Tài liệu về : “Tài chính quốc tế- Chương 4: Thị trường ngoại hối

Tài chính quốc tế- Chương 4: Thị trường ngoại hối

Tài chính quốc tế- Chương 4: Thị trường ngoại hối
... chất của thị trường ngoại hối thị trường tiền tệ quốc tếTổng quan về thị trường ngoại hối ặc điểm của thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối mang tính quốc tế. Thị trường ngoại hối hoạt ... LOGOCHƯƠNG 4 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐIThS Phạm Thị Thu HằngBộ môn Tài chính quốc tế - Khoa Ngân hàng Tài Chính ại học Kinh Tế Quốc Dân Chương 4: Thị trường ngoại hốiTổng quan về thị trường ngoại hốiNội ... nguồn lực tài chính Thúc đẩy hội nhập quốc tế và toàn cầu hoáTổng quan về thị trường ngoại hốiCấu trúc của thị trường tài chính quốc tế Thị trường tiền tệ quốc tế - Thị trường ngoại hối: Những...
 • 32
 • 951
 • 12

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối
... thò trường ngoại hối. -Giới thiệu các đặc trưng chính của thò trường ngoại hối -Tìm hiểu các chủ thể tham gia thò trường. -Kinh doanh được trên thò trường ngoại hối. 1. Khái niệm thò trường ... động thương mại và đầu tư quốc tế yêu cầu phải có một thò trường cho phép thực hiện việc chuyển đổi giữa các đồng tiền của các quốc gia khác nhau. -Thò trường ngoại hối có nguồn gốc từ sự đồng ... ie ie å å m cu m cu û û a TTNH a TTNH -Thò trường lớn nhất và hoàn hảo nhất trong các thò trường. -Là một thò trường hoạt động hiệu quả -Là một thò trường over-the-counter (OTC) -Có tính chất...
 • 19
 • 1,153
 • 2

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia
... $$$ $$$ $$$ 1. GIÁ CHUYỂN GIAO (chuyển giá) 4. SƯÛ DỤNG CƠ CẤU TRUNG GIAN 2. TÀI TR NỘI BỘ 3. TÀI TR TRONG TRƯỜNG HP THUẾ CAO 1. GIÁ CHUYỂN GIAO Xét tình huống sau: Công ty chế biến ... nhau 2. Tài trợ nội bộ 2.1 Khái niệm: Là xác đònh số vốn tài trợ giữa các công ty trong cùng một tập đoàn sao cho chi phí sử dụng vốn là thấp nhất và lợi nhuận thu được của đa quốc gia là ... thò trường nội đòa với giá: 6.000 (usđ)/sp - Mức tiêu thụ tối đa: 40.000sp -Chi phí hoạt đọâng: 30.000.000 (usd) -Thuế TNDN: 25% (VN) Công ty con 2: - Mức tiêu thụ sản phẩm này trên thò trường...
 • 21
 • 179
 • 1

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4
... 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 1 Chương 4: ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 104.1.2. ... sự thay đổi về tỉ giá, bành trướng sức mạnh kinh tế, tài chính, nâng cao uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ 8/20/2012 PGS., TS. Ng Thị Phương Liên 64.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò ... tỉ lệ góp vốn. Vốn FDI được thể hiện dưới nhiều hình thức: tài sản hữu hình (tiền, máy móc thiết bị, nhà xưởng, tài nguyên ), tài sản vô hình (bí quyết kĩ thuật, bằng phát minh, nhãn hiệu...
 • 10
 • 94
 • 0

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 6 - thị trường tài chính tiền tệ quốc tế

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 6 - thị trường tài chính tiền tệ quốc tế
... 6 THỊ TRTHỊ TRƯƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ QUỐC TẾ 1.1.Những vấn Những vấn đđề liên quan ề liên quan đđến thị trến thị trưường ngoại hối ờng ... đđiểm thị triểm thị trưường ngoại hối ờng ngoại hối 1.4. Thành phần tham gia1.4. Thành phần tham gia1.5. Chức n1.5. Chức năăng của thị trng của thị trưường ngoại hối ờng ngoại hối 1.6. ... ngoại hối ờng ngoại hối 1.6. Các loại thị tr1.6. Các loại thị trưường ngoại hối ờng ngoại hối 303.3. CHẾ ĐỘ XÁC ĐỊNH MỨC HỐI ĐOÁI3.3. CHẾ ĐỘ XÁC ĐỊNH MỨC HỐI ĐOÁIGắn với Gắn với đđồng...
 • 49
 • 72
 • 0

Tài chính tiền tệ - Chương 4: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ potx

Tài chính tiền tệ - Chương 4: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ potx
... GroupU"%!◦;<S2VUWX5◦A82VXY5◦$.P2VZ$5 Chương 4 Chương 4TÀI CHÍNH QUỐC TẾADBADB +K%J[\\9=O&Q3C]&^OP!4%_Q)$`a ... TỶ GIÁ HỐI ĐOÁITỶ GIÁ HỐI ĐOÁIDE!TỶ GIÁ HỐI ĐOÁITỶ GIÁ HỐI ĐOÁIA8 @AB!CÁN CÂN THANH TOÁN QTCÁN CÂN THANH ... )89:"%!◦;8◦$<.1=:>8TỶ GIÁ HỐI ĐOÁITỶ GIÁ HỐI ĐOÁI?8%! @ABTỶ GIÁ HỐI ĐOÁITỶ GIÁ HỐI ĐOÁIC!...
 • 20
 • 58
 • 0

Tài chính quốc tế - Chương 3: Tỷ giá

Tài chính quốc tế - Chương 3: Tỷ giá
... LOGOCHƯƠNG 3: TỶ GIÁ ThS. Phạm Thị Thu HằngBộ môn Tài chính quốc tế - Viện Ngân hàng Tài Chính ại học Kinh Tế Quốc DânCHƯƠNG 3: TỶ GIÁTổng quan về tỷ giáCác ... một thời gian dài+ Chính phủ và NHTW dễ dàng đạt được các mục tiêu liên quan.- Nhược điểm của chế độ tỷ giá cố định: + Không phản ánh đúng tỷ giá thị trường. + Thị trường ngoại hối không phát triển, ... động một cách tự do theo quy luật thị trường mà trực tiếp là quy luật cung - cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ.- Ưu điểm: đảm bảo cán cân thanh toán, đảm bảo chính sách tiền tệ, làm cho nền...
 • 20
 • 358
 • 9

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 1 tổng quan về tài chính quốc tế
... về chính trò, quân sự và ngoại giao: Hợp tác về chính trò; hổ trợ về quân sự. 2. Khái niệm_đặc điểm của TCQT 2.1 Khái niệm Tài chính quốc tế là hoạt động tài chính diễn ra trên diện quốc ... niệm_đặc điểm của TCQT 2.2 Đặc điểm - Phạm vi, môi trường vận động của các nguồn tài chính trong lónh vực tài chính quốc tế. - Sự chi phối các yếu tố chính trò trong lónh vực TCQT’ - Xu hướng phát ... phát triển kinh tế xã hội trong nước. - Phân phối nguồn lực tài chính: vay nợ quốc tế, đầu tư quốc tế trực tiếp, tham gia vào thò trường vốn quốc tế. 3. Vai trò của TCQT 3.1 Khai thác...
 • 27
 • 785
 • 5

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3 cán cân thanh toán quốc tế

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 3 cán cân thanh toán quốc tế
... Cán cân bù đắp chính thức: - Cán cân bù đắp chính thức bao gồm các hạng mục như: dự trữ ngoại hối quốc gia, quan hệ với IMF và các ngân hàng TW các nước khác. -Hạng mục dự trữ quốc gia đóng vai ... tư ngắn hạn như: -Tín dụng thương mại ngắn hạn. -Gửi tiền ngắn hạn. - Mua bán các công cụ trên thị trường tiền tệ như: tín phiếu kho bạc, tín phiếu thương mại,và giấy chứng nhận tiền gửi khả ... quyền sở hữu về Tài sản. 4. 3 Cán cân cơ bản - Cán cân cơ bản bằng tổng hai cán cân: CCVL và CCV Dài hạn. - Cán cân cơ bản phản ánh tương đối tổng quát tình trạng nợ nước ngoài của 1 quốc gia..,...
 • 26
 • 1,182
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP