Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

Tài liệu Báo cáo
... thdng tin va truyen thdng trong hoat ddng thdng tin - thU vien, mdt loai hinh mdi ra ddi dd la Thu vien sd - phUdng thire td chirc, tao lap, luu trir, phan phdi va quan ly thdng tin hien ... Thdng tin - ThU vien d cae trudng dai hpc ddng vai trd quan trpng trong viec phuc vu tai lieu, thdng tin, tri thUe cho ngudi day va ngudi hpc, dap irng nhiem vu ddi mdi phUdng phap day - hpe, ... thdi gian, thien tai, khi hau va tin suit sif dung. 3. Xay dung bo suu tap so' luan an, luan van tai Trung tam Thong tin - Thir vien Dai hoc Vinh Viee xay dufng eac bd sUu tap sd...
 • 5
 • 651
 • 0

Tài liệu Báo cáo " XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ORACLE " doc

Tài liệu Báo cáo
... ảnh. 3.3. Xây dựng mô hình CSDL phân tán cho hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai chứa thông tin chi tiết đến từng thửa đất (bao gồm dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian), thông tin này ... thống thông tin đất đai được nhiều đơn vị trong nước nghiên cứu xây dựng, các hệ thống cơ bản đều được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở luật hiện hành. Tuy nhiên, các hệ thống thông tin đất ... năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường không ngừng nổ lực trong việc xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các mục tiêu quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng xây dựng Chính phủ...
 • 8
 • 1,406
 • 11

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng quy trình tính toán thiết kế máy cắt bằng tia nước thuần khiết " pdf

Tài liệu Báo cáo
... tốc dòng chảy tại mặt cắt 1-1 ; p1 [Pa]: áp suất dòng chảy tại mặt cắt 1-1 ; v2 [m/s]: Vận tốc dòng chảy tại mặt cắt 2-2 ; p2 [Pa]: áp suất dòng chảy tại mặt cắt 2-2 ; r[kg/m3]: ... select effectively water-jet cutting machines in civil, military and industrial engineering. Key words: Cutting machine, design process, process calculation, water jet cutting machine. 1. ĐặT ... set of water-jet cutting machine. This paper introduces a new design process for selection of equipment such as pump, nozzle, nozzles movement and control systems for water-jet cutting machine....
 • 10
 • 716
 • 5

Tài liệu Báo cáo "Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tích " potx

Tài liệu Báo cáo
... Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 29, Số 1S (2013) 18 7-1 95 187 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân ... quyển mực cao. Nghiên cứu đã xây dựng được ba chỉ số chỉ thị ngày bùng nổ gió mùa tại Nam Bộ bao gồm chỉ số mưa, chỉ số gió vĩ hướng và chỉ số gradient nhiệt độ. Chỉ số mưa mô phỏng cho ngày ... thảo luận Xây dựng các chỉ số cảnh báo/ dự báo cho ngày gió bùng nổ gió mùa có vai trò cực kì quan trọng trong nghiên cứu cũng như dự báo sự xuất hiện của gió mùa mùa hè. Vì mỗi chỉ số phản...
 • 9
 • 532
 • 0

Tài liệu BÁO CÁOXÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG SẢN PHẨM XE KAMAZ TẠI CÔNG TY DAESCO” docx

Tài liệu BÁO CÁO ” XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG SẢN PHẨM XE KAMAZ TẠI CÔNG TY DAESCO” docx
... phương tiện quảng cáo sau:-Quảng cáo trên truyền hình.-Quảng cáo trên báo chí.-Quảng cáo pano, áp phích.-Quảng cáo bằng catalog.Đây là những phương tiện quảng cáo này thư ng xuyên tiếp xúc ... kênh truyền thông 305 .Xây dựng ngân sách cho cổ động 316.Triển khai và đánh giá kết quả truyền thông cổ động 31III .Xây dựng chính sách quảng cáo 311.Mục tiêu của quảng cáo 312 .Xây dựng ngân ... cáo ồ ạt trên các phương tiện thông tin quảng cáo liên tục trên các phương tiện thông tin: truyền hình, báo chíquảng cáo liên tục trên các phương tiệnquảng cáo lai raiquảng cáo...
 • 42
 • 617
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QỦA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIĐề Tài : Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB ... thiết của đề tài : - Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế ... .III/> Nội dung khoa học của đề tài : - Chương trình mơ phỏng hệ thống viba số có nội dung chính là : mơ phỏng bộ điều chế số M trạng thái MASK MFSK MPSK QASK . gồm các phần sau : - Màn hình giao...
 • 8
 • 608
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG – SINH VIÊN – PHỤ HUYNH (SMS FOR EDUCATION) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... cách xây dựng website, phần mềm. - Xây dựng website thông báo, hướng dẫn cách sử dụng cú pháp nhắn tin, xem điểm, thông báo trực tuyến. Xây dựng phần mềm giúp giảng viên nhập dữ liệu. Xây dựng ... Duy Bình Khoa Tin Học, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Mục tiêu của “SMS FOR EDUCATION” là để hỗ trợ sinh viên đăng kí tín chỉ, xem các thông báo, thông tin mới nhất từ ... thể theo sát tình hình học tập của con em mình. 1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về cách xây dựng Cơ sở dữ liệu (Database), xây dựng phần mềm quản lý, các vấn đề...
 • 4
 • 450
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH “AI LÀ TRIỆU PHÚ” " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... Văn Vỹ, Hồ Thị Ngọc Ánh Lớp 09I2, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng GVHD: TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại ... 2.3. Cơ sở dữ liệu Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 3 Hình 2. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu giữa các ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH...
 • 4
 • 893
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: de tai nghien cuu khoa hoc xay dung bo suu tap vay lieu noi thatxây dựng bộ sưu tập tư liệu video dạy học môn địa lí ở trường thcsbáo cáo xây dựng chính quyền cơ sởxây dựng bộ sưu tậpxây dựng bộ sưu tập luận vănxây dựng bộ sưu tập sáchxây dựng bộ sưu tập tổng quátmàn hình tiến hành xây dựng bộ sưu tập cho tất cả các bộ sưtài nguyên thông tin thư việnbáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngđề tài báo cáo xây dựng chiến lược quảng cáobáo cáo xây dựngbáo cáo xây dựng làng văn hóabáo cáo xây dựng đội ngũ trí thứcmẫu báo cáo xây dựng làng văn hóaBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ