Nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xương chũm

Nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xương chũm

Nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xương chũm
... '&apos ;nghiên cứu giải phẫu hang chũm ứng dụng trong phẫu thuật tai - xơng chũm& apos;', nhằm: - Góp phần nghiên cứu giải phẫu hang chũm. - Đề xuất phơng pháp mổ an toàn để tránh đợc các tai ... tai biến trong phẫu thuật tai - xơng chũm. 3 Bố CụC LUậN áN Luận án: '' Nghiên cứu giải phẫu hang chũm và liên quan ứng dụng trong phẫu thuật tai - xơng chũm& apos;' ... NGHIêN CứU GIảI PHẫU HANG CHũM ứNG dụng TRONG PHẫU THUậT TAI - XơNG CHũM Chuyên ngành: PHẫU THUậT đại cơng Mã số : 3.01.21 TóM TắT LUậN án TIếN Sỹ Y HọC H NộI -...
 • 14
 • 840
 • 6

Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro

Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro
... ñoán mang tính chiến lược. Nhiệm vụ  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết Nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu. - 5 - Nghiên cứu và phát triển các thuật giải tìm tập mục phổ biến, luật kết hợp, ... triển trong tương lai, nên em ñã chọn ñề tài : Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị Metro” trong ñợt thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. - 4 - 2. ... quan hệ các thực thể : - 12 - 1.2.5.3. Thuật toán Apriori 1.2.5.4. Thuật toán Apriori -TID 1.2.5.5. Thuật toán Apriori –Hybrid 1.2.5.6. Thuật toán FP-Growth 1.2.5.7. Thuật toán tìm luật kết...
 • 26
 • 649
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro potx

Luận văn:Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị metro potx
... ñoán mang tính chiến lược. Nhiệm vụ  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết Nghiên cứu kỹ thuật khai phá dữ liệu. - 5 - Nghiên cứu và phát triển các thuật giải tìm tập mục phổ biến, luật kết hợp, ... triển trong tương lai, nên em ñã chọn ñề tài : Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong công tác quản lý kho hàng tại siêu thị Metro” trong ñợt thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. - 4 - 2. ... số thuật toán phát hiện luật kết hợp 1.2.5.1. Thuật toán AIS 1.2.5.2. Thuật toán SETM Supp(X)Y)Supp(X∪ - 12 - 1.2.5.3. Thuật toán Apriori 1.2.5.4. Thuật toán Apriori -TID 1.2.5.5. Thuật...
 • 26
 • 550
 • 0

Khảo sát sự nghiên cứu của khách hàng và áp dụng trong hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng tại công ty Dịch vụ Marketing HCM

Khảo sát sự nghiên cứu của khách hàng và áp dụng trong hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng tại công ty Dịch vụ Marketing HCM
... phòng nghiên cứu địa điểm phối hợp với các nhân viên ở tỉnh lựa chọn địa điểm thực hiện chương trình. Ngoài ra nhân viên phòng nghiên cứu địa điểm kết hợp với nhân viên tỉnh để nghiên cứu các ... mãn của khách hàng và áp dụng trong hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng tại doanh nghiệp ".Mục đích nghiên cứu Đề tài nhằm nghiên cứu những vấn đề sau: - Phân tích và đánh giá thực ... chất quyết định trong việc cung ứng sự tuyệt hảo của dịch vụ. Trong quá trình dịch vụ khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được ba mức độ thoả mãn sau: - Không hài lòng. - Hài lòng. - Rất hài lòng.Sự...
 • 103
 • 578
 • 0

Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion

Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp pregnan từ phytosterol thông qua androstendion
... 1013 -4 -3 .5 -3 -2 .5 -2 -1 .5 -1 -0 .500.51x 10 -7 Do thi anpha - omeg1omega1(Hz)he so hap thu anpha T=50T=70T=1001 2 3 4 5 6 7 8 9 10x 101300.20.40.60.811.21.41.61.8x 10 -5 ... với siêu mạng pha tạp n-GaAs/p-GaAs. 2. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong luận văn này chúng tôi sử dụng phƣơng pháp phƣơng trình động lƣợng tử đối với hàm phân bố điện tử trong hình thức lƣợng ... điện tử giam cầm trong siêu mạng pha tạp, siêu mạng pha tạp, hố lƣợng tủ bằng phƣơng pháp Kubo-Mori [1 2-1 5] hay bài toán hai sóng trong bán dẫn khối. Tuy nhiên, bài toán nghiên cứu ảnh hƣởng...
 • 24
 • 421
 • 0

Nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội

Nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại VNPT hà nội
... Chương này nghiên cứu cụ thể về cơ sở hạ tầng cơ bản để tạo chữ ký số. Trong đó nghiên cứu cụ thể về mã hoá khóa công khai dùng trong tạo chữ ký số - từ đó đánh giá để chọn ra giải thuật tối ... Chương này nghiên cứu cụ thể về cơ sở hạ tầng cơ bản để tạo chữ ký số. Trong đó nghiên cứu cụ thể về mã hoá khóa công khai dùng trong tạo chữ ký số - từ đó đánh giá để chọn ra giải thuật tối ... kiếm hóa đơn đã sử dụng và giảm chi phí phát hành bộ chứng từ thu cước: hóa đơn in, thông báo cước, bảng kê chi tiết Đề tài luận văn Nghiên cứu về chữ kí số và ứng dụng trong hóa đơn điện...
 • 23
 • 1,093
 • 3

Nghiên cứu đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu gói tin

Nghiên cứu đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu gói tin
... " ;Nghiên cứu về đối sánh chuỗi và ứng dụng trong phân tích sâu các gói tin" tập trung nghiên cứu, đánh giá các giải thuật đối sánh chuỗi. Trên cơ sở đó lựa chọn giải thuật phù hợp và ứng ... 1.2 Ứng dụng của đối sánh chuỗi 1.2.1 Ứng dụng trong soạn thảo văn bản, thư viện số và công cụ tìm kiếm 1.2.2 Ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạng 1.2.3 Ứng dụng trong Tin sinh học và nghiên ... trên mạng như: - Độ phức tạp của thuật toán tìm kiếm. - Số lượng chữ ký ngày cảng tăng. - Dữ liệu được mã hóa. - Các vấn đề về phần cứng và phần mềm. 3.2 Ứng dụng đối sánh chuỗi trong phân tích...
 • 25
 • 406
 • 0

nghiên cứu về điều khiển mimo ứng dụng trong việc điều khiển bồn chưng cất

nghiên cứu về điều khiển mimo ứng dụng trong việc điều khiển bồn chưng cất
... kỹ thuật chế biến đểthu được các sản phẩm xăng, dầu có chất lượng tốt đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Người ta nghiên cứu và phát triển bồn chưng cất vì mục đích đó. Em được giao đề tài: Nghiên ... vì mục đích đó. Em được giao đề tài: Nghiên cứu về điều khiển MIMO ứng dụng trong việc điều khiển bồn chưng cất”. Qua thời gian học tập nghiên cứu và chỉ bảotận tình của thầy TS. Hoàng Xuân ... vàB. Tỷ lệ giữa A và B trong hơi sẽ khác với tỷ lệ A và B trong chất lỏng: tỷ lệ trong chất lỏng sẽ được xác định bằng hỗn hợp ban đầu đã được chuẩn bị, trong khi tỷ lệ trong hơi sẽ chứa nhiều...
 • 24
 • 616
 • 0

Bài 10 Phương pháp nghiên cứu di truyền người và ứng dụng trong y học pptx

Bài 10 Phương pháp nghiên cứu di truyền người và ứng dụng trong y học pptx
... chị em cùng bố mẹ. - Mục đích nghiên cứu là gì? - Mục đích nghiên cứu: Tơng tự nghiên cứu phả hệ. 3. Nghiên cứu tế bào. - Thế nào là nghiên cứu TB? - Khái niệm: là nghiên cứu bộ NST, cấu trúc ... ngời - Đ10. Phơng pháp nghiên cứu di truyền ngời và ứng dụng trong y học - Biên soạn: Lê Thị Kim Khánhchơng vdi truyền học ngờiĐ10. phơng pháp nghiên cứu Di Truyền ngời và ứng dụng trong ... Vậy để nghiên cứu các quy luật di truyền ở ngời chúng ta thờng áp dụng những ph-ơng pháp nào? - Các phơng pháp chủ yếu khi nghiên cứu di truyền ở ngời. + Nghiên cứu phả hệ + Nghiên cứu trẻ...
 • 7
 • 768
 • 10

Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cột sống cổ đoạn c3 c7, ứng dụng trong phẫu thuật cột sống cổ thấp do chấn thương

Nghiên cứu một số đặc điểm giải phẫu cột sống cổ đoạn c3  c7, ứng dụng trong phẫu thuật cột sống cổ thấp do chấn thương
... (chưa kể góc nghiêng ra ngoài). 4.3. Ứng dụng phẫu thuật chấn thương đốt sống cổ thấp 4.3.1. Trong phẫu thuật qua đường cổ sau 4.3.1.1. Ứng dụng trong phẫu thuật bắt vít qua khối bên Trong công ... triển khai nghiên cứu ứng dụng can thiệp cụ thể trên bệnh nhân để minh chứng kết quả nghiên cứu trên xác, CT-Scan. Rất mong các nhà lâm sàng tham khảo kết quả trên trong quá trình phẫu thuật ... trước, cổ sau 2.1. Ứng dụng trong phẫu thuật qua đường cổ trước: Đề nghị chọn chiều dài trung bình của vít bắt vào thân đốt sống từ 14mm đến 15mm. 2.2. Ứng dụng trong phẫu thuật qua đường cổ...
 • 128
 • 2,510
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chữ ký số và ứng dụng trong hóa đơn điện tử tại vnpt hà nộinghiên cứu các dạng tấn công ứng dụng web và giải pháp phòng chốngnghiên cứu giải phẫu bệnh thú yphương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngnghiên cứu công nghệ olap và ứng dụngtrung tâm nghiên cứu vi sinh vật học ứng dụngbài giảng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngkế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngbáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thptnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng thcsnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngcác bước nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tieu hocnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp tiểu họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ