Tài liệu về : “Một vài mở bài cho phân tích bản “Tuyên Ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot

Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh pot
... Phân tích bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị ... của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài hoa, Người đã thể hiện được khí phách của một dân tộc đang vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự do cho nước nhà. Với Tuyên ngôn ... về quyền dân tộc. Câu nói của Người mở đầu cho trào lưu giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Đồng thời, đặt Bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn đã nêu. Bác lập luận...
 • 5
 • 511
 • 18

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.

Phan tich TP Tuyen ngon doc lap cua Ho Chi Minh.
... Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. BÀI LÀMTrong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị ... rút ra từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mĩ. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra… mưu cầu hạnh phúc”. Để làm nổi bật tính phổ biến của những lẽ ... về quyền dân tộc. Câu nói của Người mở đầu cho trào lưu giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Đồng thời, đặt Bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn đã nêu. Bác lập luận...
 • 3
 • 640
 • 19

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh pptx
... Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh Trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị ... của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài hoa, Người đã thể hiện được khí phách của một dân tộc đang vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự do cho nước nhà. Với Tuyên ngôn ... về quyền dân tộc. Câu nói của Người mở đầu cho trào lưu giải phóng dân tộc trên khắp thế giới. Đồng thời, đặt Bản tuyên ngôn của nước ta ngang hàng với hai bản tuyên ngôn đã nêu. Bác lập luận...
 • 5
 • 446
 • 18

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx

Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh docx
... Gợi ý phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Ngày 19 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ... tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. “Tuyên ngôn Độc lập” là kiệt tác của Hồ Chí Minh. Bằng tâm huyết và tài hoa, Người đã thể hiện được khí phách của cả một dân tộc đang ... rút ra từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nước Pháp và nước Mĩ. Không phải chỉ người Việt Nam, mà ngay cả người Mĩ cũng bàng hoàng khi nghe lời mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt...
 • 6
 • 742
 • 14

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu

Phân tích “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh - văn mẫu
... sáng tác của Hồ Chí Minh, thơ và truyện chỉ chiếm một phần nhỏ còn chủ yếu là văn nghị luận, những tác phẩm chủ yếu phục vụ cho sự nghiệp chính trị cuả Người. Trong số những tác phẩm của Bác ... trên chiến trường. Bản tuyên ngôn Độc lập” là kết quả của bao nhiêu hi vong, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân dân Việt Nam (Trần Dân Tiên).Tuyên ngôn Độc lập mở đầu là nêu thẳng ... rút ra từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mĩ. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mĩ: “Tất cả mọi người đều sinh ra… mưu cầu hạnh phúc”. Để làm nổi bật tính phổ biến của những lẽ...
 • 2
 • 496
 • 15

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh docx

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh docx
... mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ *** Một số đề tương tự Đề : Phân tích ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. + Phân tích đề - Nội dung: ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập ... Đề : Phân tích phần mở đầu bản "Tuyên ngôn Độc lập" để làm nổi bật giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài làm Bản "Tuyên ngôn Độc lập" ... II. THÂN BÀI 1/ Nhiệm vụ của phần mở đầu một bản Tuyên ngôn là nêu nguyên lí làm cơ sở tư tưởng cho toàn bài. Nguyên lí của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc....
 • 6
 • 4,313
 • 53

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf
... mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ *** Một số đề tương tự Đề : Phân tích ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. + Phân tích đề - Nội dung: ý nghĩa cách mở đầu của Tuyên ngôn độc lập ... Đề : Phân tích phần mở đầu bản "Tuyên ngôn Độc lập" để làm nổi bật giá trị nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài làm Bản "Tuyên ngôn Độc lập" ... II. THÂN BÀI 1/ Nhiệm vụ của phần mở đầu một bản Tuyên ngôn là nêu nguyên lí làm cơ sở tư tưởng cho toàn bài. Nguyên lí của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do độc lập của dân tộc....
 • 6
 • 1,117
 • 22

PHÂN TÍCH SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔN của bản TUYÊN NGÔN độc lập của mỹ và TUYÊN NGÔN độc lập của VIỆT NAM

PHÂN TÍCH SO SÁNH cấu TRÚC DIỄN NGÔN của bản TUYÊN NGÔN độc lập của mỹ và TUYÊN NGÔN độc lập của VIỆT NAM
... words “Về chính trị”; “Về kinh tế”Although the nucleus “Thế mà hơn tám mươi năm nay….nhân đạo và chính nghĩa” has two satellites “Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút ... rằng các nước đồng minh quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt nam” serving as satellite as well. In particular, the use of repeated words một dân tộc…, một dân tộc. Dân ... tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập (pro 1), và sự thật đã thành một nước tự do độc...
 • 39
 • 363
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP