Tài liệu về : “Panduan Microsoft Access 2007 doc

Panduan Microsoft Access 2007 doc

Panduan Microsoft Access 2007 doc
... record-record yang memenuhi kriteria tertentu. Diktat Microsoft Access 2007 | 13 2. Membuat Form dengan Fasilitas Form Wizard Access 2007 menyediakan fasilitas Form Wizard dimana dalam pembuatan ... lalu klik Next. Diktat Microsoft Access 2007 | 14 Gambar 2.3 Form pemilihan tampilan  Pada form ketiga, anda bisa memilih style yang anda suka. Pilih Access 2007 lalu klik Next. ... memyebabkan Microsoft Access tidak mengeksekusi perintah yang diberikan.  Penulisan harus diawali dengan tanda sama dengan (“=”).  Penulisan yang tepat adalah IIf. Walaupun demikian Microsoft Access...
 • 38
 • 102
 • 0

Panduan Microsoft Access 2007 pptx

Panduan Microsoft Access 2007 pptx
... record-record yang memenuhi kriteria tertentu. Diktat Microsoft Access 2007 | 13 2. Membuat Form dengan Fasilitas Form Wizard Access 2007 menyediakan fasilitas Form Wizard dimana dalam pembuatan ... lalu klik Next. Diktat Microsoft Access 2007 | 14 Gambar 2.3 Form pemilihan tampilan  Pada form ketiga, anda bisa memilih style yang anda suka. Pilih Access 2007 lalu klik Next. ... memyebabkan Microsoft Access tidak mengeksekusi perintah yang diberikan.  Penulisan harus diawali dengan tanda sama dengan (“=”).  Penulisan yang tepat adalah IIf. Walaupun demikian Microsoft Access...
 • 38
 • 78
 • 0

Tài liệu Microsoft Excel 2007 doc

Tài liệu Microsoft Excel 2007 doc
... phải chọn Microsoft Office, sau đó di chuyển chuột đến chữ Microsoft Office Excel 2007 thì dừng lại. B3. Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel. Hình 1.7. Các bước khởi động Microsoft ... Excel 2007, bạn nên lưu tập tin theo kiểu Excel 97-2003 Workbook (*.xls) Cài thêm Office 2007 Compatibility Pack cho Office 2003 và Office XP để đọc được định dạng mới của Excel 2007 Microsoft ... Office Prepare  Encrypt Document  đặt mật mã 2 lần. Microsoft Excel 2007 Bài 1. Làm quen với bảng tính Trần Thanh Phong 4 1.1.2. Ribbon là gì? ibbon: Excel 2007 thay đổi giao diện người...
 • 47
 • 80
 • 0

Tài liệu Microsoft Access 2007 Data Analysis P1 pdf

Tài liệu Microsoft Access 2007 Data Analysis P1 pdf
... ixMichael Alexander Microsoft ® Access 2007 Data Analysis01_104859 ffirs.qxp 2/20/07 3:02 PM Page iii01_104859 ffirs.qxp 2/20/07 3:02 PM Page x Microsoft ® Access2007 Data Analysis03_104859 ... advanced Access functions, building complex analytical processes with ease. By the end ofxxii Introduction03_104859 flast.qxp 2/17/07 12:49 AM Page xxiiMichael Alexander Microsoft ® Access 2007 Data ... xix01_104859 ffirs.qxp 2/20/07 3:02 PM Page ii03_104859 flast.qxp 2/17/07 12:49 AM Page xx Microsoft ® Access2007 Data Analysis01_104859 ffirs.qxp 2/20/07 3:02 PM Page iIf you were to ask a random...
 • 30
 • 75
 • 0

Tài liệu Microsoft Access 2007 Data Analysis P2 pptx

Tài liệu Microsoft Access 2007 Data Analysis P2 pptx
... VBAJust as Excel has macro and VBA functionality, Microsoft Access has itsequivalents. This is where the true power and flexibility of Microsoft Access data analysis resides. Whether you are using ... full advantage of Access as a powerful data analysissolution. This chapter covers the fundamentals of Access and methods tobring data into the program. Access TablesUpon opening Access, you notice ... already in Access. NOTEAn Access table is limited to 256 columns but has no row limitation.This is not to say that Access has unlimited data storage capabilities. Every bitof data causes the Access...
 • 20
 • 68
 • 0

Tài liệu Microsoft PowerPoint 2007 docx

Tài liệu Microsoft PowerPoint 2007 docx
... PowerPoint để tạo file trình diễn cơ bản. 1. Giới thiệu Microsoft Power Point 2007 Microsoft PowerPoint là một phần mềm thông dụng trong bộ Microsoft Office dùng hỗ trợ đắc lực cho việc trình ... ứng dụng - Work area: màn hình làm việc chính, dùng để sọan thảo file PowerPoint 2007. Microsoft PowerPoint 2007 DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 10/47 o Slide show: xem ... slide show. Bài tập 2: Slide từ Theme có sẵn 1. Tạo một file PowerPoint 2007 từ theme Civic Microsoft PowerPoint 2007 DurianGroup - www.DurianGroup.Wordpress.com Trang 13/47 2. Nhập nội...
 • 47
 • 64
 • 0

Tài liệu Hướng Dẫn sử dụng Microsoft Excel 2007 docx

Tài liệu Hướng Dẫn sử dụng Microsoft Excel 2007 docx
... phải chọn Microsoft Office, sau đó di chuyển chuột đến chữ Microsoft Office Excel 2007 thì dừng lại. B3. Nhấp chuột vào biểu tượng để khởi động Excel. Hình 1.7. Các bước khởi động Microsoft ... Excel 2007, bạn nên lưu tập tin theo kiểu Excel 97-2003 Workbook (*.xls) Cài thêm Office 2007 Compatibility Pack cho Office 2003 và Office XP để đọc được định dạng mới của Excel 2007 Microsoft ... Office Prepare  Encrypt Document  đặt mật mã 2 lần. Microsoft Excel 2007 Bài 1. Làm quen với bảng tính Trần Thanh Phong 4 1.1.2. Ribbon là gì? ibbon: Excel 2007 thay đổi giao diện người...
 • 47
 • 196
 • 4

Tài liệu Microsoft Access 2007 pptx

Tài liệu Microsoft Access 2007 pptx
... without using Microsoft Access. Instead,the reader uses the Microsoft Snapshot Viewer program.You can find a link to downloadthis program on the following Microsoft page:support .microsoft. com/kb/175274NOTE3.Click ... the Install and Use the Publish as PDF or XPS Add-in from Microsoft link.3.Click the Microsoft Save as PDF or XPS Add-in for 2007 Microsoft Office Programslink. The Office Online page for ... haveto switch back and forth to get the layout you prefer and to size the controls properly. Access 2007 helps you reduce much of this design drudgery by offering a new report viewcalled Layout....
 • 404
 • 136
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu về cách sử dung Access 2007 doc

Tài liệu Tìm hiểu về cách sử dung Access 2007 doc
... đầu với Microsoft Access 2007 từ Menu Start hoặc từ Shortcut. Trang Getting Started with Microsoft Office Access sẽ xuất hiện.Bước 2: Trên trang Getting Started with Microsoft Office Access ... view. Microsoft Access 2007 cung cấp một số Template với một số sản phẩm, và bạn có thể tải về nhiều hơn từ Microsoft Office Online. Vậy Template là gì? Trong bối cảnh Microsoft Office Access 2007, ... thành phần giao diện mới trong Microsoft Access 2007 là:- Getting Started with Microsoft Office Access: Trang này được hiển thị khi bạn bắt đầu với Access. - Microsoft Office Fluent Ribbon:...
 • 100
 • 121
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP