Tài liệu về : “Thực trạng về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình xã Bình Thành

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BÀ MẸ DÂN SỐ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ppt
... nhân dân huyện Sóc Sơn, trong đó có SKBM - DS - KHHGĐ. Kết quả cho thấy: Công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - kế hoạch hoá gia đình đã đợc thực hiện khá tốt. Công tác KHHGĐ đã áp dụng đa dạng hoá ... nghĩa đầy đủ của nó, trong đó có công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - dân số - kế hoạch hoá gia đình với chức năng sinh đẻ và sự cần thiết của kế hoạch hoá gia đình. ở nớc ta, từ những năm sáu ... mẹ, dân số, kế hoạch hoá gia đình đối với phụ nữ 15 - 49 tuổi, với các yếu tố ảnh hởng của nó. 2. Mô tả tình hình tiếp cận, sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ - dân số - kế hoạch hoá gia...
 • 4
 • 381
 • 2

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác truyền thông giáo dục về dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác truyền thông  giáo dục về dân số  kế hoạch hóa gia đình  tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... luận của đề tài. - Các biểu mẫu tổng hợp về số lượng, thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác TTGD trong lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. - Các biểu mẫu tổng hợp về thực trạng và nhu cầu ... công tác Truyền thông – Giáo dục về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. 3.2. Đối tượng nghiên cứuMột số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác Truyền thông – Giáo dục về Dân số ... làm công tác Dân s -< /b> KHHGĐ.3.2.4. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác TTGD về DS-KHHGĐ.3.2.4.1.Mục tiêu của giải pháp: Đổi mới công tác...
 • 141
 • 667
 • 4

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH _Th.S Trần Viết Dương ppt
... trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình của Việt Nam giai đoạn 199 3-2 000. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ ... về dân số - Tổ chức quản lý thu thập và xử lý, khai thác, lưu trữ thông tin, số liệu dân số, công tác đăng ký dân số và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác dân số, tổng điều tra dân số ... tên Uỷ ban Dân s -< /b> sinh đẻ có kế hoạch thành Uỷ ban Dân s -< /b> Kế hoạch hoá gia đình. Sau Nghị định này, bộ máy quản lý dân số chuyên trách từng bước hình thành * Đến năm 1995, về cơ bản bộ...
 • 30
 • 1,015
 • 9

Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2011

Dân số-Kế hoạch hóa gia đình năm 2011
... thể. Cụ thể hoá và xây dựng các văn bản chính sách, Nghị quyết, chuyên đề về công tác Dân s -< /b> KHHGĐ -T.T Dân s -< /b> KHHGĐ huyện-Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - KHHG các xã, thị ... t - hội của địa phươngCụ thể hoá và xây dựng các văn bản chính sách, Nghị quyết chuyên đề về công tác Dân s -< /b> KHHGĐ - T.T Dân s -< /b> KHHGĐ huyện-Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số ... cơ sở: Phụ Nữ, Nông Dân - T.T Dân s -< /b> KHHGĐ huyện-Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - KHHG các xã, thị trấn HĐ 2 Đóng góp của Hội LHPN với công tác Dân số - KHHGĐ từ huyện đến...
 • 21
 • 600
 • 1

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP