Tài liệu về : “Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 30

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 30

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 30
... 2: Giải toán. Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán bằng phép trừ.. Phương pháp: đàm thoại, thực hành, thảo luậnBài 3: Gọi HS đọc đề bài. + Bài toán cho biết gì? + Bài toán hỏi gì? - HS nêu ... - Chuẩn bò bài: Phép trừ các số trong phạm vi 100.000. - Nhận xét tiết học. - HS nhận xét chéo .- HS sửa bài .- HS nhìn tóm tắt và đọc đề toán, sau đó HS làm bài .- 1 HS lên giải trên bảng .- ... về giải bài toán bằng 2 phép tính và bài toán rút về đơn vò.. Phương pháp: giảng giải, thực hànhBài 3: + Bài toán cho gì? Hỏi gì? Đội Một : 45600kg Đội Hai : Nhiều hơn đội Một 30< /b> 0kg Đội...
 • 11
 • 3,386
 • 28

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 7

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 7
... bạnBài 2 - Gọi 1HS đọc đề bài - 1 HS đọc đề bài- Mỗi tuần lễ có bao nhiêu ngày ? - 7 ngày- Bài toán y/c tìm gì ? - Số ngày của 4 tuần l - Y/c cả lớp làm bài vào vở . - 1 HS làm bảng, lớp làm ... tuổi ? - 6 tuổi - Tuổi chò như thế nào so với tuổi em ? - Tuổi chò gấp 2 lần tuổi em- Bài toán y/c tìm gì ? - Tìm tuổi ch - Bài toán thuộc dạng toán gì ? - Gấp 1 số lên nhiều lần .- Y/c HS ... Ngày 17 tháng 10 năm 200 6Tuần : 7LUYỆN TẬP Tiết : 32 I. Mục tiêu Giúp HS :- Củng cố việc học thuộc và sử dụng bảng nhân 7 để làm toán, Giải bài toán- Nhận biết về tính chất giao hoán của phép...
 • 10
 • 1,798
 • 28

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 1

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 1
... bảng .- Tại sao điền được 30< /b> 3 < 33 0 ?- Y/c HS nêu cách so sánh các số có 3 chữ số cách so sánh các phép tính với nhau .- Gọi HS trả lời.Bài 4 - Y/c HS đọc đề bài,sau đó đọc dãy số của bài- Y/c ... bài. - 1 HS đọc đề bài .- Y/c HS lập phép tính cộng trước, sau đó dựa vào phép tính cộng để lập phép tính trừ .- Lập phép tính 31 5 + 40 = 35 5 40 + 31 5 = 35 5 35 5 - 31 5 = 40 35 5 - 40 ... + 3 cộng 4 bằng 7, viết 7Bài 3-< /b> Gọi 1 HS đọc đề bài .- Khối lớp 1 có bao nhiêu HS ? - 245 HS .- Số HS của khối lớp 2 như thế nào so với số HS của khối lớp 1 ?- Số HS khối lớp 2 ít hơn...
 • 10
 • 1,744
 • 31

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 2

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 2
... 4- Yêu cầu 1 HS đọc phần tóm tắt .- Đoạn dây dài bao nhiêu xăng - ti - mét ? - 2 43 cm- Đã cắt đi bao nhiêu xăng - ti - mét ? - 27cm- Bài toán hỏi gì ? - Còn lại bao nhiêu xăng - ti - mét ?- ... 39 5Bài 3-< /b> Gọi 1 HS đọc đề bài .- Tổng số tem của 2 bạn là bao nhiêu ? - 33 5 con tem .- Trong đó bạn Bình có bao nhiêu con tem ? - 128 con tem .- Bài toán yêu cầu tìm gì ? - Tìm số tem ... 3 chữ số* Phép trừ số 432 - 21 5- GV viết lên bảng phép tính 432 – 215 .- Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc. - 1 HS lên bảng đặt tính .- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính trên. 432 - 215 217-...
 • 10
 • 1,067
 • 19

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 3

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 3
... HS đọc đề bài - Bài toán thuộc dạng gì ? - Bài toán thuộc dạng toán về ít hơn- Số xăng buổi chiều cửa hàng bán được là số lớn hay số bé ?- Là số b - Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ rồi giải- Chữa bài và ... tập - Thực hành Bài 1- Gọi 1 HS đọc đề bài - HS đọc đề bài - Xác đònh dạng toán về nhiều hơn .- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ bài toán rồi giải. - HS giải vào v - Chữa bài và cho điểm HSBài 2 - Y/c ... HỌC VĨNH NGUYÊN 1Ngày 19 tháng 9 năm 200 6Tuần : 3 N TẬP VỀ GIẢI TOÁNTiết : 12I. Mục tiêu Giúp HS :- Củng cố kó năng giải toán về nhiều hơn, ít hơn - Giới thiệu bài toán về tìm phần hơn (phần...
 • 10
 • 520
 • 12

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 4

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 4
... . . 37 1 600 - 70 . . . 500 + 30< /b> + 4 299 - 29 . . . 200 + 90 + 8 18 : 3 . . . 18 : 270 + 30< /b> 0 < 37 1 600 - 70 < 500 + 30< /b> + 4 37 0 530< /b> 534 ... số: 30< /b> lBài 3-< /b> Bài toán y/c chúng ta làm gì ? - 1HS nêu y/c .- Số đầu tiên trong dãy số là số nào ? - số 6- Tiếp sau số 6 là số nào ? - số 1 2- Tiếp sau số 12 là số nào ? - số1 8- Con làm như ... 88 9 9- Nhận xét, chữa bài, y/c HS nêu cách tính - HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện - 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 .- 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. - Vậy 12 nhân 3 bằng 36 .NGUYỄN THỊ BÍCH...
 • 10
 • 870
 • 14

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 5

Giáo án môn Toán lớp 3 - tuần 5
... vải ?- Cửa hàng có tất cả bao nhiêu mét vải ? - Có 40 m vải- Đã bán được bao nhiêu phần số vải đó ? - Đã bán được 1/5 số vải đó - Bài toán hỏi gì ? - Số mét vải mà cửa hàng đã bán được .- Muốn ... của 1 s - Nêu bài toán : Chò có 12 cái kẹo, chò cho em 1 phần 3 số kẹo đó. Hỏi chò cho em mấy cái kẹo ?- Đọc đề bài toán. - Chò có bao nhiêu cái kẹo? - 12 cái kẹo- Muốn lấy được 1 phần 3 của 12 ... viết 8 nhớ 1- 3 nhân 2 bằng 6, 6 thêm1 bằng 7, viết 7 - 6 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2 - 6 nhân 5 bằng 30< /b> ,thêm 2 bằng 32 ,viết 32 NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 - Y/c HS...
 • 10
 • 539
 • 14

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 6

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 6
... nhauBài 3 - Gọi HS đọc đề bài - Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1 /3 số quả cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam ?- 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0- Hạ 6. 6 chia 3 ... TIỂU HỌC VĨNH NGUYÊN 1 - Mẹ hái được bao nhiêu quả cam ? - 36 quả cam - Mẹ biếu bà một phần mấy quả cam ? -1 /3 quả cam- Bài toán hỏi gì ? - Mẹ đã biếu bà bao nhiêu quả cam- Muốn biết mẹ biếu bà ... 2 : Luyện tập - Thực hành Bài 1 - Gọi HS nêu y/c của bài toán. - HS làm bài vào vở - 4 HS làm bảng, HS cả lớp làm vở - Y/c HS vừa lên bảng nêu rõ cách thực hiện phép tính. HS cả lớp theo dõi để...
 • 10
 • 730
 • 20

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 8

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 8
... - Gọi HS TL miệng- 6 gấp 5 lần bằng bao nhiêu ? - 30< /b> - Vậy viết 30< /b> vào ô trống thứ hai- 30< /b> giảm đi 6 lần được mấy ? - 5- Vậy điền 5 vào ô trống thứ ba - Y/c HS tự làm các phần còn lại - 3 ... NGUYÊN 1 Bài 2a) - Gọi 1HS đọc đề bài- Y/c HS tự tóm tắt bài toán trong SGK nêu bài toán GV ghi trên bảng và hướng dẫn HS cách trình bày bài giải dạng toán mới- 1 HS làm bảng, HS cả lớp làm vào vở ... đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ? - Buổi sáng cửa hàng bán đựơc bao nhiêu lít dầu ? - 60 l- Số lít dầu bán được như thế nào so với buổi sáng...
 • 10
 • 727
 • 12

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 9
... HS đọc - Đọc : 3mét 2 đề - xi - mét bằng … đề -xi - mét- Muốn đổi 3m 2dm thành dm ta thực hiện như sau :+ 3m bằng bao nhiêu dm ? + 3m = 30< /b> dm+ Vậy 3m 2dm bằng 30< /b> dm cộng 2 dm bằng 32 dm- Vậy khi ... hiệu dam- Đọc : đề - ca - mét- Độ dài của 1 dam bằng độ dài của 10m - Đọc :1 đề - ca - mét bằng 10 mét- Héc- t - mét cũng là 1 đơn vò đo độ dài. Héc - - mét kí hiệu là hm- Đọc :héc-tô-métKết ... vở, 3 HS lên bảng - Chữa bài và cho điểm HS - 2 HS đổi chéo vơå kiểm tra bài của nhau, Bài 3-< /b> GV viết lên bảng 32 dam x 3 = - Muốn tính 32 dam nhân 3 ta làm như thế nào ? - Lấy 32 nhân 3 được...
 • 10
 • 611
 • 12

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP