Tài liệu về : “Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sự lãnh đạo – nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sự lãnh đạo – nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
... tài: SỰLÃNHĐẠO - NHÂNTỐCHỦYẾUQUYẾTĐỊNH MỌITHẮNGLỢICỦACÁCHMẠNG VIỆT NAM 1 PHẦNNỘIDUNG Nhìn lại lịch sửđấu tranh cách mạng gần 70 năm qua trên đất nước ta Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn đứng ... vô sản Việt Nam đã trưởng thành vàđủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng cộng sản Việt Nam không những ội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn ại biểu chân chính cho lợi ... 11(4/1931) của ban chấp hành Quốc tế cộng sản đãđánh giá cao đường lối đúng đắn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, quyết định công nhận Đảng cộng sản Đông Dương phân bốđộc lập của Quốc tế cộng sản. ...
 • 21
 • 1,964
 • 1

Sự lãnh đạo - nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sự lãnh đạo - nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
... cách mạng của Đảng ta, quyết định cơng nhận Đảng cộng sản Đơng Dương phân bố độc lập của Quốc tế cộng sản. Cao trào Cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối Cách mạng Việt Nam do Đảng ... lãnh đạo của giai cấp cơng nhân Việt Nam mà còn đại biểu chân chính cho lợi ích của tồn thể dân tộc Việt Nam. Đặc điểm nổi bật ở sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ở chỗ Đảng vừa ... Đảng cộng sản Việt Nam ln ln đứng ở vị trí trung tâm của các sự kiện lịch sử vĩ đại, của các biến đổi cách mạng sâu sắc. Thấy rõ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ngun nhân quyết định...
 • 19
 • 563
 • 0

Sựlãnh đạo – nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Sựlãnh đạo – nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
... cách mạng của Đảng ta, quyết định cơng nhận Đảng cộng sản Đơng Dương phân bố độc lập của Quốc tế cộng sản. Cao trào Cách mạng 1930 - 1931 khẳng định đường lối Cách mạng Việt Nam do Đảng ... lãnh đạo của giai cấp cơng nhân Việt Nam mà còn đại biểu chân chính cho lợi ích của tồn thể dân tộc Việt Nam. Đặc điểm nổi bật ở sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ở chỗ Đảng vừa ... Đảng cộng sản Việt Nam ln ln đứng ở vị trí trung tâm của các sự kiện lịch sử vĩ đại, của các biến đổi cách mạng sâu sắc. Thấy rõ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ngun nhân quyết định...
 • 19
 • 450
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP