Tài liệu về : “nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực việt nam

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 1

 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 1
... tiến thật sự cần hiểu rõ năng suất là gì và những yếu tố nào tác động đến nó.Trước thực tế trên, đề tài: " ;Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ... yếu tố, xác đònh mức độ của từng yếu tố, nhận ra các yếu tố chính và phụ ảnh hưởng đến năng suất của các DN may.2) Tìm ra mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất.3) Đề nghò các giải ... nhiệm hữu hạn và DN tư nhân. Đề tài chỉ nghiên cứu những yếu tố về quản lý, điều hành sản xuất bên trong DN ảnh hưởng đến năng suất và các yếu tố liên quan đến Quản lý Chất lượng Toàn diện (Total...
 • 4
 • 612
 • 27

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 2

 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 2
... nhận ISO 9000. Nghiên cứu chỉ khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. So với nghiên cứu của hai tác giả Joyce M. Hoffman & Satish Mehra, nghiên cứu này được thực hiện khoa ... các nghiên cứu có liên quan và những điều chúng tôi học hỏi được từ những nghiên cứu này. Nghiên cứu thứ nhất của Joyce M. Hoffman & Satish Mehra (1999) [9]. Nghiên cứu này đã nhận ra những ... CHƯƠNG 2 - 11 - Có rất nhiều các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài ảnh hưởng đến năng suất. Phần sau đây trình bày 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến năng suất liên quan đến việc quản lý, điều hành sản...
 • 23
 • 454
 • 6

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 4

 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 4
... trung là yếu tố chính ảnh hưởng nhiều đến năng suất đối với các DN may Việt Nam, trong khi đó đây chỉ là yếu tố phụ đối với các DN sản xuất ở Mỹ.4.5. SO SÁNH MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THEO ... Tức là 5 yếu tố này có mức độ ảnh hưởng trên trung bình và được xem là các yếu tố phụ. Bảng 4.5 trình bày các yếu tố chính & phụ.BẢNG 4.5: CÁC YẾU TỐ CHÍNH & PHỤ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG ... giữa các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất. Trên góc độ quản lý, các yếu tố được nhóm thành 7 nhóm (nhân tố) theo hệ số tương quan, mỗi nhóm bao gồm nhiều yếu tố mà việc thay đổi của 1 yếu tố sẽ...
 • 22
 • 527
 • 7

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 5

 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành may ở Thành phố Hồ Chí Minh 5
... Production Yếu tố chính thứ 3 Nhân tố 5 Yếu tố chính thứ 2 Nhân tố 4 Yếu tố chính thứ 7 Nhân tố 4Các yếu tố chính, phụ Nhân tố 1, 3 Yếu tố chính thứ 6 Nhân tố 6 Yếu tố chính thứ 5 Nhân tố 7 Yếu tố ... trongkhoảng 0 đến 1000.Mô hình EFQM có tổng cộng 9 yếu tố: 5 yếu tố tổ chức trực tiếp liên kết với 4 yếu tố kết quả.BẢNG 5.2: .SƠ ĐỒ ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TQM Yếu tố tổ chức Điểm Yếu tố kết ... 4.5) cho thấy, có 7 yếu tố chính & 5 yếu tố phụ ảnh hưởng đến năng suất. Sau khi đã phân tích các yếu tố, các giải pháp đề nghò nhằm tác động và làm thay đổi các yếu tố này để nâng cao năng...
 • 24
 • 980
 • 7

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM
... NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG TRUNG QUỐC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM CN. LÊ CHÍ HẢI Trường Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu ... Việt Nam. Chính vì vậy việc tìm hiểu hành vi mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam chịu những ảnh hưởng của những nhân tố nào là một vấn đề rất quan trọng. Nó không những giúp công ty có những ... nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng Trung Quốc của người Việt Nam, thông qua hai biến giải thích là hình ảnh quốc gia và thuộc tính sản phẩm và thông qua hai sản phẩm điện thoại...
 • 7
 • 516
 • 2

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH – TM phước phú

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH – TM phước phú
... 1,000(Nguồn: xử lý spss)28 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại công ty TNHH – TM Phước PhúChương 2 – NGHIÊN CỨU YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌNMUA XE MÁY ... đến biến phụ thuộc khi các biến độclập khác không đổi.Dựa vào mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trên, các nhà quản trị có thể biết được yếu tố nào ảnh hưởng nhiều và yếu tố nào ảnh hưởng ít đến ... đại lý YAMAHA 3S chính thức của YAMAHA Việt Nam. − Giải thưởng bán hàng tốt nhất (The best seller) do YAMAHA trao tặng.10 Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tại...
 • 40
 • 436
 • 0

Báo cáo "NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DIỆN TÍCH "TỐI THIỂU"CHO NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN " docx

Báo cáo
... nghÖ x©y dùng Sè 15/3-2013 103 NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DIỆN TÍCH "TỐI THIỂU"CHO NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Hoàng Anh1 Tóm tắt: ... ứng dụng có tính thực tiễn cần nghiên cứu thêm ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa như thói quen, lối sống và môi trường sinh kế vào không gian ở, bởi vì chính văn hóa sống và tính tương tác chéo ... nghiệm thực tiễn ở Việt Nam cho thấy, khi quy hoạch và thiết kế các khu nhà ở xã hội cần đa dạng hóa các đối tượng sử dụng, đa dạng hóa các khối nhà từ chiều cao cho đến khối tích để căn hộ ở thực...
 • 8
 • 119
 • 1

Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.doc

Mô hình nghiên cứu những nhân tố ảnh hương đến ý định và quyết định sử dụng thẻ ATM tại Việt Nam.doc
... định sử dụng, hai yếu tố này luôn chịu tác động bởi những yếu tố môi trường và những yếu tố hành vi của chính người đó. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải khai thác tốt nhất những yếu tố từ môi trường ... dụng thẻ ATM tại Việt Nam. Những nhân tố này được xem xét dựa trên những yếu tố vĩ mô của quốc gia, những đặc điểm của đơn vị phát hành thẻ và những người sử dụng thẻ.1. Yếu tố kinh tế (YTKT)Thu ... MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIỆT NAM PGS.,TS. Lê Thế Giới- ThS. Lê Văn Huy Sự phát triển của công nghệ mới cùng với những thách...
 • 11
 • 927
 • 28

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in.DOC

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng đối với các sản phẩm máy in.DOC
... việc lựa chọn sản phẩm máy in.Do đó việc tiến hành nghiên cứu đối với sản phẩm máy in là rất cần thiết. Vì vậy đề tài được chọn để thực hiện là Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua ... càng tốt hơn. Ngoài ra đề tài cũng áp dụng các mô hình lý thuyết tiếp thò vào trong nghiên cứu thực tế. 1.4 Phạm vi nghiên cứu đề tàiĐề tài này chỉ tập trung vào nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng ... sản phẩm máy in” nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết đònh mua sản phẩm máy in của người tiêu dùng.1Chương I: Giới thiệu1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tàiĐề tài này được thực...
 • 4
 • 1,080
 • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP