Tài liệu về : “báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
... Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ thông tư số 89/2010/TT-BTC ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, ... thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Đồng Tháp.Để thực hiện kịp thời và đúng thời gian quy định việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông ... động tài sản trong năm, đơn vị vẫn phải báo cáo tài sản trong năm bằng văn bản về Sở Tài chính để thống nhất số liệu. 2. Báo cáo tình hình thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước...
 • 2
 • 1,388
 • 5

Phân tích tình hình quản lý & sử dụng tài sẩn cố định của Xí nghiệp Xây Lắp1

Phân tích tình hình quản lý & sử dụng tài sẩn cố định của Xí nghiệp Xây Lắp1
... pháp tính khấu hao tài sản cố định. 32 IV- Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định. 38 1. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định. 38 1.1. Phân tích kết cấu của tài sản cố định. 38 1.2. ... %18191.4. Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định. 40 1.5. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 41 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định phản ánh trình độ sử dụng tài sản cố định của doanh ... Phân tích tình hình sử dụng số l ợng máy móc thiết bị sản xuất. 43 2.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc của máy móc thiết bị sản xuất. 44 2.3. Phân tích tình hình sử dụng về công...
 • 93
 • 349
 • 0

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) docx
... lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt cảnh cáo (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, ... số ……………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Xét hành vi vi phạm hành chính do ông (bà)/tổ chức ……………………………………………… thực ... Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này được gửi...
 • 2
 • 278
 • 0

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot

Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền pot
... trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước bằng hình thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản) Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ ... Nghị định số của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ngày … tháng năm ………….; Xét hành vi ... …………………………………………. của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Điều 2. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 Quyết định này phải nghiêm chỉnh...
 • 2
 • 280
 • 0

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
... 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 1. Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà nước giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng. 2. Quản nhà nước về tài sản nhà nước được thực ... tiêu huỷ tài sản nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm.Điều 25. Kiểm kê, báo cáo tài sản nhà nước Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số ... trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.Điều 26. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 1. Cơ quan quản nhà nước về tài sản...
 • 14
 • 82
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP