Tài liệu về : “Bài tập nguyên phân - giảm phân

phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm, tích phân

phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông qua dạy học bài tập nguyên hàm, tích phân
... phải nằm trên phân giác đi qua giao điểm P của d và Mt.+ Cách dựng: - Dựng tia IM. - Qua M dựng tiếp tuyến MT của (I) cắt tại P. - Dựng phân giác của góc ảdptcắt tia IM tại O. - Dựng đờng tròn ... thì bài toán vô nghiệm. Bài tập: Bài 1: Cho trớc ba điểm M,N,P, dựng ABC sao cho chân ba đờng cao của nó theo thứ tự là M,N,P. Bài 2: Dựng ABC biết đáy BC, góc A = và trung tuyến AM = m. Bài ... ngắn nhất. - Biện luận: Bài toán luôn có 1 nghiệm hình.Chú ý: Ta có thể xét bài toán tơng tự sau đây:"Tìm một điểm O trong mặt phẳng của tứ giác ABCD sao cho AO + OB - OC -OD là nhỏ nhất...
 • 95
 • 638
 • 2

Bài tập nguyên hàm, tích phân

Bài tập nguyên hàm, tích phân
... TÌM NGUYÊN HÀM1.Phương pháp đổi biến số.()*+∫dxxuxuf ', - ./01*234 34dxxudt '=⇒ +∫ ∫=dttfdxxuxuf ', - BÀI TẬPTìm nguyên ... +adxaxVI. MT S TCH PHN C BIT: Bài toán mở đầu: Hàm số f(x) liên tục trên [-a; a], khi đó:+=aaadxxfxfdxxf ,- Ví dụ: +) Cho f(x) liên tục trên [- S] thỏa mãn f(x) + f(-x) = x, Tính: dxxf+) ... ++dxxxx Bài toán 1: Hàm số y = f(x) liên tục và lẻ trên [-a, a], khi đó: aadxxf = 0.Ví dụ: Tính:++ dxxx++dxxxx Bài toán 2: Hàm số y = f(x) liên tục và chẵn trên [-a, a],...
 • 23
 • 730
 • 8

Bai tap nguyen ham - tich phan

Bai tap nguyen ham - tich phan
... BÀI TẬP NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN Cxdx+=∫Caxdx.a+=∫C11xdxx.++α+α=∫αα≠C)1(a1)bax(dx)bax(.++α+α+=∫α+α≠∫+=Cxlndxx1∫+dxbx.a1a1+−=∫Caxcosa1axdxsin+−=∫+=∫Caxsina1axdxcos+=∫∫Ctgxdxxcos12+=∫∫Ctgaxa1dxaxcos12+=∫∫−=∫∫−+−=∫∫+−=∫∫+=∫Cedxexx+=∫Cea1dxeaxax+=∫Calnadxaxx+=∫ ... y = 0 vaỡ x2 -2 x + y + 0 s:JõvdtBaỡi 2: Tờnh dióỷn tờch giồùi haỷn bồới hai õọử thở sau: a) y = >x + 2x2 - 4 vaỡ y = -x2 s: =? b) y2 = 2x + 1 vaỡ y = x - 1 s: D>Baỡi ... haỷn bồới caùc õổồỡng sau: x2 + y - 5 = 0 va x + y - 3 = 0. s: <>< õvttBaỡi 7: Goỹi mióửn õổồỹc giồùi haỷn bồới caùc õổồỡng y = 0 vaỡ y = 2x - x2 laỡ (D). Tờnh thóứ tờch vỏỷt...
 • 7
 • 258
 • 11

Bài tập nguyên hàm tích phân

Bài tập nguyên hàm tích phân
... + + +∫ ∫ ∫ ∫2, - 3dxx=+∫1)456. - 0718 -  - 2, - 39  x dxx+∫1)456. - 54 4#0)* ... ++dxxxx Bài toán 1: Hàm số y = f(x) liên tục và lẻ trên [-a, a], khi đó: aadxxf = 0.Ví dụ: Tính:++ dxxx++dxxxx Bài toán 2: Hàm số y = f(x) liên tục và chẵn trên [-a, a], ... ==∫'Dạng 3:   ∫axaxe dxcosaxβα+, - $*#, - . - , -  .$./ xx edxx +∫0)* xu x...
 • 14
 • 412
 • 18

Bài tập nguyên hàm _tích phân cực nhiều và hay

Bài tập nguyên hàm _tích phân cực nhiều và hay
... pháp từng phần : đặt 2 2(1 )u xxdv dxx==+ Bài tập I. Tìm nguyên hàm bằng định nghĩa và các tính chất1/ Tìm nguyên hàm của các hàm số.1. f(x) = x2 – 3x + x1 ĐS. F(x) ... TCH PHN C BIT: Bài toán mở đầu: Hàm số f(x) liên tục trên [-a; a], khi đó: +=aaadxxfxfdxxf0)]()([)(Ví dụ: +) Cho f(x) liên tục trên [- 23;23] thỏa mãn f(x) + f(-x) = x2cos22, ... TÌM NGUYÊN HÀM1.Phương pháp đổi biến số.Tính I = ∫dxxuxuf )(')].([ bằng cách đặt t = u(x) Đặt t = u(x)dxxudt )('=⇒ I = ∫ ∫=dttfdxxuxuf )()(')].([BÀI TẬPTìm nguyên...
 • 23
 • 1,142
 • 13

Bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Ứng dụng

Bài tập Nguyên hàm - Tích phân - Ứng dụng
... 0987.503.911 Bài tập giải tích 12 theo chuẩn KTKN – 2010 0987.503.911  2  GV: Nguy n Thanh ễNhàn Chủ đề 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng http://nhantn.tkBÀI 1TÓM TẮT CÔNG THỨC1. Khái niệm nguyên ...  3   0987.503.911 Bài tập giải tích 12 theo chuẩn KTKN – 2010CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Dạng 1: Áp dụng định nghĩa và bảng công thức để tìm các nguyên hàm Bài 1: Tìm họ nguyên hàm của các hàm ... 0987.503.911 Bài tập giải tích 12 theo chuẩn KTKN – 2010BÀI 2TÓM TẮT LÍ THUYẾT1. Định nghĩa tích phân: Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên khoảng K, a và b là hai phần tử bất kì thuộc K. F(x) là một nguyên...
 • 15
 • 226
 • 28

bai tap nguyen ham - tich phan

bai tap nguyen ham - tich phan
... TCH PHN C BIT: Bài toán mở đầu: Hàm số f(x) liên tục trên [-a; a], khi đó: +=aaadxxfxfdxxf0)]()([)(Ví dụ: +) Cho f(x) liên tục trên [- 23;23] thỏa mãn f(x) + f(-x) = x2cos22, ... y = x + x -1 , trc honh , ng thng x = -2 v ng thng x = 1 b/ th hm s y = ex +1 , trc honh , ng thng x = 0 v ng thng x = 1 c/ th hm s y = x3 - 4x , trc honh , ng thng x = -2 v ng thng ... y = x + x -1 , trc honh , ng thng x = -2 v ng thng x = 1 b/ th hm s y = ex +1 , trc honh , ng thng x = 0 v ng thng x = 1 c/ th hm s y = x3 - 4x , trc honh , ng thng x = -2 v ng thng...
 • 18
 • 214
 • 16

BAI TAP NGUYEN HAM - TICH PHAN (NHIEU)

BAI TAP NGUYEN HAM - TICH PHAN (NHIEU)
... ∫ u.v'dx = u.v - ∫ u'vdxHoặc ∫ udv = uv - ∫ vdu Bài 1: Tính các nguyên hàm bằng cách sử dụng bảng nguyên hàm1. ∫+−.154334dxxxx2. ∫axdx+3. ∫( 3- x2)3dx4. ∫xxeedx−+5. ... NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂNA/ NGUYÊN HÀM 1. ĐỊNH NGHĨA: Cho hàm số xác đònh trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm sốf(x) trên K nếu F’(x) ... ∫+−−dxxxx5332220. ∫ x2(x3 - 8)3dx Bài 3 : Tính các nguyên hàm sau bằng phương pháp tứng phần:1. ∫ (1 - 3x)exdx2. ∫ xe2xdx3. ∫ x.e-xdx4. ∫ lnxdx5. ∫ x2lnxdx6. ∫ x2ex7....
 • 3
 • 417
 • 43

BÀI TẬP NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

BÀI TẬP NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN
... + + +∫ ∫ ∫ ∫2, - 3dxx=+∫1)456. - 0718 -  - 2, - 39  x dxx+∫1)456. - 54 4#0)* ... ++dxxxx Bài toán 1: Hàm số y = f(x) liên tục và lẻ trên [-a, a], khi đó: aadxxf = 0.Ví dụ: Tính:++ dxxx++dxxxx Bài toán 2: Hàm số y = f(x) liên tục và chẵn trên [-a, a], ... ==∫'Dạng 3:   ∫axaxe dxcosaxβα+, - $*#, - . - , -  .$./ xx edxx +∫0)* xu x...
 • 12
 • 549
 • 26

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP