Tài liệu về : “Đề thi lớp 10 Anh năm 2013 tỉnh Phú Thọ pdf

de thi lop 10 ca nam

de thi lop 10 ca nam
... : Anh V– ăn(Ch¬ng Tr×nh NC).Họ v tªn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .à Lớp : . . . . . . . . . .Sè b¸o danh: . . . . . . . . . .Nội dung c©u hỏi đề ... . . . .à Lớp : . . . . . . . . . .Sè b¸o danh: . . . . . . . . . .Nội dung c©u hỏi đề số : 007 I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.1). A). dirty B). thirsty C). ... . . . . . .à Lớp : . . . . . . . . . .Sè b¸o danh: . . . . . . . . . .Nội dung c©u hỏi đề số : 008I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently.1). A). nothing B). maths...
  • 32
  • 116
  • 0

De Thi lop 10 nhieu nam

De Thi lop 10 nhieu nam
... GD-ĐT Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Bắc-Giang năm học : 2007-2008 môn: toán Tìm các giá trị của x,y thoả mãn x2+ xy +y2 = 3(x+y-1). Hết Sở GD-ĐT Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ... của P=(x+y)(x+z). Hết Sở GD-ĐT Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Bắc- Giang năm học : 2009-2 010 môn: toán ngày thi: 10- 07-2009 (thời gian làm bài 120phútCâu1(2đ) 1/ Tính: 49+ 2/ ... .111111cbazyx++>++ Hết Sở GD-ĐT Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Bắc- Giang năm học : 2009-2 010 môn: toán ngày thi: 08-07-2009 (thời gian làm bài 120phútCâu1(2đ) 1/ Tính: 4. 25 2/...
  • 28
  • 31
  • 0

Đề thi lớp 10 tỉnh Quảng Bính môn Toán năm 2013 ppt

Đề thi lớp 10 tỉnh Quảng Bính môn Toán năm 2013 ppt
... bình kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt năm học 2012 - 2013 ( CHNH THC) Khoỏ ngy 04 - 07 - 2012 Mụn : TON H tờn : Thi gian lm bi : 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) SBD: M : 011 thi gm ... Mã đề 011 - 013 Trang 1 HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 Khóa ngày 04 - 07 - 2012 Môn: TOÁN MÃ ĐỀ: 011-013 * Đáp án ... 1,5 điểm 3 3 (I)2 7x yx y    Mã đề 011 - 013 Trang 2 Cộng từng vế hai phương trình của (I) ta được: 5 10 y 0,5 2y  0,25 Do đó, ta có 3 3 3( ) ...
  • 4
  • 112
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP