chu de 6 on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet

chu de 6. on tap kiem tra - chuong 7 - dap an chi tiet
... T1 = 20 + 273 = 279 0K ; T2 = 27 + 273 = 3000K Thay số ta có : p2 = = 17, 96mmHg. Chọn D. hết - ĐT: 0 168 9.9 96. 1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.COM - vuhoangbg@gmail.com ... thanh ray nóng đến 500C thì vẫn đủ chỗ cho thanh dãn ra. ( Biết hệ số nở dài của sắt làm thanh ray là = 12. 10 -6 k -1 ). A. l= 3 ,6. 10 -2 m B. l= 3 ,6. 10 -3 m C. l= 3 ,6. 10 -4 ... = 11 ,77 50N. B. F = 1 17, 750N. C. F = 1 177 ,50 N D. F = 1 177 5N. Bài 27. Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3 thuỷ ngân ở 180C . Biết:Hệ số nở dài của thuỷ ngân là : 1 = 9.10 -6 k -1 .Hệ...
 • 13
 • 896
 • 0

CHU DE 7 ON TAP KIEM TRA CHUONG 2

CHU DE 7 ON TAP  KIEM TRA CHUONG 2
... 46 47 48 49 50 Đáp án A D A C B A C D A B Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Đáp án D B A C D C D C D Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Đáp án D B B C B D B C B C Câu 71 72 73 74 75 76 77 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49C 50D 51A - ĐT: 0 168 9.9 96. 1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com ... 170 N C. 131N D. 250N - ĐT: 0 168 9.9 96. 1 87 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.com - vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8B 9 10 11 12 13 14 15 16 17...
 • 16
 • 432
 • 0

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số

các đề ôn tập kiêm tra chương I đại số
... và đáy bằng 60 0.a. Tính thể tích của khối chóp S.ABCDb. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.c. Quay đờng gấp khúc CAD quanh CD. tính diện tích xung quanh và thể tích ... + trong khoảng ( ); Hết đề 4Bài 1. Cho hàm số 3 23 1xy x + +=a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.b. Viết phơng trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song ... của M.OABc. Quay tam giác OAB quanh OA. Tính thể tích khối nón tạo thànhBài 5. Giải phơng trình: 3log 2sinlog cos (tan )xx x=với 0<x<2 Hết đề 6 Bài 1. Cho hàm số 21xxy...
 • 4
 • 1,989
 • 8

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11

Đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ I môn tin học lớp 11
... (' Nho hon 10 ') ; else write (' Lon hon 10 '); If N < 10 then write (' Nho hon 10 ') else write (' Lon hon 10 '); If N < 10 Write (' Nho hon 10 ... K:=K-1; Write(K); Kết quả xuất ra màn hình là:a. 10 9 8 7 6 5 b. 10 5 c. 5 d. 4 Câu 17: Cho đoạn lệnhK:=10; While (K>5) do K:=K-2; Write(K); Kết quả xuất ra màn hình là:a. 10 9 8 7 6 5 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.1 10Câu 15. Cho đoạn lệnh For i:= 10 downto 1 do if (i mod 3 =0) then write(i:4); Kết quả xuất ra màn hình là:a. 10 1 b. 10 8 6 4 2 c. 9 6 3 d. 3 6 9Câu 16: Cho đoạn...
 • 6
 • 4,873
 • 101

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1
... Chi n tranh Đài Loan, chi n tranh Trung - Nhật, Chi n tranh Triều Tiên B/ Chi n tranh thế giới thứ nhất C/ Chi n tranh Triều Tiên, chi n tranh Trung - Nhật, Chi n tranh Nga -Nhật D/ Chi n tranh ... chi n tranh mà thực dân Anh tiến hành xâm lược Trung Quốc còncó tên gọi là gì?A/ Chi n tranh vũ khíB/ Chi n tranh thuốc phiệnC/ Chi n tranh lạnhD/ Chi n tranh cục bộK: B3/ Cuộc chi n tranh ... tranh Đài Loan, chi n tranh Trung - Nhật, Chi n tranh Nga -Nhật K: D 16/ Trong nông nghiệp, Nhật bản tồi tại trong quan hệ sản xuất nào A/ Xã hội chủ nghóa B/ Chi m nô C/ Phong kiến lạc...
 • 13
 • 2,720
 • 17

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết - Sinh 9
... mẹ cho 2 TB con.B. Phân chia đồng đều chất TB cho 2 TB conC. Phân li đồng đều của các cromatit về 2 TB conD. Cả B và CCâu 3 : Ruồi giấm, bộ NST 2n = 8. Một TB đang ở kì sau ... Tỉ lệ A + T / G + X trong phân tử ADN.C. Số lượng và thành phần các Nucleotit trong phân tử ADN.D. Cả A và BCâu 7 : Trên phân tử ADN chi ̀u dài của 1 chu kì vòng xoắn là ... ARN.C. Hình thành chu ̃i Axit amin.D. Cả A và B.Câu 16 : Nguyên tắc bán bảo toàn được thể hiện trong cơ chế:A. Tự nhân đôi. B. Tổng hợp ARN.C. Hình thành chu ̃i Axit amin....
 • 3
 • 10,995
 • 93

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA ĐỊA LÍ MỘT TIẾT1. Kể tên các chủng tộc trên thế giới• Môn - - - it (Da vàng)• Nê - grô - it (Da đen)• Ơ - - - ô - it (Da trắng)2. Khí hậu nhiệt ... là 7 tỉ. 6. Nguyên nhân khiến diện tích Xavan và nửa hoang mạc ở vùng nhiệt đới ngày càng mở rộng. - Diện tích Xavan và nửa hoang mạc ngày càng mở rộng, không chỉ do lượng mưa ít mà còn do con ... nhiệt đới gió mùa. - Đới nóng: Từ chí tuyến Bắc  Chí tuyến Nam - Xích đạo ẩm: Từ 5°B  5°N - Nhiệt đới gió mùa: Đông Nam Á và Nam Á5. Hiện nay dân số thế giới là bao nhiêu? - Hiện nay dân số...
 • 2
 • 1,494
 • 5

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở

đề cuong ôn tập kiem tra 1 tiết của sở
... 3x2 + 6x – 8 2. 314 33x x− +3./ y = -x3 – 3x2 + 4 4./ y = -2 x3 + 3x2 - 4 5./ y = x4 – 2x2 6. / y = x4 – 5x2 + 4 7. /33xyx+=−8./ y = 31xx+− 9./ y = 2 6 3xx+− ... kỹ năng lập bảng biến thiên. - Bài toán tìm GTLN và GTNN. - Khảo sát và vẽ thành thạo các dạng hàm số đã học. - Bài toán liên quan đến khảo sát hàm số :* Tiếp tuyến.* Cực trị, khoảng cách ... 9 )Ngày kiểm tra : 23/10/2010.NỘI DUNG( Do không tổ chức được cuộc họp, nên tổ gợi ý một số nội dung ôn tập để quý Thầy Cô tham khảo ) - Luyện kỹ năng lập bảng biến thiên. - Bài toán tìm...
 • 3
 • 1,026
 • 2

5 đề ôn thi HK I- 10cb -đáp án chi tiết

5 đề ôn thi HK I- 10cb - có đáp án chi tiết
... trục đối xứng x =1+ Bảng biến thiên+ điểm đặc biệtx -1 0 1 2 3y -3 0 1 0 -3 + Đồ thịf(x)=-x^2+2x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -8 -6 -4 -2 24 6 8xyc. Vậy 0 1m< <phương trình có hai nghiệm ... độ.f(x)=-x^2+4*x +3 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -8 -6 -4 -2 24 6 8xyc. Tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol là A(0; 3) ; B(5; -2 ).Câu 3 : ( 1 đ) cho hàm số 2( ) 3 -2 (m+1)x+3m-5 f x x=a. ... trình0∆ = tìm m. +Đồ thịf(x)=-x^2+2x -3 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -8 -6 -4 -2 24 6 8xyc.Phương trình hoành độ giao điểm của ( d) và ( P):22-x 2 3 1-x (2 ) 4 0x mxm x+ − = +⇔ + −...
 • 18
 • 379
 • 0

TANG BAN DE HOA 820 -2008 CO HUONG DAN VA DAP AN CHI TIET. RAT HAY!

TANG BAN DE HOA 820 -2008 CO HUONG DAN VA DAP AN CHI TIET. RAT HAY!
... mạch nhánh no. thực vậy:1. C 6 H5-C2H4 -OH 2. C 6 H5 - CHOH-CH33. o-CH3-C 6 H4 - CH2OH 4. m-CH3-C 6 H4 - CH2OH 5. p-CH3-C 6 H4 - CH2OH BàI GiảNG LUYệN THI ... 170 a + 170 b 26, 5a = 18b. b=1, 472 a%mNaCl = 58,5a.100 = 27, 84%. (58,5a+ 103.1, 472 a) BàI GiảNG LUYệN THI ĐạI HọC LớP 12 Môn hoá học NĂM 2008Ging dy: Thc s Lờ Vn Yờn. Tel: 0983. 964 8 96. levanyen@gmail.com ... Tel: 0983. 964 8 96. levanyen@gmail.com THI TH I HC 2008 M 820 Khối lượng dd giảm = mkt-mCO2 = 3,4g.Hay: mCO2 =1 0-3 ,4 =6, 6g hoặc 0,15 mol CO2. Ta có sơ đồ: 1C 6 H12O 6 2CO2 +...
 • 95
 • 483
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập kiểm tra lớp 7chuyên đề 50 bai tap khối đa diện co đáp án chi tietlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh lop 6làm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lịch sủ lớp 7 lần 1de cuong on tap kiem tra 1 tiet cong nghe 8đề cương ôn tập kiểm tra sử lớp 7đề cương ôn tập kiểm tra địa lí một tiếtlàm đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết lich suđề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết sinh 9đề cương ôn tập kiểm tra sử 11 hk1huong dan đề cương ôn tập kiem tra môn lịch sử lớp 8 hk2đề cương ôn tập kiem tra cuoi hoc ky 2 mon lih su lop 5de cuong on tap kiem tra hoc ki 2 mon vat ly phan bai tap van dungđề cương ôn tập marketing căn bản có đáp ánde cuong on tap luat loa dong co dap anNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP