Tài liệu về : “Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai Sài Gòn

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “quan trắc môi trường nước lưu vực sông đồng nai – Sài Gòn
... BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” I. MỞ ĐẦU1.1. Khái quát về lưu vực sông Sài Gòn - Đồng NaiLưu vực hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai ... VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 5 -BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 6 -BÁO CÁO TỔNG ... Nhà B Đồng Nai- TPHCM106046.385' 10040.067'CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ - 4 -BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ “QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN” ...
 • 91
 • 1,421
 • 30

bảng đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai - sài Gòn

bảng đồ mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai - sài Gòn
... LỤC 6: BẢN ĐỒ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN BẢN ĐỒ MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC CHẤT LƯNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI SÀI GÒN ...
 • 1
 • 472
 • 21

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy tổng quan về hệ sinh thái thủy

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  tổng quan về hệ sinh thái thủy
... xuyên có nước chảy có 17 lưu vực độc lập diện tích >1.000 km2, 173 lưu vực 500 - 1.000 km2, 614 lưu vực 100 - 500 km2 và 1.556 lưu vực <100 km2. Việt Nam có 9 lưu vực sông lớn ... vật sinh vật tiêu thụ (sinh vật hoại sinh) Vi khuẩn và nấm. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Chuyên đề Tổng quan về hệ sinh thái thuỷ vực nước ... 8,0 - 8,9. Nước sông miền - 27 -Nam có độ pH trung bình 7,6. Nước sông Mê Công thường hơi kiềm, vùng Đồng Tháp Mười pH =3,0; sông Đồng Nai pH < 6,0. Chất hữu cơ trong nước sông tự nhiên...
 • 37
 • 107
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy tổng quan về chỉ thị sinh học,

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  tổng quan về chỉ thị sinh học,
... đáy. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Chuyên đề TỔNG QUAN CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC CHỈ THỊ SINH HỌC PHỤC VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC ... mức độ ô nhiễm chất lượng nước của khu vực. Vì vậy việc xây dựng báo cáo tổng quan về chỉ thị sinh học và các chỉ thị sinh học đặc trưng cho môi trường nước nước chảy sẽ giúp ta hiểu rõ ... các chỉ thị đặc trưng của môi trường, khu vực đó. Theo Warren - một chuyên gia đầu ngành về việc sử dụng các chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường cho rằng môi trường tại một địa điểm quyết...
 • 24
 • 210
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy tổng quan về các hệ thống chỉ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  tổng quan về các hệ thống chỉ
... tài nguyên nước trong đánh giá hiện trạng các con sông thuộc lưu vực sông Hồng. Nội dung báo cáo này chỉ ra các công cụ, thước đo có thể áp dụng và triển khai ở lưu vực sông Hồng, kết quả nỗ ... IBI cải biên cho vùng lưu vực sông Hồng là kết quả nỗ lực của cả Liên bang và các công ty của chính phủ có quan tâm đến lĩnh vực quản lý môi trường nước và bảo vệ lưu vực sông Hồng. Các thông ... TÀI LIỆU, TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Tỷ lệ lớn về các loài cá thể nhỏ có thể chỉ thị cho môi trường không...
 • 53
 • 159
 • 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy kết quả quan trắc môi trường n

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  kết quả quan trắc môi trường n
... NH4 4 0 0 6 Tổng Fe 4 0 0 7 Tổng Coliform 4 0 0 2BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY ... VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY (CÁC THÁNG 4, 6 , 8 , 10 NĂM 2009) Cơ quan thực hiện: TRUNG TÂM QUAN TRẮC ... bệnh viện, trường học đã gây ra nhiều áp lực tác động xấu đến môi trường nói chung và môi trường nước nói riêng của lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy. Tháng 4/2009 Trung tâm Quan trắc Môi trường đã...
 • 137
 • 99
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy đối chiếu kết quả đánh giá chấ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  đối chiếu kết quả đánh giá chấ
... Thuật 2. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè 3. Kênh Đôi Tẻ Tàu Hủ Bến Nghé 4. Hệ thống sông ở khu vực Nam Sài Gòn. 2.2. Kết quả khảo sát về thành phần ĐVKXS cỡ lớn: Qua kết quả hai đợt khảo sát ... thủy vực ở phiá Nam Sài Gòn, chất lượng ở mức bẩn trung bình (α) . Chất lượng nước sông Sài Gòn, tại các vị trí thu mẫu đều có giá trị ASPT trong khoảng 3.0 3.5, cho thấy, chất lượng nước sông ... chỉ tiêu môi trường nước mặt và ĐVKXS cỡ lớn 7- Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước mặt Khu vực nghiên cứu là bốn hệ thống kênh và sông chính trong thành phố 1. Kênh Tham Lương Vàm Thuật...
 • 16
 • 70
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy
... HỌC PHỤC VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÁC LƯU VỰC SÔNG VIỆT NAM ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM CHO LƯU VỰC SÔNG NHUỆ - ĐÁY Năm 2008 2009 CƠ QUAN CHỦ TRÌ: TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG CHỦ NHIỆM ĐỀ ... trong quan trắc môi trường nước lưu vực sông so với các phương pháp quan trắc khác. • Đánh giá kết quả áp dụng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học trong quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ-Đáy. ... sinh học phục vụ quan trắc môi trường nước các lưu vực sông của Việt Nam - áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ - Đáy 1.2. Đơn vị thực hiện • Cơ quan chủ trì: Tổng cục Môi trường; • Cơ...
 • 223
 • 141
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy xây dựng phương pháp luận và q

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  xây dựng phương pháp luận và q
... TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Chuyên đề Xây dựng phương pháp luận và quy trình xây dựng bộ chỉ thị sinh học cho hệ sinh thái môi trường nước ... tiến hành thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho Phiếu chỉ thị môi trường. 11II.2.1. Thiết lập Phiếu chỉ thị môi trường Các bước thiết lập Phiếu chỉ thị môi trường bao gồm: - ... thị môi trường. - Đánh giá được mức độ chất lượng của chỉ thị môi trường và từng bước nâng cao chất lượng đó. II.2.2. Thu thập, tổng hợp, cập nhật thông tin, dữ liệu cho phiếu chỉ thị môi trường...
 • 15
 • 142
 • 0

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáy thiết kế chương trình quan trắ

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam  áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ  đáy  thiết kế chương trình quan trắ
... (QA/QC) trong quan trắc và phân tích môi trường của Cục Bảo vệ môi trường. Các đơn vị được giao nhiệm vụ quan trắc môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy phải chịu trách nhiệm đối với việc ... trúc mạng lưới và các điểm quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy IV.1. Cấu trúc mạng lưới Mạng lưới quan trắc nước mặt lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy được tổ chức theo 2 cấp ... quan trắc là quan trắc nền, quan trắc tác động hay quan trắc tuân thủ. Quan trắc môi trường nước mặt lưu vực sông Nhuệ - Đáy thuộc kiểu quan trắc tác động. 9II.2.2. Ranh giới khu vực quan trắc...
 • 35
 • 111
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP