giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv ng t duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Bài 8 Ôn t p lịch sử thế giới cận đại I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức - C ng cố nh ng kiến thức cơ bản đã học m t cách có hệ th ng. 2. Về t t ng - C ng cố m t số t t ng cơ bản được tiến ... II. Thi t bị, t i liệu dạy - học - B ng th ng kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại - Tranh ảnh, lược đồ cho bài t ng k t - D ng các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi lịch sử giúp hs ôn ... giới cận đại t Cách m ng Hà Lan đến k t thúc chiến tranh thế giới thứ nh t và Cách m ng th ng Mười Nga có nh ng nội dung: - Sự th ng lợi củacách m ng t sản và sự ph t triển của CNTB; - Sự phát...
 • 8
 • 11,737
 • 60

giáo án bài 7 những thành tựu văn hóa thời cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 7 những thành tựu văn hóa thời cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... sung thì GV ch t lại:Nh ng thành t u về m t t ng thế kỷ XVIII với trào lưu tri t học ánh s ng( ảnh của ba nhà t t ng tiêu biểu: M ng- te-xki-ơ; Vôn te; Rut-xô) và nh ng ý t ng t t ... -Hô-xê-Mác-ti ( 182 3- 189 3 )- nhà thơ nổi ti ng của Cu ba - Nghệ thu t: cung điện Véc Xai được hoàn thành vào năm 17 08; Bảo t ng Anh;Viện bảo t ng Ec-mi-ta-giơ; Bảo t ng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), ... m t thứ Thuốc để vực dậy, - Về nghệ thu t. - Nghệ thu t: cung điện Véc Xai được hoàn thành vào năm 17 08; Bảo t ng Anh;Viện bảo t ng Ec-mi-ta-giơ; Bảo t ng Lu-vrơ (Pa-ri-Pháp), là bảo t ng...
 • 9
 • 9,632
 • 29

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 18 ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... giữa lịch sử thế giới lịch sử Vi t Nam trong thời kỳ 191 7- 1945? -Dặn dò: - Hoàn thành cả 3 câu hỏi và bài t p trong SGK trang 106 - Ôn t p chuẩn bị kiểm tra. Bài 18 Ôn t p lịch sử thế giới ... thu thuế lư ng thực. - Trong c ng nghiệp, t p trung khôi phục c ng nghiệp n ng. - Trong thư ng nghiệp: T do buôn bán, - Hoàn thành c ng cuộc khôi phục kinh t . - Phục vụ cho c ng ... dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945thúc cuộc chiến tranh thế giới thứ nh t. 4. CNTB kh ng còn là hệ th ng duy nh t trên thế giới và trải qua nh ng bước ph t triển...
 • 18
 • 10,181
 • 58

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... là tr t lên l ng nh ng người lao đ ng. Nó đ t nước Đức vào "cảnh nô lệ mà ng ời ta chưa t ng nghe thấy, chưa t ng tr ng thấy " (Lênin). Kh ng ho ng kinh t , t i chính diễn ra t i t ... giai cấp t sản Đức đã làm gì? Vì sao chủ nghĩa ph t x t th ng thế ở Đức? - HS thảo luận, cử đại diện trả lời. GV nhận x t, c ng cố và ch t ý:Trong bối cảnh KT-CT-XH kh ng ho ng trầm tr ng, giai ... chưa t ng có trong lịch sử nước Đức. Đ ng mác s t giá nghiêm tr ng. Năm 1914, 1 đô la mỹ t ng đư ng 4,2 nác; th ng 9/1923: 1 đô la mỹ t ng đư ng 98. 860.000 mác. Đ ng tiền vốn giữ vị thế vô...
 • 7
 • 5,377
 • 31

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... sảnlư ng c ng nghiệp Mĩ chiếm 48% sản lư ng c ng nghiệp thế giới + Đ ng đầu thế giới về sản xu t ô t , thép, dầu hỏa ( ng vua ô t )của thế giới. + Năm 1929 nắm trong tay 60% dựtrữ v ng của thế giới. ... Biểu hiện: t ng trư ng cao. Trong v ng 6 năm sảnlư ng c ng nghiệp t ng 69% năm 1929 Mĩchiếm 48% sản lư ng c ng nghiệp thế giới.t qua sản lư ng c ng nghiệp của 5cư ng quốc c ng nghiệp Anh, ... lộnh ng hạn chế: Nhiều ng nh sản xu t chỉ sử d ng 60 → 80 % c ng su t vì vậy nạnth t nghiệp xảy ra thư ng xuyên. Thời kỳ1922 - 1927 có nh ng th ng số ng ời th t nghiệp lên t i 3,4 triệu ng ờiCông...
 • 14
 • 3,875
 • 29

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... kinh t n ng nghiệp ở Nh t Bản: Trong khi c ng nghiệp vẫn kém ph t triển là do t n dự phong kiến còn t n t i n ng nề ở n ng thôn - giá lư ng thực thực phẩm nh t là giá gạo vô c ng đ t đỏ, ... lần, dự trữ v ng và ngoại t t ng gấp 6 lần. Ri ng sản lư ng chế t o máy mới và hóa ch t t ng 7 lần. Sự b t ph t của kinh t Nh t còn tiếp t c kho ng 18 th ng kể t sau chiến tranh k t thúc. ... kinh t Nh t ph t triển - Sau chiến tranh thế giới thứ nh t, Nh t có nhiều lợi thế để ph t triển c ng nghiệp.+ Nh t kh ng bị chiến tranh t n phá+ Thu lợi nhuận do sản xu t vũ khí+ Lợi dụng...
 • 13
 • 2,824
 • 17

giáo án bài 15 phong trào cách mạng ở trung quốc và ấn độ (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 15 phong trào cách mạng ở trung quốc và ấn độ (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... hình thành m t trận th ng nh t. mà chính phủ Anh t ng ng. M t số ng ời trả lại vănb ng, chức sắc. Con ng là tr ng sư ở Can-c t- ta trảb ng, kh ng bước vào t a án ng ời Anh. Học sinh bỏhọc, t ... sựkiện.II. Thi t bị -t i liệu lịch sử: - ảnh và t liệu giới thiệu tiểu sử của Mao Trạch Đ ng, M.Ganđi. - Đoạn trích "Cư ng lĩnh của Đ ng C ng sản Trung Quốc" (7/1922) - T t ng của Ganđi.III. ... dân t c đấu tranh mạnh mẽ nên Quốc C ng hợp t c, thành lập m t trận dân t c th ng nh t ch ng Nh t. + Kh ng chiến ch ng Nh t - GV sơ k t: - Nội chiến Quốc-C ng (192 7-1 937)+ Kéo dài+ T n công...
 • 8
 • 6,067
 • 23

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nh ng yếu t nội lực t c đ ng mạnh mẽ đến cuộc đấu tranh giải ph ng dân t c. Kh ng nh ng vậy, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nh t, cách m ng th ng Muời ở Nga t n c ng, giai cấp vô sản Nga ... bị t chối. - GV: Sau Chiến tranh thế giới thứ nh t, thực dân Pháp t ng ng chính sách khai thác thuộc địa (Nh t là Đ ng ng- Nơi được coi là thuộc địa quan tr ng và giàu có nh t trong ... 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa ph t x t, phong trào lại ph t triển (Sự lien k t giữa nh ng người c ng sản với Đ ng Dân t c) thành lập M t trận dân t c th ng nh t ch ng ph t x t với t n gọi...
 • 13
 • 8,660
 • 37

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 17 chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Chiến tranh Thái bình dư ng b ng nổ như thế nào?III- Chiến tranh lan r ng khắp thế giới (t th ng 6-1 941 đến th ng 1 1-1 942).1.Ph t x t Đức t n c ng Liên Xô.Chiến sự ở Bắc Phi.*M t trận X - ức: - ... 1: Ngay t đầu th ng 12/1940 H t leđã th ng qua kế hoạch t n c ng Liên Xô với t t ng cơ bản là: Tiến hành "chiến tranh chớpnho ng& quot;, đánh nhanh th ng nhanh. T n d ng ưu thế về trang ... thôn t nh T th ng 9/1939đến th ng 4/1940"Chiến tranh kỳquặc" T o điều kiện để ph t x t Đứcph t triển mạnh lực lư ng T th ng 4/1940đến th ng 9/1940Đức t n c ng Bắc Âuvà T y Âu-...
 • 23
 • 31,213
 • 233

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 19 nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp xâm lược (từ năm 1858 đến năm 1873) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... qua thôn Nh t Tảo của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực. - Giáo viên cung cấp cho học sinh hiểu thêm về Nguyễn Trung Trực, t n th t làNguyễn Văn Lịch - ng ời phủ T n An - Định T ng (nay thuộc Long ... taK t quả, ýnghĩa ĐàN ng 185 8GiaĐịnh 185 9 - 186 0 - Học sinh kẻ b ng vào vở. - Giáo viên tiếp t c hư ng dẫn trong thời gian còn lại của ti t học sẽ th ng kê chiến sự t i m t trận Đà N ng ... lần gửi thư dụ h ng ng đều cự tuy t và kiên quy t ch ng Pháp. Triều đình cách chức, địch t m mọi cáchgi t hại, song ng kh ng hề nao n ng vẫn tiếp t c kh ng chiến. - Giáo viên tiếp t c đ t câu...
 • 15
 • 6,433
 • 64

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 lịch sử 11 gv ng t duygiáo án bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix lịch sử 11 gv ng t duybài 8 ôn tập lich sử thế giới cận đạibài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đạigiáo án bài 23 ôn tập phần di truyền họcgiao an bai 31c on tap ve ta canh trang 44giao an de cuong on tap mon su hoc ki 2giao an tro choi hoc tap chu de the gioi dong vatlịch sử 11 bài 8 ôn tậpbài 12 ôn tập lịch sử 10giao an bai 8 su chuyen dong cua trai dat quanh mat troibài 31 ôn tập lịch sử việt nambài 18 ôn tập lịch sử lớp 11ôn tập lịch sử thế giới cận đại 8ôn tập lịch sử thế giới cận đại lớp 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ