Kết quả với từ khóa "giải pháp tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ về tín dụng"

331 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

331 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM . dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP HCM +Chương III : Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách. ...
 • 94
 • 573
 • 1

92 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM

92 Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP.HCM . dịch vụ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh TP HCM +Chương III : Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ dịch vụ khách. ...
 • 94
 • 374
 • 1

Giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm rượu vang của công ty TNHH Anh Đào

. nghiên cứu việc kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm rượu vang gồm 3 dòng sản phẩm chính là: Vang ngọt-chát; Vang nổ- sâmpanh; Vang nếp cẩm của công ty TNHH Anh Đào. Kết cấu. toàn thực phẩm cho sản phẩm rựơu vang của công ty TNHH Anh Đào Chương 3: Các kết luận và một số đề xuất giải pháp tăng cường kiểm ...
 • 34
 • 469
 • 1

Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

. sức quan tâm. Xuất phát từ yêu cầu thực tế chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi ñầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải. lục ngân sách nhà nước NS : Ngân sách NSðP : Ngân sách ñịa phương. NSH : Ngân sách Huyện. NST : Ngân sách Tỉnh. NSTW : Ngân sách Trung ương . ...
 • 123
 • 298
 • 0

Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa

... tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước qua KBNN thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn. .. VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NSNN QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Chi ...
 • 120
 • 166
 • 2

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29 3

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . nội bộ chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29- 3. Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY. phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29- 3. Chương 3: Các giải pháp tăng cường ...
 • 25
 • 701
 • 1

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

khóa luận, luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, đề tài . TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ MIỀN TRUNG 3.1. Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Xây lắp và Công nghiệp. trạng kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty xây lắp và Công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung. Chương 3: Giải ...
 • 13
 • 508
 • 0

Luận văn: Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu ppt

. 2: Thực trạng kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu. 6. Tổng. KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGA LÂU 3.1. SỰ CẦN ...
 • 13
 • 408
 • 1

Tăng cương kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu

... GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGA LÂU 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN NGA LÂU Sự cạnh... PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ ...
 • 13
 • 105
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Dệt May 29-3

... pháp tăng cường công tác KSNB chi phí sản xuất công ty cổ phần dệt may 29-3 Thực trạng công tác KSNB chi phí sản xuất công ty cổ phần dệt may 29-3 bao gồm: tổng quan công ty cổ phần dệt may 29-3; ... tồn công tác kiểm soát nội chi phí sản xuất công ty cổ phần dệt may 29-3 Dựa ưu ñiểm tồn công ty cổ phần dệt may 29-3 luận văn ñã ñưa giải ...
 • 25
 • 189
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền Trung

... BỘ VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ MIỀN TRUNG 3.1 Sự cần thiết phải tăng cường kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Xây lắp Công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung Footer... giám sát mức ñộ hiệu năng, xây lắp Công nghiệp tàu thuỷ Miền Trung Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm ...
 • 13
 • 137
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại công ty TNHH MTV cấp nước đà nẵng (tt)

... CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ DOANH THU VÀ TIỀN THU BÁN HÀNG Thực tế, KSNB doanh thu tiền thu bán hàng công ty TNHH MTV Cấp Nước. .. trạng công tác kiểm soát nội doanh thu tiền thu bán hàng công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng 2.4.2.1 Về công tác ...
 • 25
 • 93
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đà nẵng (tt)

... nhiệm vụ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty 2.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi phí kinh doanh Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng 2.2.1... kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ KINH DOANH VÀ ĐẶC ĐIỂM KIỂM SOÁT ...
 • 24
 • 136
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.

... kiểm soát nội chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Nguyễn Nga Lâu Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát nội chi phí sản xuất Cơng ty TNHH Nguyễn Nga Lâu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm sốt nội chi. .. trạng cơng tác kiểm sốt nội chi phí sản xuất cơng ty, từ đưa giải pháp nhằm ...
 • 100
 • 56
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về doanh thu và tiền thu bán hàng tại công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng

... giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội doanh thu tiền thu bán hàng công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH THU VÀ TIỀN THU BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP... kiểm soát nội doanh thu tiền thu bán hàng công ty TNHH MTV Cấp Nước Đà Nẵng, luận văn nêu lên ...
 • 108
 • 83
 • 0

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí kinh doanh tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu đà nẵng

... sốt nội chi phí kinh doanh đặc điểm kiểm sốt chi phí kinh doanh doanh nghiệp xuất nhập Ch ng 2: Thực trạng kiểm soát nội chi phí kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng Ch ng 3: Giải... thiện cơng tác kiểm sốt chi phí kinh doanh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng 4 CH C S NG LÝ LU N V KI M SỐT N I B CHI PHÍ KINH DOANH VÀ Đ C ĐI M KI M ...
 • 102
 • 102
 • 0
1 2 3 4 .. >