Tài liệu về : “ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC pdf

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI BÌNH 2009 - 2010 MÔN HÓA HỌC pdf
... trăm mỗi muối đều là 8,69% thì phải hoà tan bao nhiêu gam mỗi muối trên. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9Năm học 2009 - 2 010 MÔN: HOÁ HỌCThời gian làm bài 150 pMã kí hiệuH - D03 - HSG 9- 09AA AACâu ... hoá học nên khối lượng của khí metan ban đầu bằng với khối lượng của hỗn hợp X. S GIO DC - O TO THI BèNH THI TUYN SINH VO LP 10 THPT CHUYấN THI BèNH Nm hc 200 9-< /b> 2 010 MễN THI: hoá học Thi ... 1:1:24Vậy CT của muối kép: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2Okỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Nguyễn Trãi - năm học 2009 2 010 Môn thi: hoá học sở giáo dục và đào tạo Hải dơngCâu I (2.5điểm)1. Đốt...
 • 25
 • 461
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : VẬT LÍ

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN    THÁI NGUYÊN                            NĂM HỌC 2012 – 2013                                                   MÔN : VẬT LÍ
... TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 – 2013 MÔN : VẬT LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC ( Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2,0 điểm) Một bình ... tên thí sinh: ………………………………… Số báo danh:……………………………… ( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) S 3S SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN NĂM HỌC 2012 ... 100 0 kg/m3. a, Tìm áp lực của nước bên ngoài bình tác dụng lên đáy bình. b, Nếu không đổ nước mà đặt vào đáy bình một quả cân nhỏ khối lượng 300 g thì phải đặt nó vào vị trí nào để đáy bình...
 • 5
 • 636
 • 8

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2013 – 2014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC NINH NĂM HỌC 2013 – 2014
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi: Toán (Dành cho tất cả thí sinh) Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20 tháng ... ĐỀ CHÍNH THỨC www.VNMATH.com UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn thi: Toán (Dành cho thí sinh thi ... chấm. - Điểm toàn bài không làm tròn số ( ví dụ: 0,25, hoặc 0,75 vẫn giữ nguyên ). www.VNMATH.com UBND TỈNH BẮC NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC...
 • 8
 • 3,655
 • 102

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa từ 2007-2008 đến 2009-2010

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa từ 2007-2008 đến 2009-2010
... số nguyên. Hết Đề chính thứcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HOÁ NĂM HỌC: 2008 >-2 009 MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên Tin) Thời ... thí sinh: ………………………………… Số báo danh: …………………… Đề chính thứcSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN LAM SƠN THANH HOÁ NĂM HỌC: 200 9-< /b> 2 010 MÔN: TOÁN (Dành cho học sinh thi ... Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên toán trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hoá================================================SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN...
 • 5
 • 673
 • 13

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP