Đề thi và đáp án đề thi thử đại họci môn toán năm 2014

Đề thi đáp án đề thi thử đại học môn toán năm 2014

Đề thi và đáp án đề thi thử đại học môn toán năm 2014
. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……….……… …….…….….….; Số báo danh:……………….24hchiase.comSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: . SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối A, A1 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ. bên SAB là tam giác đều, SI vuông góc với mặt phẳng SCD với I là trung điểm của AB. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SO và AB. Câu 6 (1,0 điểm)....
 • 6
 • 972
 • 11

Đề thi đáp án đề thi thử đại học môn toán năm 2014

Đề thi và đáp án đề thi thử đại học môn toán năm 2014
. SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: TOÁN; Khối B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Họ và tênthísinh:……….……… …….…….….….;Sốbáodanh:………………………………….24hchiase.comSỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2013 -2014 Môn: . CHUNG:-Hướngdẫnchấmchỉtrìnhbàymộtcáchgiảivớinhữngýcơbảnphảicó.Khichấmbàihọcsinhlàmtheocáchkhácnếuđúng và đủýthìvẫnchođiểmtốiđa.-Điểmtoànbàitínhđến0,25 và khônglàmtròn.-VớiCâu 5nếuthísinhkhôngvẽhìnhphầnnàothìkhôngchođiểmtươngứngvớiphầnđó.II. ĐÁP ÁN: Câu ÝNội dung trình bày Điểm 1 a Khảosát và vẽđồthịhàmsố11...
 • 8
 • 667
 • 5

Đề thi đáp án HSG lớp 10 Vĩnh Phúc môn toán (dành cho học sinh chuyên)

Đề thi và đáp án HSG lớp 10 Vĩnh Phúc môn toán (dành cho học sinh chuyên)
. VĨNH PHÚC——————ĐỀ CHÍNH THỨCKỲ THI CHỌN HSG LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012ĐỀ THI MÔN: TOÁNDành cho học sinh THPT chuyên Vĩnh PhúcThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ————————————Câu. tính chất: X chứa ít nhấthai phần tử và với mọi , ,m n X m n∈ < thì tồn tại k X∈ sao cho 2.n mk= —Hết—Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:……….……… …….…….….….;. tương ứng tại E, F (E, F không trùng với B, C). Gọi 1 2,I I và 3I lầnlượt là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác ABE, ECF và FAD. Tiếp tuyến của đường tròn1( )I song song với CD (gần...
 • 2
 • 1,697
 • 9

Đề thi đáp án chi tiết học sinh giỏi môn toán lớp 12

Đề thi và đáp án chi tiết học sinh giỏi môn toán lớp 12
. O, bán kính R ( O nằm trên đờng cao hình chóp) tiếp xúc với cả 6 cạnh hình chóp. 1/ Chứng minh rằng SABC là hình chóp đều. 2/ Cho SC =R3. Tính chiều cao hình chóp. đáp án (đề thi hsg môn. đề thi hsg môn toán 12(thời gian :180 phút)Câu 1 (2.0đ) Tính tổng sau Sn = nnxtgxtgxtg221. Ơle) và HG =2 .IG suy ra AH = 2 .IM và Â=( )2..2..2.2 2cos.sin.22sin2RAHBCIBAHIBBCIBIMIBBMAAABIMCAB =====( với R là bán kính đờng tròn ngọài tiếp tam giác ABC) Từ (1) và (2)...
 • 6
 • 550
 • 0

đề thi thử đại học môn toán năm 2014 lần 2

đề thi thử đại học môn toán năm 2014 lần 2
... liu.Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. www.VNMATH.com TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 4. HƯỚNG DẪN CHẤM Đề chính thức ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC. NĂM HỌC: 2013 - 2014 MÔN: TOÁN Thời ... chớnh thc www.VNMATH.com KHO ST CHT LNG THI I HC. NM HC:2013 - 2014 MễN: TON. KHI A , A1- B - D. Thi gian lm bi: 180 phỳt khụng k thi gian phỏt . gm 01 trang. I. PHN CHUNG ... Điểm TXĐ: D = R\1 Chiều biến thi n: ,210( 1)yx  , với x D  0.25 hàm số đồng biến trên mỗi khoảng :; 1  1;  Cực trị: hàm số không có...
 • 7
 • 475
 • 2

4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOAN NĂM 2014

4 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOAN NĂM 2014
. DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giáo viên: Lại Văn Long Đề: 1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2013 - 2014 Thời gian làm bài: 180 phút.Câu I. (2,0 điểm) Cho hàm số 2 32xyx+=−.1. Khảo sát sự biến thi n. Long Đề: 2ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2013 - 2014 Thời gian làm bài: 180 phút.Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y = 14(x2 – m)(x2 + 1) (1) (m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ. DỤC VÀ ĐÀO TẠO Giáo viên: Lại Văn Long Đề: 3ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2013 - 2014 Thời gian làm bài: 180 phút. Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số 2 11xyx−=−(1) 1. Khảo sát sự biến thi n...
 • 4
 • 412
 • 3

đề thi thử đại học môn toán năm 2014

đề thi thử đại học môn toán năm 2014
. 97 THI TH I HC MễN TON S 04NM HC 2013 - 2014 Thi gian lm bi: 180 phỳtI. PHN CHUNG CHO TT C CC TH SINH (7 im)Cõu I(2 im Cho hàm số : 3 12xyx=+ (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ. vuông tại A và B với AB=BC=a, AD=2a Các mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Biết góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối chóp và khoảng cách. Tìm số phức có môđun nhỏ nhất. .Ht Thớ sinh khụng c s dng ti liu. Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm.P N THI TH I HC S 04Cõu 1: 2, Cho hàm số : 3 12xyx=+ (C). ng thng cú h s...
 • 4
 • 286
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NAM 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NAM 2014
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: LẠI VĂN LONG Web : http://violet.vn/vanlonghanam ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6 NĂM 2014 Môn Thi : TOÁN ; Khối :A, A1, B Thời gian làm bài 180 phút, Đề gồm 01 ... đáp án nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như Hướng dẫn chấm thi quy định. . II. Đáp án thang điểm CÂU NỘI DUNG ĐIỂM Câu1 (2,0đ) 1)1,0 đ 1)Khảo sát sự biến thi n ... liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ tên thí sinh:……………………………………; Số báo danh:…………………… Chữ kí giám thị:……………………………………… 3 HƯỚNG DẪN CHẤM THI (Bản Hướng dẫn chấm thi...
 • 6
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học môn toán năm 2014 có đáp áncác đề thi thử đại học môn toán năm 2014 co dap anđề thi thử đại học môn toán năm 2014de thi thu dai hoc mon toan nam 2014 thpt hung vuongcác đề thi thử đại học môn toán năm 2014bộ đề thi thử đại học môn toán năm 2014tuyển tập đề thi thử đại học môn toán năm 2014giai bai tap trong de thi thu dai hoc mon toan nam 2014đề thi thử đại học môn toán năm 2014 violetdownload đề thi thử đại học môn toán năm 2014de thi thu dai hoc mon toan nam 2014 lan 1bo 40 de thi thu dai hoc mon toan nam 2014đề thi thử đại học môn lý năm 2014 có đáp ánđề thi thử đại học môn toán năm 2012 co dap anbộ đề thi thử đại học môn toán năm 2012 có đáp ánNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ