Tài liệu Đồ Án Tốt ngiệp " Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân " pptx

Tài liệu Đồ Án Tốt ngiệp " Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân " pptx

Tài liệu Đồ Án Tốt ngiệp
... - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B PHẦN XII: KẾT LUẬN. Với nhiệm vụ được giao: Thiết kế nhà máy chế biến phê ... http://www.ebook.edu.vn - 110 - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B TÀI LIỆU THAM KHẢO. I. Kỹ thuật sản xuất phê. Nguyễn Quang ... tư cho thiết bị chính nhà máy: T1 = 14552 (tr.đồng). 3. Vốn đầu tư mua thiết bị phụ khác 5%T1: http://www.ebook.edu.vn - 102 - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành...
 • 113
 • 1,211
 • 2

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế nhà máy nhiệt điện" ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp
... 0,80≈ Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy nhiệt điện Trường Khoa………………. ………… o0o………… Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy nhiệt điệnNguyễn Đức Thắng Kỹ thuật Năng Lượng 1 - K491 Đồ án tốt nghiệp ... ngày trong tháng.Nguyễn Đức Thắng Kỹ thuật Năng Lượng 1 - K4992 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy nhiệt điện TÀI LI U THAM KH OỆ Ả[1] - Nguyễn Công Hân và Phạm Văn Tân. Thiết kế Nhà máy Nhiệt ... /h995≈ Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy nhiệt điện CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ CHÍNHHai tổ máy giống nhau, nên dưới đây chỉ tính chọn thiết bị chính cho một tổ máy (trừ ống...
 • 105
 • 846
 • 3

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy tinh luyện dầu thực vật năng suất 50 m3/ngày pot

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy tinh luyện dầu thực vật năng suất 50 m3/ngày pot
... Leucithin thương mại Nước (2%) Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy tinh luyện dầu thực vật năng suất 50 m3/ngày Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy tinh luyện dầu thực vật năng suất 50 ... dưỡng càng ít càng tốt. Dựa vào những nguồn dầu tinh luyện trên thị trường và qua kinh nghiệm thực tế sử dụng, người ta có thể rút ra một số u cầu cụ thể: Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy ... kiện thuận lợi sẽ xẩy ra sự hydrat hóa dễ dàng, các kết tủa hạt rắn nhanh chóng tạo thành, tách ra khỏi dầu. Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy tinh luyện dầu thực vật năng suất 50 m3/ngày ...
 • 78
 • 845
 • 4

Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân
... http://www.ebook.edu.vn - 105 - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B 7. Doanh thu của nhà máy. + Hiện nay giá phê nhân sản xuất theo ... - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ Thực Phẩm Lê Thị Thu Hiếu - Lớp 01H2B 7.4. Máy đánh bóng. + Chọn 2 máy đánh bóng. + Lượng nguyên liệu vào mỗi máy: ... bảo sự hoạt động của nhà máy được liên tục, nhà máy đã chuẩn bị một máy phát điện dự phòng. http://www.ebook.edu.vn - 10 - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp Ngành Công Nghệ...
 • 112
 • 1,297
 • 7

Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm
... 4:CÂN BẰNG NGUYÊN LIỆU.4.1 Tình hình sản xuất của nhà máy: 4.1.1 Bảng thu nhập nguyên liệu của nhà máy. Ở Daklak vào tháng 8 thường mưa và nguyên liệu ít nên cho nhà máy ngừng sản xuất vào thời ... Năng suất của nhà máy tính trong 1 giờ: 7.500kg /giờ.4.2 Cân bằng nguyên liệu cho sản xuất phê nhân. Để đơn giản ta tính toán cho 1000 kg nguyên liệu phê quả/giờ cho loại phê Robusta.SVTH: ... trong nước cũng như xuất khẩu. Xuất phát từ tình hình đó, tôi chọn đề tài thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân theo phương pháp khô với năng suất khoảng hơn 30.000 tấn phê quả tươi/năm.SVTH:...
 • 89
 • 905
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung pptx
... trong không gian với vận tốc 300.000km/giây. Đồ xunồ án tốt nghng ễhiệp TThiết kế nguuồn ổn áp dải rộng kiễiểu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung Nguyễn Ngọc ... hoàn Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung Nguyễn Ngọc Khoa Lớp: Điện tử - Viễn Thông 2 PHẦN I TRUYỀN HÌNH MÀU Đồ xunmộ1.2a. Nồ án tốt nghng ... được nhà sản xuất và người tiêu dùng quan tâm đến rất nhiều. Vì vậy em đã chọn đề tài “Thiếtkế bộ nguồn ổn áp dải rộng kiểu xung ngắt mở cho máy thu hình màu”. Trong quá trình làm đề tài luận...
 • 79
 • 647
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện pptx

Tài liệu Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện pptx
... Đồ án môn học thiết kế nhà máy điện Đồ án môn học thiết kế NMĐNĐ. 10Chơng II. Nêu các phơng án v chọn MBA. II.1. Nêu các phơng án. Chọn sơ đồ nối ... Chơng VI.Sơ đồ tự dùng v chọn thiết bị tự dùng 61 VI.1.Sơ đồ nối điện tự dùng 61 VI.2.Chọn máy biến áp tự dùng 61 VI.3.Chọn khí cụ điện tự dùng 62 Đồ án môn học thiết kế NMĐNĐ. Máy biến ... phơng án III l: A = AB1 +AB2 = 3391,48 + 1741,55 = 5133,028 MWh Bảng 2-6 Phơng án Phơng án I Phơng án II Phơng án III A,MWh 3678,959 5852,705 5133,028 Đồ án môn học thiết kế...
 • 63
 • 567
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy nhiệt điện ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy nhiệt điện ppt
... và phương án II để tính toán, so sánh cụ thể hơn về kinh tế và kỹ thuật nhằm chọn được sơ đồ nối điện tối ưu cho nhà máy điện. ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 44 X9 ... XNEEXXXXE34 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy nhiệt điện . ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 41EEXXXE34N X13 ... XXEEENEXXĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 10 Phương án này đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải ở các cấp điện áp . Có số lượng máy biến áp giảm so với các phương án trước . Có...
 • 85
 • 1,068
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy điện docx

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy điện docx
... sơ cấp định mức trên 1000 A. Ta có sơ đồ nối dây các thiết bị đo: Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện 50 - Điện kháng tính toán của nhánh nhà máy XttNM.đm= X9FdmcbSS = 0.213862.5100 ... 25.1068.085cosmax==ϕUTP MVA Tính toán tương tự như với cấp điện áp máy phát. Các số liệu tính toán được cho trong bảng sau. Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện 9 máy vào hệ thống tương đối ... 1*3.HTttHTdmtbSXU = 17.8864*24003*10.5 = 16.733 kA - Điện kháng tính toán của nhánh nhà máy Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện 102 Icb = 4.753 3 10.5SU=× = 0.261 kA= 261...
 • 112
 • 1,142
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy điện pdf

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế nhà máy điện pdf
... 49.35 Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện 19 2. Xét các trường hợp sự cố Xét 2 tình huống sự cố hỏng máy biến áp nặng nề ... Đồ án môn học Thiết kế nhà máy điện 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Hữu Khái, Thiết kế Nhà máy điện và Trạm biến áp, NXB Khoa học và kỹ ... của máy phát thì vẫn không đảm bảo được chất lượng điện năng. 2.2.1. Chọn máy biến áp cho phương án 1 1. Chọn máy biến áp nối bộ ba pha hai dây quấn Sơ đồ: HTĐ Đồ án môn học Thiết kế nhà máy...
 • 102
 • 718
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà máy sản xuất cà phêthiết kế nhà máy sản xuất cà phê hòa tantài liệu đồ án tốt nghiệp thiết kế kỹ thuật tuabin gió công suất 500wđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy biađồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy xi măngđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy nhiệt điệnthiet ke nha may san xuat ca ngu ngaam dauthiết kế nhà máy sản xuất cá khôđồ án tốt nghiệp thiết kế nhà dân dụngđồ án thiết kế nhà máy sản xuất rượu vangđồ án môn học thiết kế nhà máy điệnđồ án thiết kế nhà máy sản xuất biađồ án thiết kế nhà máy sản xuất đườngđồ án thiết kế nhà máy sản xuất cồnđồ án thiết kế nhà máy sản xuất sữa chuaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ