giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv ng t duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... ở nước Đức trong kho ng thời gian đó. Vậy, trong kho ng thời gian giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) nước Đức đã trải qua nh ng biến đ ng th ng trầm như thế nào? Chủ nghĩa ph t ... th ng trận đã gây t c đ ng to lớn gì đối với nước Đức? ) - GV gọi 1 HS trả lời, các HS khác bổ sung, sau đó GV phân t ch:Hoàn cảnh nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ nh t r t c ng th ng. Trước ... Hoàn cảnh lịch sử: - Sau CTTG thứ nh t, Đức nước bại trận bị chiến tranh t n phá nghiêm tr ng. bồi thư ng m t khoản chiến phí kh ng lồ. Lên t i hơn 100 t mác. T t nhiên gánh n ng của hoà...
 • 7
 • 5,381
 • 31

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 13 nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... nh ng bài trước để trả lời: - Giáo viên nhận x t, k t luận:+ Mĩ là nước th ng trận sau chiến tranh, Mĩ tham chiến t 4 - 1917 đ ng vai tròquan tr ng trong chiến th ng của đ ng minh chính vì thế ... Mĩ trở thành tr ng t itrong các cuộc đàm phán dẫn đến hòa ướcvới Vécxai, có ưu thế lớn của m t nước th ng trận.I. Nước Mĩ trong nh ng năm1918 - 19291. T nh hình kinh t - Sau chiến tranh thế ... sảnlư ng c ng nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lư ng c ng nghiệp thế giới + Đ ng đầu thế giới về sản xu t ô t , thép, dầu hỏa ( ng vua ô t )của thế giới. + Năm 1929 nắm trong tay 60% dựtrữ v ng của thế giới. ...
 • 14
 • 3,879
 • 29

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... h ng ngũ các cư ng quốc t bản. Trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới t bản duy nh t ở Châu á này ph t triển như thế nào? Ch ng ta c ng t m hiểu bài 14. Nh t Bản giữa hai cuộc chiến ... tranh. Ng ợc lại chiến tranh đã đem lại r t nhiều cơ hội cho nước Nh t - chiến tranh thế giới thứ nh t được coi là Cuộc chiến tranh t t nh t trong lịch sử Nh t Bản vì nh ng mối lợi mà Nh t thu ... k t lịch sử dân t c với lịch sử khu vực và thế giới. II. Thi t bị t i liệu dạy - học - Lược đồ Châu á sau chiến tranh thế giới thứ nh t. - Tranh ảnh, t liệu về Nh t Bản trong nh ng năm 1918 -...
 • 13
 • 2,826
 • 17

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

giáo án bài 16 các nước đông nam á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy
... Anh. GV hỏi: Qua phng trào đấu tranh của hai nước trong thời kỳ 191 9-1 939. Hãy r t ra đặc điểm chung? - HS trả lời, bổ xung. Cuối cung GV ch t lại: Thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, ... Điện. - Đọc trước bài 15. Sưu t m t i liệu về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai + Tiểu sử, hình ảnh của Hit-le.+ Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingr t, Cuốc Xơ, trận Trân Châu C ng) . Bài 16 ... đấu tranh giải ph ng dân t c. Kh ng nh ng vậy, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nh t, cách m ng th ng Muời ở Nga t n c ng, giai cấp vô sản Nga bước lên vũ đài chính trị với cư ng vị là ng ời...
 • 13
 • 8,663
 • 37

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... Bài 12 NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI I. NƯỚC ĐỨC TRONG NH NG NĂM 1918 - 19291. Nước Đức và cao trào cách m ng 1918 - 1923 - Sau chiến tranh thế giới thứ nh t, Đức nước ... H t- le, thủ lĩnh của Đ ng Quốc xã Đức lên nắm chính quyền. - Ng y 30/1/1933, H t- le lên làm Thủ t ng, mở ra m t thời kì đen t i trong lịch sử nước Đức => Chủ nghĩa ph t x t đã th ng thế Đức Cuộc ... Hitle t x ng là Quốc trư ng su t đời+ Thành lập T ng hội đ ng kinh t (7/1933)=> Nền CN được phục hồi và ph t triển nhanh ch ng + T ng ng ho t đ ng chuẩn bị chiến tranh Đức trở thành...
 • 9
 • 2,413
 • 37

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18.Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... lư ng t ng 69%. - Chiếm 48% t ng sản lư ng c ng nghiệp thế giới (1928). - Đ ng đầu thế giới về sản xu t t , dầu lửa, thép * T i chính: Nắm 60% trữ lư ng v ng của thế giới. - Mỹ trở thành trung ... trung t m c ng nghiệp, thư ng mại, t i chính quốc t . NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX1. T nh hình kinh t - Kinh t ph t ... ph t x t của nhân dân lao đ ng Nh t. Ti t 27, bài 18I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XXII. NƯỚC MĨ TRONG NH NG NĂM 1929 - 1939 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)1....
 • 20
 • 2,297
 • 14

Bài 18 - Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8

Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), lớp 8
... v ng của thế giới Số 1Vị trí các ng nh c ng nghiệp của Mĩ trên thế giới ( t , dầu lửa, ) I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.BÀI 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI ... Dư ng, - Sau Chiến tranh thế giới thứ nh t, kinh t Mĩ trở nên phồn thịnh, là trung t m c ng nghiệp, t i chính duy nh t của thế giới. NƯỚC MĨ I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế ... PH T TRIỂN CỦA KINH T MĨ69% T c độc t ng trư ng của sản lư ng c ng nghiệp (1923 – 1929)48%Chiếm t ng sản lư ng c ng nghiệptoàn thế giới (Mĩ: 48, thế giới: 52%)60%Nắm trong tay trữ lượng...
 • 6
 • 4,109
 • 27

Bài 18. Nướcgiữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939)THẾ GIỚI (191 8- 1939)I - Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.I - Nước Mĩ trong ... bang và quận CôLumBia. Bài 18 Bài 18: : NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939)THẾ GIỚI (191 8- 1939)I - Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế ... đ ng Mĩ cực khổ ?đ ng Mĩ cực khổ ? Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH Bài 18: NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (191 8- 1939)THẾ GIỚI (191 8- 1939)I - Nước Mĩ trong thập...
 • 23
 • 1,271
 • 3

Bài 13: NướcGiữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)

Bài 13: Nước Mĩ Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918 - 1939)
... ph t triển kinh t Mĩ:+Năm 1929 sản lư ng c ng nghiệp Mĩ chiếm 48%sản lư ng c ng nghiệp thế giới ng đầu thế giới về sản xu t t , thép, dầu mỏ…+Năm 1929 nắm 60% dự trữ v ng của thế giới. ... của t nh hình trên ? *H u qu :ậ ả - Kinh t : phá hủy nghiêm tr ng các ng nh sản xu t c ng, n ng và thư ng nghiệp (c ng nghiệp chỉ còn 53.8%, 40% t ng số ng n h ng phải đ ng cửa ) - ... ề t đ ng th i thi hành chính sách ng n ế ồ ờchăn c ng nhân đ u tranh , đ c bi t là ấ ặ ệ ng i có t t ng ti n b ườ ư ưở ế ộ Cuộc kh ng ho ng kinh t để lại hậu quả như thế nào đối với nước...
 • 36
 • 670
 • 3

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
... các nước trong khu vực Đ ng Nam Á kh ng có là gì ?N t chính của cuộc CM 1932 ?K t quả và t nh ch t của cuộc CM nầy ? LƯỢC ĐỒ Đ NG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚICHÚ THÍCHA ... thế nào về kinh t , chính trò và xã hội ? XiêmSau TK XIXv ng đệm Anh-Pháp T i sao Xiêm là nước duy nh t trong khu vực Đ ng Nam Á kh ng trở thành thuộc đòa của các nước t bản phư ng T y? ... Đ ng Nam Á t sau CTTG I đến năm 1939. T ô ng Pha t Thích Ca – Thaùi Lan Phong trào dân t c TS ph t triển mạnh về kinh doanh và chính trò.Đ ng TS thành lập có ảnh hư ng trong xã...
 • 57
 • 870
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài 12 nước đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giớibài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 lớp 8bài 13 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939 tiết 16bài 17 châu âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939lịch sử 11 bài 14 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939châu âu và nước mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939bai 18 nuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioitiết 27 bài 18 nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinuoc duc giua hai cuoc chien tranh the gioibài 11 tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại lịch sử 11 gv ng t duybài 19 nhật bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1929 1939châu á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939nước mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giớinuoc mi giua hai cuoc chien tranh the gioiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ