Tài liệu về : “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế
... triển mô hình nghiên cứu kiểm định và điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế. Mặc dù thái độ là một nhân tố quyết định trong mô ... học Huế, tập 72B, số 3, năm 2012 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ Dương Thị Hải Phương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế ... ảnh hưởng cùng chiều và trực tiếp đến Ý định mua hàng trực tuyến mà còn là nhân tố chính ảnh hưởng trực tiếp và cùng chiều đến Lợi ích cảm nhận (nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến ý định mua...
 • 12
 • 2,564
 • 63

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm Henaff của công ty TNHH thương mại Hoàng Lan tại TP HCM.doc

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm Henaff của công ty TNHH thương mại Hoàng Lan tại TP HCM.doc
... nhân cách… Các yếu tố này ảnh hưởng đến quá trình quyết định mua của mỗi cá nhân tham gia trong Hội đồng mua hàng. 2.2.Thiết kế nghiên cứu2 .2.1 .Nghiên cứu định tínhMục đích Xác định các nhân tố ... động.1.2.2.Mục tiêu nghiên cứuCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng tổ chức khi nhập hàng Pate Henaff là gì?Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định mức giá khách hàng tổ chức chấp ... bộ riêng. Các yếu tố này ảnh hưởng đến thành phần, vai trò, cách thức quyết định của “Hội đồng mua hàng . Các yếu tố quan hệ cá nhân ó là mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm mua hàng, từ...
 • 16
 • 1,876
 • 11

Slide phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II

Slide phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II
... nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành. Sau khi sử dụng CronBach Alpha, phân tích nhân tố, hồi quy xác định được sáu nhân tố và mức độ ảnh hưởng của sáu nhân tố. Kiểm ... hiệu  Tránh gây sự khó chịu cho khách hàng CompanyLOGOPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành IISinh viên thực hiện: Lê ... tới.Như vậy, thông qua đề tài nghiên cứu này giúp siêu thị Thuận Thành có thể thấy rõ được nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn trải nghiệm mua sắm giải trí. ...
 • 30
 • 104
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị thuận thành II
... thập số liệu 5 30Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng (Jones 1999) 30 31Hình 2: Các nhân tố liên quan đến trải nghiệm của khách hàng (Wikström 1995) 31Hình ... kinh nghiệm mua sắm Giải trí của Ibrahim(2002) 32 33Hình 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm Schmitt (2003) 33Hình 5: Mô hình các nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí ... tích các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng tại siêu thị Thuận Thành II 63Bảng 4: Cronbach alpha của thang đo nhân tố đặc trưng siêu thị 63Bảng 5: Kiểm định...
 • 112
 • 238
 • 6

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế
... Đại học Kinh tế Đại học Huế. Hiện nay, tôi đang tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3G của Viettel tại Thành Phố Huế . Kính mong Anh (Chị) ... luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Trần Hà Uyên ThiĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCĐề tài:NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH ... mức độ đồng ý của mình về các phát biểu sau bằng cách vào ô lựa chọn. Thang điểm trong các ô được quy ước như sau:Rất không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý 1 2 3 4 5SVTH:...
 • 125
 • 375
 • 12

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ 3g của viettel tại thành phố huế
... ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G VIETTEL TẠI THÀNH PHỐ HUẾTẠI THÀNH PHỐ HUẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ 3G VIETTEL ĐẾN Ý ... THỊ PHẦNKHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DICH VỤ 3GMONG MUỐN CHIẾM LĨNH THỊ PHẦNKHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DICH VỤ 3G33 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ... từ tổng đài đến khách hàng 7Sử dụng phương thức quảng cáo về dv 3G tốt hơn nữa Trần Thị Minh Hạ - K41 Marketing, QTKD – ĐHKT Huế KHÓA LUẬNNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG...
 • 31
 • 227
 • 0

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ mobile internet của thuê bao hòa mạng mobifone trên địa bàn thành phố huế
... HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHNGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE INTERNET CỦA THUÊ BAO HÒA MẠNG MOBIFONE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾSVTH ... DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUKiểm định giá trị trung bình đánh giá của khách hàng về các thành phần nghiên cứu Thành phần “nhận thức tính dễ sử dụng”Tiêu chí Trung bình Giá trị kiểm định Sig.DD1 ... độ đồng ý với các thành phần nghiên cứu giữa các nhóm khách hàng Dựa vào kết quả của kiểm định Indepentdent Sample T – Test và kiểm định Kruskal Wallis -> tồn tại sự khác biệt có ý nghĩa...
 • 37
 • 191
 • 0

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàngnhân tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh huế

Slide nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh huế
... dung và kết quả nghiên cứu - Tổng quan về vấn đề nghiên cứu - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng mobile banking của khách hàng nhân - Định hướng và giải pháp3 ... 2007, Ngân hàng TMCP Nam Việt đưa dịch vụ mobile banking vào hoạt động. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng mobile banking của khách hàng nhân tại Ngân hàng TMCP ... xu hướng tăng trong tương lai.- Các tiện ích của mobile banking được khách hàng ưa chuộng.- Đề tài đã xác định được 4 nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng mobile banking....
 • 32
 • 185
 • 2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàngnhân tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh huế

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP nam việt chi nhánh huế
... tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sử dụng dịch vụ.Mô hình UTAUT nghiên cứu tâm lý và giải thích hành vi sử dụng rất tốt. Năm 2003, mô hình UTAUT đã được xây dựng bởi các nhà nghiên cứu hàng ... lên 3 nhân tố tác động đến dự định hành vi là hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi và ảnh hưởng của xã hội, riêng nhân tố điều kiện thuận lợi thì tác động trực tiếp đến hành vi sử dụng của người ... quốc gia trên thế giới, các thông tin thu thập qua cuộc phỏng vấn sâu 10 khách hàng đến giao dịch tại ngân hàng TMCP Nam Việt và xem xét những yếu tố đặc thù tại địa bàn thành phố Huế (hạn...
 • 108
 • 233
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP