Tài liệu về : “HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00

Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00
... thống nhất ký hợp đồng giảng dạy và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau:Điều 1: Bên B đảm nhận việc giảng dạy các học phần của học kỳ:… năm học 20…-20… thời gian giảng dạy từ ngày…… ... chất để GV thực hiện tốt giờ giảng. - Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập theo đúng Quy chế Đào tạo của Bộ GD&ĐT.- Thanh toán tiền giảng dạy cho Bên B theo hợp đồng. - Chuyển thuế thu nhập ... NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /HĐ-ĐHTGMỹ Tho, ngày tháng năm 20HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
 • 2
 • 272
 • 0

Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên)

Tác động của việc đánh giá hoạt động giảng dạy từ phía người học đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu trường hợp trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật điện biên)
... khuyến khích giảng viên thi đua giảng dạy tôt. Tỉ lệ giảng viên đồng ý và hoàn toàn đồng rằng giảng viên được đánh giá quá thấp sẽ bị đình chỉ giảng dạy là 75%, phân vân giữa đồng ý một phần ... giảng dạy 17 1.3.3. Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên từ phía ngƣời học 18 1.3.4. Phƣơng pháp giảng dạy 21 1.3.4.1. Phƣơng pháp giảng dạy truyền thống 22 1.3.4.2. Phƣơng pháp giảng ... pháp dạy học Nhóm, phương pháp dạy học Dự án, phương pháp Công não - Kết hợp đổi mới phương pháp giảng dạy với việc tăng cường sử dụng phương tiện hỗ trợ giảng dạy để nâng cao hiệu quả giảng dạy...
 • 29
 • 77
 • 0

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH CÀ MAU

THỰC TRẠNG VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH CÀ MAU
... giảng dạy: những kiến thức cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại thể hiện ở nội dung chương trình và kế hoạch giảng dạy. - Phương pháp giảng dạy: việc sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp ... hoạt động giảng dạy. - Phương tiện giảng dạy: CSVS, Các phương tiện DH, nguồn tài chính phục vụ DH. - Hình thức tổ chức giảng dạy: hình thức tổ chức giảng dạy phong phú, phù hợp sẽ tăng ... nổ thông tin. Điều đó đòi hỏi hoạt động giảng dạy ở trường THCS phải đổi mới nội dung giảng dạy, hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và phương tiện giảng dạy theo hướng phát huy cao độ tính tích...
 • 87
 • 120
 • 1

Thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường tiểu học thành phố Cà Mau

Thực trạng về quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường tiểu học thành phố Cà Mau
... dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy là. - Rất phù hợp - Phù hợp - Tạm được - Chưa phù hợp 9. Xin thầy (cô) đánh dấu (x) vào các mức độ phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn ... lớp d. Kiểm tra hồ sơ giảng dạy định kỳ và đột xuất 3 Về cải tiến phương pháp giảng dạy a. Tổ chức cho GV học tập, nghiên cứu cải phương pháp giảng dạy b. Tạo điều kiện cho ... lớp d. Kiểm tra hồ sơ giảng dạy định kỳ và đột xuất 3 Về cải tiến phương pháp giảng dạy a. Tổ chức cho GV học tập, nghiên cứu cải phương pháp giảng dạy b. Tạo điều kiện cho...
 • 118
 • 505
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP