Tài liệu về : “Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 6 năm 2012 - 2013 môn tiếng anh ppt

Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 6 năm 2012 - 2013 môn tiếng anh ppt

Đề thi chọn học sinh năng khiếu lớp 6 năm 2012 - 2013 môn tiếng anh ppt
... good tennis play. She plays for the school team. ………………10ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 6 NĂM HỌC 2012 2013 MÔN: TIẾNG ANH I- Chọn một từ mà phần gạch chân được phát âm khác với các từ ... __________ a month. ONE Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 6 Vòng 1 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 90 phút .I. Hoàn thành đoạn văn sau sử dụng thì đúng ở trong ngoặc ( 1.25ps) I think you would like to ... the length of this river? - How ? 6. What is the price of this hat? - How ……………………… ……………7. What is the price of a cake and an orange? - How ?8. That book belongs to Nam. - That is X Read...
 • 10
 • 96
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 10 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... PHỐ ĐÀ NẴNGĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 201 0- 2011 Môn thi: TOÁNThời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (1,5 điểm) 1) Xác định tính chẵn - lẻ của ... tích nhỏ nhất. HẾT Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Chữ ký của giám thị 1: Chữ ký của giám thị 2: CÂU NỘI DUNG ĐÁP ÁN ĐIỂMCâu I1) Xác định tính chẵn - lẻ của hàm số 1,5 đ10 10x xyx ... 1.x y x yx y x y+ + + =− + + =21 7 7 2 2 0x x x− − + + − =( 1)( 6 8) 0x x x x x− + − − =( 1)( 8 6 16) 0x x x x x− + + − − =( 1)( 2)( 2 4 8) 0x x x x x− + − + + − =( 1)( 2)( 4)...
 • 3
 • 119
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN TOÁN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn thi: TOÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 12Dưới đây là sơ lược biểu điểm của đề thi Học sinh giỏi lớp1 2. Các Giám khảo ... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn thi: TOÁN Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu I (2,0 điểm): Với mỗi tham ... và Đào tạo tại Quyết định số 40/20 06/ BGD-ĐT.Câu - NỘI DUNG ĐÁP ÁNĐIỂMCâu IVới mỗi tham số gọi (Cm) là đồ thị của hàm số: (1)1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C1) của hàm số...
 • 6
 • 71
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... NGHỆ ANKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: ĐỊA LÍ LỚP 12 THPT - BẢNG BThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,0 điểm)Trong một năm số lần ... 2005.2. Qua bảng số liệu và biểu đồ hãy rút ra nhận xét. - - - Hết - - - ( Thí sinh được mang theo Atlat địa lý Việt Nam vào phòng thi) ĐỀ CHÍNH THỨC ... Tài nguyên sinh vật nước ta có tính đa dạng cao nhưng đang có sự suy giảm. Nêu biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học. Câu IV (4,5 điểm) 1. Bằng kiến thức đã học hãy làm rõ: Ở nước ta, thi n nhiên...
 • 2
 • 221
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
... GD&ĐT NGHỆ ANKỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM HỌC 2011 - 2012 Môn thi: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT - BẢNG AThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1(3.0 điểm). ... thấy môn ấy không thi t thực gì cả”.Quan điểm của em như thế nào về ý kiến trên?Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12NĂM ... đ)Khi nghe tin cô giáo chọn An đi thi học sinh giỏi Tỉnh môn Giáo dục công dân, Hoàng đã nói với An: “Bạn đi thi môn Giáo dục công dân làm gì, tớ thấy môn ấy không thi t thực gì cả”.Quan...
 • 5
 • 205
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP