Tài liệu về : “vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân

vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân

vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân
... niệm………………………………………………………………… 41.2 Vị trí của nông nghiệp nông thôn trong nền kinh tế quốc dân ………… 51.3 Các đặc điểm lớn của kinh tế nông nghiệp nông thôn ………………… 61.4 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta…………………………………… ... công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Kinh tế của khu vực nông thôn có sự tăng trưởng và đóng góp ngày một lớn hơn cho nền kinh tế cả nước. Nông nghiệp đã đạt được mức độ tăng ... hóa nông nghiệp nông thôn a/ Những thành tựu đạt đượcKhu vực nông nghiệp nông thôn chiếm 90% diện tích tự nhiên và 73,03 % dân số cả nước. Đến năm 2005 dân số nông thôn là 60,7 triệu dân. Nông...
 • 29
 • 97
 • 0

Hoạt động kinh doanh nhập khẩu của các doạnh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân

Hoạt động kinh doanh nhập khẩu của các doạnh nghiệp thương mại trong nền kinh tế quốc dân
... động nhập khẩu của doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp chỉ là một bộ phận của hoạt động ngiọa thơng và là một tế bào của của nền kinh tế xã hội. Do ... quản lý của Nhà Nớc và theo định hớng XHCN. Với cơ chế mới này, nền kinh tế của ta không còn là nền kinh tế tập thể, hợp tác nữa mà là nền kinh tế nhiều thành phần. Các thành phần kinh tế cùng ... tín của doanh nghiệp đối vơí bạn hàng. Nếu trong quá trình thực 16phát triển nền kinh tế, nhập khẩu luôn là giải pháp có tầm cỡ chiến lợc, nhằm phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế quốc dân. ...
 • 50
 • 77
 • 0

Tài liệu LUẬN VĂN: Nâng cao vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước - cụ thể là các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân docx

Tài liệu LUẬN VĂN: Nâng cao vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước - cụ thể là các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân docx
... của nền kinh tế quốc dân do doanh nghiệp Nhà nướ đóng vai trò chủ đạo. Cùng với việc kinh tế quốc dân (DNNN) chiếm vị trí chủ đạo, nền kinh tế kế hoạch hoá, căn bản đã hình thành thay thế kinh ... của thành phần kinh tế nhà nước - cụ thể là các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân II.3. Những thách thức của DNNN trước xu thế hội nhập nền kinh ... của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay II.1. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhà nước (thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Trong...
 • 44
 • 61
 • 0

Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán và một số giải pháp cần đặt ra

Vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế quốc dân. Nhiệm vụ của ngân hàng thương mại trong thị trường chứng khoán và một số giải pháp cần đặt ra
... trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc. Tất cả các doanh nghiệp sẽ hạch toán độc lập và tách dần ra khỏi sự bảo vệ của nhà nớc. Đối với bất kỳ tổ chức nào về kinh tế, chính ... việc nghỉ ngơi trong tuần, trong tháng.-Chế độ làn việc nghỉ ngơi trong năm.Nội dung của việc xây đựng chế độ làm việc trong ngày gồm : 36 đáp ứng những yêu cầu của con ngời trong phân công ... là quan trọng quyết định đến sự thành công trong kinh doanh của tổ chức. Đặc biệt với tổ chức kinh tế thì cần thiết phải có sự tiết kiệm chi phí của các yếu tố đầu vào mà yếu tố con ngời là...
 • 61
 • 243
 • 0

Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân

Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân
... và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng là một nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, trong đó NHTM ( bên cho vay ) thoả ... diện tổng thể nền kinh tế ổn định, tăng trưởng lành mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng. Khi nền kinh tế ổn định, quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiến hành ... các biến động về kinh tế tài chính trên thế giới đều có sự tác động tới hoạt động tín dụng của ngân hàng, nhất là khi quan hệ kinh tế quốc tế được mở rộng giữa các quốc gia trong khu vực và...
 • 80
 • 340
 • 0

Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
... dung phân tích kinh tế xã hội : Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án là phân tích đánh giá đứng trên quan điểm lợi ích chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Phân tích ... hoạt động sẽ góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của vùng theo định hớng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của toàn nền kinh tế nói chung và của vùng đó nói riêng. Đồng thời dự án khi ... sách, thu nhập của ngời lao động Thông qua việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án giúp cho các cơ quan chức năng quản lý của Nhà nớc kiểm soát đợc lợi ích về mặt kinh tế, xã hội mà...
 • 43
 • 264
 • 0

Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
... THU D KINMở đầu1.Vai trò của đầu t xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: Hoạt động đầu t xây dựng công trình là hoạt động có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện ở những mặt ... cho các ngành kinh tế quốc dân để sau đó các ngành kinh tế quốc dân tiến hành khai thác sinh lợi.Trực tiếp góp phần thay đổi các mối quan hệ phát triển giữa các ngành kinh tế quốc dân nh: quan ... Nội dung phân tích kinh tế xã hội:Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án là phân tích đánh giáđứng trên quan điểm lợi ích chung của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Phân tích đánh...
 • 91
 • 137
 • 0

.Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

.Vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế quốc dân
... THU D KINMở đầu1.Vai trò của đầu t xây dựng trong nền kinh tế quốc dân: Hoạt động đầu t xây dựng công trình là hoạt động có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế quốc dân, thể hiện ở những mặt ... cho các ngành kinh tế quốc dân để sau đó các ngành kinh tế quốc dân tiến hành khai thác sinh lợi.Trực tiếp góp phần thay đổi các mối quan hệ phát triển giữa các ngành kinh tế quốc dân nh: quan ... kg8.116,14 49.422 401.114.51561Thông qua việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án giúp cho các cơquan chức năng quản lý của Nhà nớc kiểm soát đợc lợi ích về mặt kinh tế, xã hội mà dựán phải...
 • 91
 • 324
 • 0

Vai trò và ý nghĩa của kiểm toán độc lập ở Việt nam đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.DOC

Vai trò và ý nghĩa của kiểm toán độc lập ở Việt nam đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.DOC
... đời của kiểm toán độc lập có ý nghĩa rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, các Nhà đầu t trong mọi thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân và đặc biệt là sự phát triển của nền kinh tế ... thông tin tin cậy của nền kinh tế thị trờng đòi hỏi qua quá trình phát triển của nền kinh tế nói chung, kiểm toán độc lập đợc tách ra và phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của kinh tế ... đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế thị trờng. Đặc trng của nền kinh tế thị trờng đó là nhiều thành phần kinh tế, tự do sản xuất, kinh doanh theo luật định và tự do cạnh...
 • 37
 • 1,608
 • 8

Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân

Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
... trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 1. Ví trí và vai trò của công nghiệp. Công nghiệp là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế quốc dân bao gồm tất cả các ngành công nghiệp ... dung 2I. Vai trò của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân 2 1. Vị trí và vai trò của công nghiệp 2 2. Cơ cấu ngành công nghiệp 3II. Quan điểm của Đảng ta về vấn đề công nghiệp qua các kỳ ... cơ bản của nền kinh tế quốc dân, trình độ phát triển của công nghiệp là một trong những tiêu chuẩn đanh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Trong những năm qua, công nghiệp nước...
 • 25
 • 277
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP