Tài liệu về : “Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Nghĩa Hưng Nam định

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Nghĩa Hưng Nam định

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Nghĩa Hưng Nam định
... về công tác huy động vốn của Ngân hàng thong mai.Ch ơng 2 : thực trạng hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNNo & PTNT huy n Nghĩa Hng.Ch ơng 3: Giải pháp tăng cờng công tác huy động ... Giải pháp tăng c ờng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo &PTNT huy n Nghĩa Hng tỉnh Nam Định . 2. Mục đích nghiên cứu:- Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động ... nguồn vốn, đối với một NHTM thì vốn tự có chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, còn lại chủ yếu là vốn huy động, vốn đi vay và vốn khác. Trong đó vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn nhất. Do vậy huy động vốn là...
 • 72
 • 800
 • 16

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại agribank nghĩa hưng nam định

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại agribank nghĩa hưng nam định
... thức huy động vốn Hình thức huy động vốn là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng để đánh giá hiệu quả của Ngân hàng. Các hình thức huy động vốn tác động trực tiếp đến công tác huy động vốn, ... Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Nghĩa Hưng Nam định - Tài liệu tham khảoKhoá luận tốt nghiệpvao giữa các ... dụng vốn có hiệu quả là một giải pháp để nâng cao hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng.Một chính sách huy động vốn hợp lý là phải xác định đợc vốn huy động bao nhiêu, phơng thức và cơ cấu huy động...
 • 8
 • 138
 • 1

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Hà nội

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Agribank Hà nội
... Việt Nam, rất quan tâm đến công tác huy động vốn, với phơng châm kinh doanh nguồn vốn huy động để nâng cao hoạt động kinh doanh. Tôi xin chọn đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại ... động huy dộng vốn của NHTM.Chơng II: Thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nôị. Chơng III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cờng công tác ... chất vốn kinh doanh của ngân hàng thơng mại bao gồm: vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay, vốn khác. Thông thờng nguồn vốn của NHTM đợc phân chia nh sau:a. Vốn tự có (Vốn CSH) Đây là nguồn vốn...
 • 98
 • 343
 • 7

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh Hà Nội

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh Hà Nội
... Thực trạng công tác huy động vốn và sử dụng vốn của ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh Hà Nội Chơng III: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa chi nhánh ... thác tại chỗ. Thực tế cho thấy, chi phí của vốn đi vay thờng cao hơn chi phí của vốn huy động tại chỗ. Tuy nhiên, tính chủ động của vốn đi vay lại cao hơn vốn huy động tại chỗ. *Nghiệp vụ tạo vốn ... lợng vốn huy động của NHTM qua hình thức này vẫn còn thấp so với các hình thức huy động vốn truyền thống khác. Để phát huy đợc thế mạnh của công cụ huy động vốn này đòi hỏi phải có thị tròng vốn...
 • 69
 • 99
 • 1

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Triều – Quảng Ninh.doc

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Triều – Quảng Ninh.doc
... hiệu quả. Hoạt động huy động vốn là hoạt động khởi đầu song phải gắn với hoạt động sử dụng vốn, hoạt động huy động vốn phải lấy nhu cầu sử dụng vốn là mục tiêu. Nếu nguồn vốn huy động thấp không ... nguồn vốn. 2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn.Theo tiêu thức này nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh bao gồm: vốn huy động ngắn hạn, vốn huy động trung, ... thức huy động vốn. Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy công tác huy động vốn của Chi nhánh NHĐT & PT Đông Triều Quảng Ninh trong năm 2005 không ngừng tăng tăng mạnh, tổng nguồn vốn huy động...
 • 36
 • 277
 • 11

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc
... đã chọn đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển thành phố Hà nội.Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT ... trờng.Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nộiBa là: Xây dựng qui mô và sự tăng trởng nguồn vốn ổn định. Quy mô vốn huy động có ý nghĩa rất quan ... thể hiện trên các mặt:Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nộia Công tác nguồn vốnBảng 1: Tình hình huy động vốn từ năm 2000-2002 ...
 • 88
 • 317
 • 14

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH Đầu Tư và Phát Triển Hà Nội
... đề tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội”.Đề tài được hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân ... vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội.Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác ... tiêu trong công tác huy động vốnMục tiêu trong công tác huy động vốn là cơ sở cho việc đề ra kế hoạch và chiến lược về nguồn vốn của Ngân hàng. Như trên chúng ta đã nghiên cứu, nguồn vốn của Ngân...
 • 85
 • 207
 • 0

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều – Quảng Ninh

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều – Quảng Ninh
... hiệu quả. Hoạt động huy động vốn là hoạt động khởi đầu song phải gắn với hoạt động sử dụng vốn, hoạt động huy động vốn phải lấy nhu cầu sử dụng vốn là mục tiêu. Nếu nguồn vốn huy động thấp không ... được giao.II – GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHĐT & PT ĐÔNG TRIỀU – QUẢNG NINH.Trang 221.Chi nhánh cần tăng cường và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Chi nhánh ... thức huy động vốn. Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy công tác huy động vốn của Chi nhánh NHĐT & PT Đông Triều – Quảng Ninh trong năm 2005 không ngừng tăng tăng mạnh, tổng nguồn vốn huy động...
 • 34
 • 119
 • 0

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH Đầu Tư và Phát Triển HN

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH Đầu Tư và Phát Triển HN
... đề tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội”.Đề tài được hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân ... vốn và các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thương mại.Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT Hà nội.Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác ... tiêu trong công tác huy động vốnMục tiêu trong công tác huy động vốn là cơ sở cho việc đề ra kế hoạch và chiến lược về nguồn vốn của Ngân hàng. Như trên chúng ta đã nghiên cứu, nguồn vốn của Ngân...
 • 85
 • 108
 • 3

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Chi nhánh NH ĐT & PT Đông Triều
... hiệu quả. Hoạt động huy động vốn là hoạt động khởi đầu song phải gắn với hoạt động sử dụng vốn, hoạt động huy động vốn phải lấy nhu cầu sử dụng vốn là mục tiêu. Nếu nguồn vốn huy động thấp không ... được giao.II – GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHĐT & PT ĐÔNG TRIỀU – QUẢNG NINH.Trang 221.Chi nhánh cần tăng cường và đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. Chi nhánh ... thức huy động vốn. Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy công tác huy động vốn của Chi nhánh NHĐT & PT Đông Triều – Quảng Ninh trong năm 2005 không ngừng tăng tăng mạnh, tổng nguồn vốn huy động...
 • 34
 • 66
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP