 50% chi phí theo định mức cho các nội dung quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 5 Quy chế này. Đối với công ... có). Ủy quy n cho Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại duyệt chi theo dự toán, phạm vi được hỗ trợ và chế độ tài chính hiện hành.Chương IIICHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ TRÁCH...
 • 14
 • 106
 • 0

Quy chế Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng

Quy chế Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng
... /2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Bình Phước) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh1. Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng ... Nguyên tắc quản lý, vận hành trang Web 1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Trang Web phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ ... luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quy n, quảng cáo và các quy định quản trang Web. 2. Khuyến khích việc...
 • 7
 • 126
 • 0

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của sở nội vụ

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của sở nội vụ
... Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Cổng ... Nguyên tắc quản lý, vận hành Website 1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Website phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông ... luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quy n, quảng cáo và các quy định quản Website. 2. Khuyến khích việc sử...
 • 7
 • 97
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP