Tài liệu về : “Tuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ( có đáp án đầy đủ )

Tuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ( đáp án đầy đủ )

Tuyển tập 60 đề thi học sinh giỏi toán lớp 6 ( có đáp án đầy đủ )
. 67 7300 67 0300 mà 67 7300 67 30 67 30 67 0300 (1 ) (0 .5 ) Ta có : 67 30 67 371  và 67 7300 67 73771  (2 ) (0 .5 ) Từ (1 ) và (2 )  67 37 67 7377 (0 .5 ) Câu 4: Giả sử đội văn nghệ có n. là m. Ta có: 1117nm (1 ) và 101nm (2 ) (1 ) Từ (1 )  m = 11n – 17 (3 ) (2 )  m = 10n – 10 (4 ) (1 ) Từ (3 ) và (4 ) 11n – 17 = 10n –10 <=> n =7 (1 ) Đáp số: Số. có DB + BA = DA DB +BA =3 (2 ) (0 ,25 ) (1 ) (2 ) AC – DB = 1 (3 ) (0 ,25 ) theo đề ra : AC = 2BD thay và (3 ) Ta có 2BD – BD = 1  BD = 1 (0 ,25 )  AC = 2BD  AC = 2 cm (0 ,25 ) ĐỀ SỐ 16...
 • 84
 • 29,748
 • 145

De thi hoc sinh gioi toan lop 4 va dap an

De thi hoc sinh gioi toan lop 4 va dap an
. điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm)3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO Câu 5: A B A M B (2 điểm ) M N D C D N C ( 1 ) ( 2 ) . 234; 345; 4 56. ( 0,5 điểm ) Câu 3: (2 điểm)GV Tôn Nữ Bích Vân tổng hợp và giới thi u 2 (0 ,25 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,25 điểm)3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 VÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO. ) = 360 0 ( đồng) ( 0,5 điểm ) Giá tiền 1 quyển vở là: 360 0 : 6 = 60 0 ( đồng ) ( 0,5 điểm ) Đáp số: 900 đồng; 60 0 đồngGV Tôn Nữ Bích Vân tổng hợp và giới thi u 3 (0 ,25 điểm) (0 ,25 điểm) (0 ,25...
 • 11
 • 936
 • 7

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 đáp án

Đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 có đáp án
. phút (không kà à ể thời gian phát đ ) Câu 1 : 5,50 điểm 1) Có các chất (A), (B), (C), (D), (G), (E), (H), (I) , (K), (L), (M) . Cho sơ đồ các phản ứng : (A) (B) + (C) + (D) (C) + (E) (G) + (H). hỗn hợp.2. Cho sơ đồ các phản ứng : (A)  (B) + (C) + (D) ; (C) + (E)  (G) + (H) + (I)(A) + (E)  (G) + (I) + (H) + (K) ; (K) + (H)  (L) + (I) + (M) Ho n th nh các phà à ương trình phản. (C) + (E) (G) + (H) + (I) (A) + (E) (K) + (G) + (I) + (H) (K) + (H) (L) + (I) + (M)Hãy ho n th nh sà à ơ đồ trên, biết rằng :- (D) ; (I) ; (M) l các à đơn chất khí, khí (I) có tỉ khối so với...
 • 72
 • 3,840
 • 91

Bộ đề thi học sinh giỏi huyện lớp 8 đáp án tham khảo luyện thi

Bộ đề thi học sinh giỏi huyện lớp 8 có đáp án tham khảo luyện thi
... (4 - go ) … . When I (5 - tell) …… him I >(6 - go ) …… to town he (7 - ask ) if I (8 - can)…… give him a lift into work. He (9 - be ) …… afraid he (1 0- be ) …… late for work because his car (1 1- break ... always (1 ) on music and played in pop groups (2 ) school and Art College. John got married (3 ) Cynthia in 1 962 and they had a son, (4 ) name was Julian. At that (5 ) , John was member of a group >(6 )< /b> ... red car (shoot) out of the side street without warning.15. There (be) no guests at all since I left. 16. This palace (say)(build) in three years.17. I know, but I can't help ( have) a cup...
 • 63
 • 1,368
 • 1

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi toán 7

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi toán 7
... EMA c. Chứng minh: MA BC Đáp án đề 3 toán 7§¸p ¸n ®Ò 2 to¸n 7 Bài 1 :(4 điểm):a) (2 điểm) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1012 5 6 2 10 3 5 2 12 5 12 4 10 3 4 6 312 6 12 5 9 3 9 3 39 32 4 ... AEM ( 2 ) Ta lại có: AC = AE (gt) ( 3). Từ (1 ) ,(2 ) (3 ) => ABC = EMA ( đpcm)c/ Kéo dài MA cắt BC tại H. Từ E hạ EP MHXét AHC và EPA có: a/ (1 điểm) Xét AMC∆ và EMB∆ : AM = EM (gt ... nên: x = 6; y = 14 x = -6; y = -14 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 111 107 7 07 1 7 0x xxx xx x+ ++− − − = ⇔ − − − =  ( ) ( ) ( ) 1 101107 01 ( 7) 07 0 7 ( 7) 1 87 1 7 010xxxxx...
 • 44
 • 1,108
 • 10

De thi hoc sinh gioi CH May Tinh(Co dap an) nam 2004 - 2005

De thi hoc sinh gioi CH May Tinh(Co dap an) nam 2004 - 2005
. Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2004 - 2005Môn thi: Giải toán nhanh bằng máy tính CaSiO - Lớp 9 ( Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian chép đ ) Lu ý: - Đề thi này gồm. 1112111114abcde= +++++Câu 3: a) Cho Sinx = 15; Siny = 110.Tính A = x + y ( Ghi kết quả chính xác đến đ ) b) Cho Tgx 0,1 763 269 8. Tính B = 1 3Sinx Cosx.Câu 4: Số dân. 32 2 3 2 2 3+ ++ + +a) Tính gần đúng giá trị của x0?b) Tính x0 - 2.c) Cho x0 là nghiệm của phơng trình: x3 + ax2 + bx - 10 = 0. Tìm a, b Q.d) Tìm các nghiệm còn lại của...
 • 2
 • 637
 • 4

de thi hoc sinh gioi vat li 9 co dap an (07_08)tinh Tien Gang

de thi hoc sinh gioi vat li 9 co dap an (07_08)tinh Tien Gang
. KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS (VÒNG TỈNH) Môn : VẬT LÝ. Năm học : 2007 – 2008. (Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đ ) ( ề thi có 2 trang) Bài 1 (3 điểm)Vật sáng AB. phúc HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 (THCS) VÒNG TỈNHMôn : VẬT LÝ Năm học : 2007 – 2008 (Hướng dẫn chấm có 3 trang) Bài ( iểm) Nội dung ĐiểmBài I (3 điểm)a/ Chứng minh, tiêu. là d’ = 100cmfddf−=− (với d = 30-10 = 20cm)2 điềm (0 ,5 ) (h.v ) 1 điểmBài 2 (2 điểm) a/ Tiêu cự của thấu kínhd2 = d1 – 45 (1 ) d’2 = d’1 + 18 (2 ) 1,5 điềm3F’A’B’OIFAB0,5...
 • 4
 • 697
 • 16

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 10 và đáp án

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 10 và đáp án
. bằng hơn.0,75 (0 ,25× 3) 3. 2SO2 (k) + O2 ⇄ 2SO3 (k) H = - 198 kJ Co 10,51 (mol) 7,434 (mol) 0 C 10,3 (mol) 5,15 (mol) 10,3 (mol) [C] 0,21 (mol) 2,284 (mol) 10,3 (mol)Tổng số mol. ny (2 ) 2FexOy + (6 x-2y) H2SO4 → xFe2(SO4 ) 3 + (3 x-2y) SO2 + ( 6x-2y) H2O n n (3 x-y) Theo giả thi t : n(3x-y) = 1,25 ny ⇒ x 2,25 3y 3 4= = ⇒ A là Fe3O4 1,50 (1 ,00+0,5 0) Câu. sắt ban đầu. ĐÁP ÁN ĐIỂM1. Hpư= EH-H + EO=O - 2EO-H - EO-O Hpư = 4 36 + 499 -2. 460 – 142 = -127 (kJ)H2(k) + O2(k)  H2O2(k) H = - 127 kJ0,75 (0 ,50+0,2 5) 2. - Giảm...
 • 6
 • 1,198
 • 54

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 11 và đáp án

Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 11 và đáp án
. phân tử PH3 kém bền hơn NH3.3. (a) 4NH3 (k) + 5O2 (k) → 4NO (k) + 6H2O (k)=∆−∆+∆=∆32NHOHNOH4H6H4HkJ908)kJ 4 6( 4 [)] kJ242 (6 [ )kJ904(H−=−×−−×+×=∆(b) Vì phản ứng là tỏa nhiệt, nên để. NẴNGHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐNĂM HỌC 20 06 - 2007MÔN: HÓA HỌC LỚP 11Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đ ) ĐỀ CHÍNH THỨC Đề này có hai (2 ) trangCâu I (4 điểm)1. Tính. thích sự hình thành sản phẩm chính đó.(a) CH3-CH=CH2 (propilen) + HCl →(b) CH3-CH2-CH(OH)-CH3 (ancol s-butylic)  →C180,SOHo42(c) C 6 H5CH3 + HNO3  →o42t,SOH3....
 • 8
 • 771
 • 41

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP