Tài liệu về : “Vốn cố định doc

Vốn cố định.doc

Vốn cố định.doc
... vốn cố định của doanh nghiệp cần xác định đúng đắn hệ thống các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định. Hệ thống chỉ tiêu đó bao gồm:• Hệ thống các chỉ tiêu tổng hợpHiệu suất sử dụng vốn cố định ... 6.Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp .Vốn cố định là phần vốn biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp,phản ánh bằng năng lực sản ... sau:-Hiệu suất sử dụng vốn cố định trong quý 3 là 4,65 điều này có nghĩa cứ 1 dồng vốn cố định ở công ty thì tạo ra 4,65đ doanh thu thuần.Trong quý 4 là 5,59 có nghĩa là cứ 1đồng vốn cố định thì tạo ra...
 • 18
 • 321
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định.DOC

Giải pháp nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn cố định.DOC
... sử dụng vốn cố địnhPhần IVốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệpI- Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp.1. Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định ... Khái niệm vốn cố định.Theo quy định hiện hành của Việt Nam thì " ;Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, hay vốn cố định là toàn bộ giá trị bỏ ra đề đầu t vào tài sản cố định ... dụng vốn cố định.Nh đã nói: Tài sản cố định là hình thái vật chất của vốn cố định. Do đó khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ngời ta thờng xem xét thông qua hiệu quả sử dụng tài sản cố định.Xuất...
 • 27
 • 376
 • 4

Phân tích chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong chế tỷ giá cố định, vốn cố định.doc

Phân tích chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong cơ chế tỷ giá cố định, vốn cố định.doc
... trong cơ chế tỷ giá cố định, vốn cố địnhPHẦN II – CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG CƠ CHẾ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH, VỐN CỐ ĐỊNH :Trong trường hợp vốn cố đònh thì Fr = 0 nghóa là lưu động vốn hoàn toàn không ... khóa, chính sách tiền tệ trong cơ chế tỷ giá cố định, vốn cố địnhPHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TRONG CƠ CHẾ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH, VỐN CỐ ĐỊNHPHẦN I – CƠ SƠÛ LÝ LUẬNI – Chính sách ... luận :Trong trường hợp lãi suất cố đònh, vốn cố đònh thì chính sách tiền tệ không có tác dụng ⇒ Vô hiệu.3. Kết luận : Trong trường hợp lãi suất cố đònh, vốn cố đònh thì không thể thực hiện chính...
 • 12
 • 870
 • 8

Vốn cố định.doc

Vốn cố định.doc
... thiết bị. Vốn đó gọi là vốn kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Vì vậy vốn là điều kiện cơ sở vật chất không thể thiếu đợc đối với mọi doanh nghiệp .Vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định ... cấu của đề tài:Chơng I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng vốn cố định trong các doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.Chơng ... lý luận về VCĐ và TSCĐ trong các doanh nghiệp1.1. Khái quát chung về tài sản cố định và vốn cố định1.1.1. Tài sản cố định1.1.1.1. Khái niệmĐể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh...
 • 26
 • 86
 • 0

Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty giới và xây lắp số 13.doc

Công tác quản lý vốn cố định tại Công ty cơ giới và xây lắp số 13.doc
... hiệu quả sử dụng vốn cố định ngay từ khâu lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định, xem xét cơ cấu đầu t tài sản cố định cho đến khâu sử dụng. Quản lý tài sản cố định vốn cố định nhằm nâng cao ... để phân loại vốn, nếu căn cứ vào công dụng kinh tế của vốn, ngời ta chia vốn thành hai loại: vốn cố định vốn lu động.II /Vốn cố định: 1/Khái niệm và cách phân loại tài sản cố định. 1.1/ Khái ... sản cố định thuê hoạt động và tài sản cố định thuê tài chính.1.2.6/ Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành :-Tài sản cố định hình thành theo nguồn vốn chủ sở hữu.-Tài sản cố định...
 • 37
 • 225
 • 4

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.doc

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.doc
... hao bình quân11Chơng I: Những vấn đề lý luận về vốn cố định và tài sản cố định trong các doanh nghiệp. Chơng II : Thực trạng quản trị vốn cố định tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt ... doanh nghiệp (DN). Vì vậy vốnlà điều kiện cơ sở vật chất không thể thiếu đợc đối với mọi doanh nghiệp. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định (VCĐ) và vốn lu động, việc khai thác ... phải sử dụng một số vốn nhất định để đầu t, mua sắm các yếu tố cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nh tài sản cố định (TSCĐ), trang thiết bị. Vốn đó gọi là vốn kinh doanh của...
 • 31
 • 207
 • 2

Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam.doc
... Khái niệm vốn cố định. Theo quy định hiện hành của Việt Nam thì Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, hay vốn cố định là toàn bộ giá trị bỏ ra đề đầu t vào tài sản cố định nhằm ... dụng vốn cố định. Nh đã nói: tài sản cố định là hình thái vật chất của vốn cố định. Do đó khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định ngời ta thờng xem xét thông qua hiệu quả sử dụng tài sản cố định. Xuất ... 29Phần I Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định của Doanh nghiệp I-/ Tầm quan trọng của vốn cố định đối với Doanh nghiệp. 1-/ Khái niệm, đặc điểm và nguồn hình thành vốn cố định trong...
 • 76
 • 366
 • 16

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Chè Long Phú.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty Chè Long Phú.doc
... vố cố định nh sau: Về hiệu suất sử dụng vốn cố định: cứ 1 đồng vốn cố định bỏ ra thì thu đ-ợc 1,01 đồng lợi nhuận.Về hàm lợng vốn cố định: để tạo ra 1 đồng doanh thu tiêu thụ sản phẩm số vốn ... 1:Những Vấn Đề Chung Về Vốn Cố Định Và Quản Lý Sử Dụng Vốn Cố Định 1.1 Khái quát chung về Vốn Cố Định. 1.1.1 Khái niệm.Việc mua sắm, xây dựng, lắp đặt các tài sản cố định( TSCĐ) của doanh nghiệp ... dụng Vốn cố định. - Chơng 2: Thực trạng về Vốn cố định và quản lý, sử dụng Vốn cố định tại Công Ty Chè Long Phú .- Chơng 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố...
 • 31
 • 860
 • 28

Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68.DOC

Công tác quản lý vốn cố định tại công ty cổ phần xây lắp và phát triển kỹ thuật hạ tầng số 68.DOC
... nhiêu.2.5.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định: Như đã nói ở trên: tài sản cố định là hính thái vật chất của vốn cố định . Do đó khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định người ta thường xem xét thông ... Hàm lượng vốn cố định (8) = (4) : (1)0,6 0,36 -0,24 66,679- Tỷ suất lợi nhuận(trước thuế) vốn cố định (9) = (2)/(4) 0,64 0,93 0,29 31,1810- Tỷ suất lợi nhuận(sau thuế) vốn cố đinh (10) ... doanh.Có những chỉ tiêu biểu đạt hiệu quả sử dụng tài sản cố định( vốn cố định) như sau:* Chỉ tiêu 1: Sức sinh lợi của tài sản cố định Công thức tính: Sức sinh lợi của TSCĐ =Lợi nhuận tronh...
 • 60
 • 151
 • 5

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần may II Hải Dương.doc

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần may II Hải Dương.doc
... 12Khoá luận tốt nghiệp Vũ Thị Hường – Q9K1CHƯƠNG I. VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.1.1. TSCĐ và vốn cố định của doanh nghiệp:1.1.1. TSCĐ trong doanh nghiệp:Một ... luận bao gồm ba phần chính:Chương I: Vốn cố định và hiệu quả sử dụng vốn cố định trong các doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại Công ty Cổ phần may II Hải Dương. ... nghiệp Vũ Thị Hường – Q9K1LỜI NÓI ĐẦU Vốn cố định (VCĐ) là một bộ phận vốn đầu tư ứng trước về Tài sản cố định (TSCĐ) nên quy mô của VCĐ lớn hay nhỏ sẽ quyết định đến qui mô của TSCĐ ảnh hưởng...
 • 27
 • 321
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP