Tài liệu về : “Trình bày quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện quyết định quản lý

Kinh tế hóa ngành trong xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm của Bộ Tài nguyên môi trường

Kinh tế hóa ngành trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm của Bộ Tài nguyên và môi trường
... Cơ sở luận về kinh tế hóa ngành trong xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm ngành tài nguyên môi trường.Phần II: Thực trạng kinh tế hóa ngành trong xây dựng tổ chức thực hiện ... đến quá trình thực hiện kết quả của quá trình thực hiện. Xét theo quy trình xây dựng thực hiện kế hoạch, đánh giá được phân thành 3 loại chính: - Đánh giá giữa kỳ: là việc đánh giá định ... tài nguyên môi trường trong xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 ở Việt Nam. 3. Đưa ra giải pháp đẩy mạnh kinh tế hóa ngành trong xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch...
  • 67
  • 97
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP