Tài liệu về : “ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học 2011 - 2012MÔN : NGỮ VĂN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2008-2009 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2008-2009 MÔN ĐỊA LÝ - SỞ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO QUẢNG NAM
. ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCSCÀ MAU NĂM HỌC 200 8-2 0 09 Môn thi: Địa líNgày thi: 01 – 03 – 20 09 (Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu. dưới đây:Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị ở nước ta thời kì 199 0-2 005. Năm Khu vực 199 0 199 5 2000 2003 2005Nông thôn 80,5 79, 2 75,8 74,2 73,1Thành thị 19, 5 20,8 24,2 25,8 26 ,9 Hãy: a) Vẽ. kì 199 0-2 005. b) Nêu nhận xét và giải thích.Câu 4 (3 điểm)Dựa vào bảng số liệu dưới đây:Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn) Năm Tổng sốChia raKhai thác Nuôi trồng 199 0 890 ,6 728,5 162,1 199 4...
 • 2
 • 133
 • 0

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2009-2010

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2009-2010
. nouns of measurement is not correct? A. Length (adjective:long) B. Breadth(adjective:broad) C. Highth(adjective:high) D. Width(adjective:wide)68) The chemist was open, so luckily I _________buy. she said to me: "Could you give me a hand?" What did she want me to do? A. hand her something B. help her C. hold her hand D. bring her something84) Can you finish this proverb. all B. all them C. everything D. them all 92 ) This detailed map is ______________ the atlas. A. more useful as B. more useful than C. usefuller as D. usefuller than 93 ) Yes, I have got the...
 • 17
 • 81
 • 0

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học 2011 - 2012MÔN : NGỮ VĂN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học 2011 - 2012MÔN : NGỮ VĂN
. Trường******ĐỀ CHÍNH THỨCĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học 2011 - 2012MÔN : NGỮ VĂN(Thời gian làm bài : 150 phút) Câu 1 (2,0 điểm ): Miêu tả vẻ đẹp của Thuý Vân, Nguyễn Du viết: “Hoa cười. TẠOXuân Trường******HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 Năm học 2011 - 2012MÔN : NGỮ VĂN Câu Yêu cầu ĐiểmCâu 1 - Từ “hoa” được sử dụng theo phép tu từ ẩn dụ. - Cái hay của phép tu từ ẩn dụ. em.1.5đ1.5đ3.0đ1.0đ1.0đ1.0đLưu : - Điểm toàn bài :2 0/20. Người chấm căn cứ năng lực trình bày, sử dụngngôn ngữ, diễn đạt và mức độ am hiểu kiến thức của học sinh ở từng ý, từng câuđể đặt điểm...
 • 6
 • 60
 • 2

Bài giảng Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011

Bài giảng Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011
. đó. Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG. UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG I Câu 1 (1,0 điểm)Xếp. nhận - một khi được gói ghém bằng sự quan tâm và đượcthắt bằng tình yêu.” Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ...
 • 6
 • 54
 • 0

Bài soạn Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011

Bài soạn Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011
. đó. Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG. UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG I Câu 1 (1,0 điểm)Xếp. - một khi được gói ghém bằng sự quan tâm và được thắt bằng tình yêu.” Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ...
 • 6
 • 67
 • 0

Gián án Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011

Gián án Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011
. đó. Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG. UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) VÒNG I Câu 1 (1,0 điểm)Xếp. nhận - một khi được gói ghém bằng sự quan tâm và đượcthắt bằng tình yêu.” Hết ĐỀ CHÍNH THỨCUBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010 -2 011 Môn: Ngữ...
 • 6
 • 49
 • 0

Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012 - 2013 Môn Tiếng Anh potx

Kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi lớp 9 năm học 2012 - 2013 Môn Tiếng Anh potx
. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠODe 19 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC: 201 2-2 013Môn: Tiếng AnhSECTION 2. PHONETICS:III. Choose the word which has the underlined part. important similarity. It is this: learning how to do such things needs lots (3) ______ practice. It is never enough simply to “know” something. You must be able to “do” things with (4) ______ you. of (9) ______ the piano. So you think it is enough simply to read about it? Can you play the piano (10) _______ having lots of practice first?Write your answers here:SECTION 5 . WRITING: XII....
 • 4
 • 66
 • 0

Đề, hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 2008-2009

Đề, hướng dẫn chấm đề thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 2008-2009
. PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRIỆU PHONGĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 200 8-2 0 09 THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 phútCâu 1: (2 điểm)a)Tìm các cặp số nguyên m, n thoả mãn: m = 112+++nnnb)Cho. cắt CB tại D. Chứng minh rằng AD + DC = AB.PHòNG GIáO DụC-ĐàO TạO TRIệU PHONGKỳ thi học sinh giỏi lớp 8 năm học 200 8-2 0 09 HƯớng dẫn chấm thi Câu Sơ lợc lời giảiBiểu điểm1a, Thực hiện chia 112+++=nnnm=. giá trị nguyên dương của n.Câu 2: (1,5 điểm)Tính tổng: S = 100 199 91 97 175153131×++×+×+×+Câu 3: (1,5 điểm)Cho a – b = 1. Chứng minh rằng: (a + b)(a2 + b2)(a4 + b4)(a8...
 • 3
 • 307
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP