Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2014

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh
... lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F1 giao phối với nhau thu được F2 có tỉ lệ 1 lông đen : 2 lông đốm : 1 lông trắng. Tính trạng màu lông ... thái,cấu tạo riêng biệt của cơ thể sinh vật.b. và đặc tính của sinh vậtc. khác biệt về kiểu hình giữa các cá thể sinh vật.d. về sinh lí, sinh hoá, di truyền của sinh vật.2. Kiểu gen là tổ hợp ... nhà khoa học pháp đã phát hiện ra cơ chế điều hoà qua Ôpêron ở vi khuẩn đường ruột (E.côli) và đã nhận giải thưởng Noben về công trình này làA. Jacôp và Paxtơ B. Jacôp và Môn C. Môn và paxtơ...
 • 60
 • 555
 • 1

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm học 2009 - 2010
... CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ* Nông nghiệp: Trong những năm 60 sản lượng nông phẩm hàng năm tăng 16%, năm 1970 đạt 186 triệu tấn ngũ cốc.b. Về khoa học – kĩ thuật:- Năm ... cơ cấu sản xuất.TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ5TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ- Các tổ hợp công nghiệp – quân sự, các công ti, tập đoàn ... hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường.TÀI LIỆU THAM KHẢO – LƯU HÀNH NỘI BỘ2TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN – ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ+ Xây dựng CNXH mang đặc sắc...
 • 9
 • 671
 • 1

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 pot

TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 pot
... đất nông nghiệp tính theo đầu người là 0,1 ha. Khả năng mở rộng đất nông nghiệp ở đồng bằng và miền núi là không nhiều. Suy thoái tài nguyên đất TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC ... động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất. TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 28- Xu hướng: giảm tỷ trọng lao động nông, lâm, ngư nghiệp (còn 57,3% ... dụng hợp lý các tài nguyên thi n nhiên. - Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải thi n môi trường. TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2010-2011 ...
 • 101
 • 460
 • 0

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý chính thức

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý chính thức
... chuyên môn hoá. + Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá.+ Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh ra xuất khẩu.- Đa dạng hoá kinh tế nông thôn:+ Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài ... các ngành công nghiệp trọng điểm và các trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa:- Là vùng có nhiều nguyên liệu cho sự phát triển công nghiệp: khoáng sản, nguyên liệu nông – lâm – ngư nghiệp và nguồn ... tế nông thôn đang từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và đa dạng hóa. - Sản xuất hàng hoá nông nghiệp + Đẩy mạnh chuyên môn hoá. + Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá.+...
 • 58
 • 485
 • 4

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa năm 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa năm 2010
... tháng VI. -Sông ngòi: 3 hệ thống sông: Các sông ven biển hướng Tây-ðông ngắn, dốc (trừ sông Ba). Ngoài ra còn có hệ thống sông Cửu Long và hệ thống sông ðồng Nai. -Thổ nhưỡng, sinh vật: thực ... tháng VI. -Sông ngòi: 3 hệ thống sông: các sông ven biển hướng Tây-ðông ngắn, dốc (trừ sông Ba). Ngoài ra còn có hệ thống sông Cửu Long và hệ thống sông ðồng Nai. -Thổ nhưỡng, sinh vật: thực ... nhân của sự suy giảm ña dạng sinh học ở nước ta. Các biện pháp bảo vệ ña dạng sinh học ? a/ Suy giảm ña dạng sinh học - Giới sinh vật nước ta có tính ña dạng sinh vật cao. - Số lượng loài...
 • 98
 • 407
 • 1

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý 2010

Tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Địa lý 2010
... TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 9AdN."6=*%***$.C6*tNL<„C9$-<"8N%&NW4stAG-L%Fd ... $GG2:1#%$a`-$/B.xq.%P‚i9"!@G$JFHHAYo"(K1B<E%IBPE1B:.$-"C|~#P!$R\11BGB&ic_lSR,N7|"!-‹B.N7<EB1B%{1gFHFGBKK<N:<"7lGGI%DDuvmn©RbŽ•(wu5TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010  !"#$%&„2A*2 *#&„F!G,F>/c60/;-&aGHCXHGwj"i/j"G$GGH%Ad@W4%W**s4W=t1d"%AB<E@4*=$D4s6t1B<E"%iGi-LO30.1-…NG9@&iYHG$1-`iil.-iJ&1O`iyO$fiGi-Gi ... *JZ%)S>&l-LC.<S9$J@.9<"vBv-a.1a1.%W*TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2010 PHẦN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN...
 • 72
 • 408
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 1
... C. 0,3 mol D. 0,4 molCâu 30. Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X thuộc loại chất : ... ancol metylic.Câu 13: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y làA. C2H5COOC2H5. ... HCOOCH2-CH=CH2D. HCOOC(CH3)=CH2Câu 28. Chất X có công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2Na và chất Z có công thức C2H6O. X có CTCT là? A. C2H3COOC2H5....
 • 13
 • 757
 • 0

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT

tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn Hóa chương 2 CACBOHIDRAT
... cháy và nỗ mạnh không sinh ra khói nên được dùng làm thuốc súng không khói.B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CACBON HIDRATCâu 1: Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có công thức chung ... đisaccarit đều là chất rắn, kết tinh, không màu, tan tốt trong nước, vị ngọt.- Polisaccarit : là các hợp chất cacbon hiđrat phức tạp khi bị thuỉy phân đến cùng sinh ra monosaccarit. Thuộc loại này ... không phân nhánh . -Xenlulozơ là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước và dung môi hữu cơ, nhưng tan trong nước Svayde (dd thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac) .-Bông...
 • 11
 • 3,244
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn lịch sử năm 2014tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh năm 2013tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn sinh 12tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địa lý năm 2010tài liệu ôn thi tốt nghiệp môn triết họctài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa họctài liệu ôn thi tốt nghiệp môn hóa học 2013đề thi tốt nghiệp môn sinh học năm 2014tai lieu on thi tot nghiep vs dai hoc mon sinhtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn toántài liệu ôn thi tốt nghiệp môn văntài liệu ôn thi tốt nghiệp môn địaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ